Pololetní zprávy z gymnázia

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

je za námi první měsíc tohoto kalendářního roku a s ním pochopitelně končí první pololetí roku školního. Počasí a teploty se drží kolem nuly a odpovídají tak této části roku.

Tento týden měl kromě jiného tři významné události. Dvě nové a jednu tradiční.

V úterý se s velkým úspěchem konala „No Taboo Conference“, jejíž zhodnocení právě zpracovávají a připravují kolegové z Poradenského centra a my Vám to nejzajímavější „slovem i obrazem“ shrneme v nejbližší době a umístíme na náš web.

Ve středu se pro změnu z inciativy studentské rady konal první „Zimní bál“. Prosím neplést si s tradičním plesem maturitním, tato akce je hlavně pro studenty a inspiruje se americkými školními bály. Také bude samozřejmě zprávička a fotky.

Hlavní událost tohoto týdne se konala dnes, ve čtvrtek, kdy proběhlo slavnostní předávání pololetního vysvědčení a certifikátů nejlepším studentům. Připomínám, že na státním vysvědčení se objevuje tradiční česká známka, tvořící se v OG převodem z celkového procentuálního hodnocení, které vzniká v jednotlivých předmětech jako vážený průměr mnoha kategorií. Veškeré detaily a výsledky jsou přístupné našim studentům a rodičům na platformě Managebac.

Každé pololetí Vám přinášíme podrobnou statistiku, nejinak tomu bude i letos.

Většina našich studentů opět využila svého úžasného potenciálu a samozřejmě nadstandardního přístupu a prostředí, které se jim snažíme vytvářet, k nadstandardním výsledkům. Výsledky jsou opět skvělé a mimořádné.

Z 280 gymnazistů 272 obdrželo pololetní výpis z vysvědčení (4 jsou toho času v zahraničí, 4 mají klasifikaci odloženou). Je mi velkým potěšením oznámit, že 184 děvčat a chlapců na gymnáziu OPEN GATE (tj. téměř 68 %) prospělo s vyznamenáním. 67 z nich navíc obdrželo ze všech předmětů pouze výborné. Gratulujeme!

Výsledky jednotlivých tříd

Prima A

Celkový průměr 1,486; 12 z 20 prospělo s vyznamenáním, 6 studentů obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Blaškovanová, Kubín, Maříková, Pokorný, Prokešová, Sikora.

Prima B

Celkový průměr 1,321; 12 ze 17 prospělo s vyznamenáním, 5 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Galyaš, Kantor, Muránska, Neumannová, Skřivanová.

Sekunda A

Celkový průměr 1,348; 13 z 20 prospělo s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Ditzová, Hladík, Kulhánek, Mařincová.

Sekunda B

Celkový průměr 1,374; 12 z 18 studentů s vyznamenáním, 3 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Brodová, Sedlák, Strnad.

Tercie A

Průměr 1,449; 11 z 18 studentů s vyznamenáním, 7 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Dvořák, Elisová, Galyaš, Koops, Pokorná, Švejdová, Votlučková.

Tercie B

Průměr třídy 1,307; 12 z 16 studentů s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Deliš, Hrabal, Chára, Švejda.

Kvarta A

Celkově 1,146; 19 z 20 studentů s vyznamenáním, 7 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Borovič, Kulhánková, Kužela, Louda, Matura, Pavrovský, Popova.

Kvarta B

Průměr 1,167; 16 z 21 studentů s vyznamenáním, 11 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Bažantová, Borkovec, Hložková, Jeličič, Kratochvíla, Neumannová, Novák, Rendlová, Sikorová, Škorpil, Unruh.

Kvinta A

Průměr 1,354; 12 z 20 studentů s vyznamenáním, 2 studentky obdržely mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Archalousová, Steklá.

Kvinta B

Průměr 1,435; 10 studentů z 18 s vyznamenáním, 1 studentka obdržela mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Uhlířová.

Sexta A

Průměr 1,317; 10 z 15 studentů s vyznamenáním, 4 certifikáty: Dušková, Hrebík, Matejas, Trpišovský.

Sexta B

Průměr 1, 397; 9 ze 17 studentů s vyznamenáním, 4 certifikáty: Němcová, Pavlovec, Rott, Švarcrová.

Septima A

Celkový průměr 1,403; 12 z 19 studentů s vyznamenáním, 2 certifikáty: Čumbová, Šmejc.

Septima B

Celkový průměr 1,444; 11 z 19 studentů s vyznamenáním, 5 certifikátů: Hrabalová, Lisichkina, Rendla, Říhová, Sušić.

Oktáva

Celkový průměr 1,315; 13 ze 18 studentů s vyznamenáním, 5 certifikátů: Carr, Jakoubková, Janečková, Kratochvílová, Lukešová.

Gratulujeme pochopitelně všem studentům OG k jejich výsledkům, průměry přeci nejsou vše.

Jistě si pamatujete, že jsme vloni navíc přidali další certifikát za mimořádné výsledky v minimálně polovině hlavních předmětů konkrétního studenta. Takové ocenění obdrží pouze ti, kteří mají 95 % a více (ekvivalent anglofonního A*). Těmto studentům patří další velká gratulace, zde je jejich seznam:

primáni: Klára Blaškovanová, Calista Maříková, Elen Prokešová

sekundáni: Karolína Mařincová, Daniel Strnad

terciáni: Kateřina Švejdová, Andrea Pokorná, Barbora Votlučková, Adam Chára

kvartáni: Yannick Borovič, Jitka Burianová, Amálie Anna Kulhánková, Viktorie Hložková, Natan Kratochvíla, Šárka Neumannová, Matthew Novák, Michaela Rendlová, Mikuláš Škorpil, Lenka Sikorová

kvintáni: Veronika, Steklá, Jasna Sušičová, Nela Uhlířová

sextáni: Josefína Dušková, Jan Hrebík, Anne-Marie Matejas, Václav Trpišovský, Jennifer Němcová, Jasmína Švarcrová

oktaváni: Alexander Carr, Alžběta Janečková, Thea Kratochvílová

Toto pololetí bylo samozřejmě kromě známek plné nových znalostí a dovedností, zážitků a emocí, úspěchů i nezdarů, ostatně jako vždy ve škole i v životě. Nejinak tomu bude v období následujícím.

Na závěr mi dovolte, abych poděkoval kolegům, zaměstnancům OPEN GATE za jejich poctivou práci a popřál našim studentům další úspěšný půlrok. Studenti a kolegové, užijte si prodloužený víkend.

A vy všichni se mějte fajn a mějte se rádi.