Politika politika, proč se nás tak mocně týká?

Jedna z mnoha věcí, jimiž si student na OG musí projít (vyzdvihněme maturitu, lyžařský kurz a všemi oblíbené fyzikálních kvízy), jsou i projekty společenských věd. Pro nezasvěcené greenhorny, kteří ještě nezažili ten krásně adrenalinový pocit odevzdání svých reflektivních prací deset minut před deadlinem, anebo klidně po, se jedná o zhuštěný třídenní kurz věnovaný vždy jednomu tématu z již zmíněného oboru společenských věd, v případě prvního pololetí v kvintě o politologii. A jak to vše proběhlo?

Je úterý 22. října 2019, žáci sedají ke stolům v divadle a čekají, co se bude dít. Někdo se těšil, protože ho/jí/to baví politika, a také protože přijde o hodiny angličtiny, zatímco jiní se báli, že budou jenom celý den sedět v divadle a poslouchat učitelské výklady, a zčásti protože slyšeli zvěsti od svých starších kamarádů o obhajobách, těžkých únavných úkolech a o podlých a nečekaných otázkách na podrobnosti, které nepovažovali za důležité zapamatovat si je. Přichází pan učitel Kašpar a paní učitelka Šedivá a oznamují nám něco, co nás dočista šokuje. Prý nemají nic přichystané, a tak si máme dělat, co chceme, jen nesmíme opouštět divadlo, aby to vypadalo, že tu něco děláme, a následně odešli. Ano, až takové podrazácké kulišárny je zde učitel schopen. Vzápětí však přišli zpět s odůvodněním, že pouze žertovali, neboť chtěli, abychom si alespoň na pár minut zakusili, jak v praxi vypadá anarchie, o které nám později ještě budou vyprávět. A tak se náš sen o svobodě rozplynul… Byli jsme rozděleni do skupinek, ve kterých jsme pracovali na zadaných úkolech, a že jich bylo. Prezentace střídala debatu, ta diskusi a vše bylo proloženo úkoly. Ale přes tuto vadu na kráse se celá akce vydařila, neboť si mnoho lidí uvědomilo, že jejich dráha politika by zřejmě nebyla prospěšná ani jim, ani naší vlasti.

Z výčtu našich dalších aktivit bychom mohli ještě vyzdvihnout debatu o pluralitním systému. Měli jsme šest skupin, z toho každá skupina vyslala jednoho jedince, aby za pomocí svého řečnického umu a bystrosti jazyka dokázal ostatní přesvědčit o své pravdě. Zde jsme tak mohli uplatnit své právě získané znalosti v praxi. A zjistili jsme zajímavou, i když možná pro některé očekávatelnou věc – demokracie jako taková nemusí být nutně uplatněna ve všech zemích našeho světa. Další užitečnou věcí pro nás byla spolupráce s našimi protějšky z druhé třídy, což nás dozajista obohatilo o nové názory a posílilo naši stránku v oblasti mezitřídních vztahů. I když popravdě některé tato náhlá konfrontace spíše utvrdila v jejich dosavadním konzervatismu, který má však v politologii rovněž své místo, takže můžeme říct, že účel projektu byl splněn, neboť jsme našli odkazy i v reálném životě.

Naštěstí jsme nakonec všichni přežili ve zdraví, tedy až na pár případů se zánětem šlach z důvodu akutní přepracovanosti (jak typické), ale myslíme si, že první vážné ztráty nastanou až během obhajob, takže se se svými kamarády z kvint rozlučte, všechno si s nimi vyříkejte, a pokud možno je morálně povzbuďte, protože dny 19. a 20. listopadu mohou být posledními dny, kdy je uvidíte, nebo je alespoň shledáte částečně při smyslech.