Pololetní pozdrav ze ZŠ

Vážení a milí rodiče,

s koncem ledna je spojené ukončení školního pololetí, a tak po Silvestru, kdy jsme si každý po svém vyhodnocovali uplynulý rok 2018, je dnes přesně po měsíci čas hodnocení prvního pololetí školního roku 2018/2019.

Dnes ráno se sešli učitelé se svými žáky ve třídách a v užším kruhu společně hodnotili práci třídy za uvedené období. V 10 hodin jsme se sešli v divadle školy, kde se konalo slavnostní Morning Oasis Assembly s rozdáváním vysvědčení. Nejprve jsme si ale připomněli všechny hosty projektu Pošli to dál a to, co si o nich pamatujeme a jaká poselství si od nich odnášíme. Vzpomněli jsme tak  na Asafa Auerbacha, Kateřinu Cajthamlovou, Nicole Dostálovou, Marka „Bendyho“ Růžičku a Daniela Bínu. Věřte, že odpovědi dětí byly ukázkou toho, že v nich tyto návštěvy skutečně něco zanechaly. To jistě poznali také rodiče našich prvňáků, kteří se prvního rozdávání vysvědčení svých dětí, našich žáků zúčastnili.

Poté jsme si řekli:

I vy můžete POSÍLAT DÁL. Stačí úsměv, podržet dveře, pustit sednout v tramvaji, udělat někomu druhému radost, potěšit rodiče, paní učitelku, dát ze sebe druhým to nejlepší. Malujete krásně – darujte babičce obrázek, zpíváte krásně – zazpívejte mamince písničku, umíte říkat vtipy – potěšte jimi kamarády, umíte naslouchat – buďte posluchači toho, kdo to potřebuje, umíte učit druhé – podělte se s nimi o své zkušenosti, umíte zatlouct hřebík – pomozte tatínkovi při přidělávání obrázků, máte šikovné ruce – trénujte je, abyste jednou mohli opravovat, vyrábět, nebo třeba vařit, jde vám učení – učte se, abyste mohli být lékařkou a vyléčit nemocné děti, abyste mohli být architektem a vyprojektovat katedrálu, abyste mohli být spisovateli a přinášet druhým zábavu, abyste mohli být obchodníkem, který nabídne lidem to, co potřebují, abyste mohli být politiky a mohli vést dobře naši zemi, abyste mohli být …..

I vy můžete být jednou hostem nějakého školního assembly POŠLI TO DÁL a být inspirací pro malé děti. K tomu vás ale čeká dlouhá cesta. Už jste ji začali, a proto jste ve škole, učíte se, snažíte se. Proto máte za sebou další (prvňáci první) pololetí, kterým jste se opět o trochu přiblížili ke svému cíli.

První pololetí jsme si připomněli i ve fotografiích…

Po dávce fotografií následovalo již hodnocení práce jednotlivých tříd a žáků. Paní učitelky a páni učitelé zhodnotili vždy souhrnně práci své třídy a pak dětem rozdali jejich vysvědčení. Až ho děti přinesou domů, tak se nezaměřujte pouze na dosažené hladiny c, d, e, f, ale společně s dětmi si pročtěte, co se jim daří a kde je potřeba přidat.

Na závěr našeho assembly zaznělo:

Milé děti, milí rodiče,  milí kolegové, kolegyně: BUĎTE ŠŤASTNÍ, SPOKOJENÍ V TOM, CO DĚLÁTE A POSÍLEJTE DÁL… SEBE. A následovala školní hymna…

Krásné pololetní prázdniny a a nezapomeňte, že v pondělí 4.2. začíná druhé pololetí (jak několikrát na assembly připomněl pan učitel Eric).