Pololetní zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

i poslední lednový týden pokračovaly téměř jarní teploty, užili jsme si i trochu sluníčka a včera večer jsme mohli pozorovat "modrý" nebo "krvavý" úplněk.

Nejdůležitější událost tohoto týdne se konala ve středu, kdy proběhlo slavnostní předávání pololetního vysvědčení a certifikátů nejlepším studentům ve sportovní hale. Studium na OG pochopitelně přináší celou řadu jiných věcí než jen známky - mnoho poznatků a vědomostí, spoustu zážitků, budovaní nových a hlubokých sociálních vazeb, formování názorů a postojů a hodně zajímavých emocí, ale my si dnes opět vystačíme pouze s čísly, tvrdými daty. Tradiční česká známka se v OG tvoří převodem z celkového procentuálního hodnocení, které vzniká jako vážený průměr mnoha kategorií v jednotlivých předmětech. Všechny detaily jsou přístupné všem studentům a rodičům na Managebacu.

Jednoznačná většina našich studentů opět využila svého úžasného potenciálu a samozřejmě nadstandardního přístupu a prostředí, které se jim snažíme vytvářet, k nadstandardním výsledkům. Výsledky jsou skvělé a mimořádné.

Z 254 gymnazistů 251 obdrželo pololetní výpis z vysvědčení (3 mají klasifikaci odloženou). Je mi velkým potěšením oznámit, že 195 děvčat a chlapců na gymnáziu OPEN GATE (tj. téměř 78 %) prospělo s vyznamenáním. 71 z nich navíc obdrželo ze všech předmětů pouze výborné, velká krása!

Výsledky jednotlivých tříd:

PRIMA A: celkový průměr 1,313

14 z 18 prospělo s vyznamenáním, 1 z nich obdržela mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Řeháková

PRIMA B: celkový průměr 1,386

10 z 16 studentů s vyznamenáním, 3 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Brodová, Sedlák, Strnad

SEKUNDA A: 1,298

13 z 18 studentů s vyznamenáním, 8 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Česnek, Dvořák, Elisová, Koops, Pokorná, Švejdová, Votlučková

SEKUNDA B: 1,429

11 z 18 studentů s vyznamenáním, 3 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Hrabal, Chára, Švejda

TERCIE A: 1,084

Všech 20 studentů s vyznamenáním, 10 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Borovič, Kulhánková, Kužela, Louda, Matura, Mika, Nebuželská, Nováková, Pavrovský, Škařupa

TERCIE B: 1,180

15 z 19 studentů s vyznamenáním, 10 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Bažantová, Hložková, Jeličič, Kovaříková, Kratochvíla, Neumannová, Novák, Rendlová, Sikorová, Škorpil

KVARTA A: 1,079

Všech 18 studentů s vyznamenáním, 12 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Archalousová, Cermanová, Fojtíková, Hauferová. Chvátalová, Kolomazník, Kubíček, Nedělková, Rybníčková, Roušarová, Sedláková, Stránská

KVARTA B: 1,246

17 studentů z 19 s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Dvořák, Hauferová, Pešková, Uhlířová

KVINTA A: 1,282

13 ze 17 studentů s vyznamenáním, 4 certifikáty: Dušková, Hrebík, Matejas, Trpišovský

KVINTA B: 1,365

12 z 18 studentů s vyznamenáním, 4 certifikáty: Němcová, Pavlovec, Rodina, Rott

SEXTA A: 1,295

15 z 20 studentů s vyznamenáním, 2 certifikáty: Endrlová, Frühauf

SEXTA B: 1, 404

10 z 19 studentů s vyznamenáním, 3 certifikáty: Hrabalová, Lisichkina, Rendla

SEPTIMA: 1,209

14 ze 17 studentů s vyznamenáním, 7 certifikátů: Jakoubková, Janečková, Kára, Kratochvílová, Ličko, Rott, Vulasová

A konečně maturanti:

OKTÁVA: 1,340

13 ze 17 studentů s vyznamenáním a jedničkáři Grapenjuková, Kolomazníková, Plešák, Poláková

Gratulujme pochopitelně všem studentům OG k jejich výsledkům, průměry přeci nejsou vše.

Letos jsme navíc přidali další kategorii. Certifikát za mimořádné výsledky ve více než polovině předmětů. Takové ocenění obdrží pouze ti, kteří mají 95 % a více (ekvivalent anglofonního A*), což je opravdu vynikající výsledek bez ohledu na to, že třeba v některých jiných předmětech má méně než 85 %. Tento certifikát tak zohledňuje mimořádný zájem a úspěch ve specifických vzdělávacích oblastech (nikoli však nutně ve všech).

Samozřejmě i zde naleznete již zmíněné výše, ale též nová jména, celkem jich je 48. Těmto studentům patří další velká gratulace, zde je jejich seznam:

  • primáni: Aneta Ditzová, Daniel Strnad
  • sekundáni: Richard Česnek, Leticia Koops, Kateřina Švejdová, Andrea Pokorná, Barbora Votlučková
  • terciáni: Amálie Anna Kulhánková, Petr Kužela, Matyáš Louda, Martin Matura, Sára Nováková, Ema Nebuželská, Sofie Popova, Oliver Škařupa, Šárka Neumannová, Michaela Rendlová, Mikuláš Škorpil, Ema Bažantová, Viktorie Hložková, Natan Kratochvíla, Lenka Sikorová, Matthew Novák
  • kvartáni: Markéta Hauferová, Eliška Hauferová, Martin Kubíček, Barbora Fojtíková, Adéla Archalousová, Julie Sedláková, Kateřina Roušarová, Nela Uhlířová
  • kvintáni: Jan Hrebík, Anne-Marie Matejas, Václav Trpišovský, Jennifer Němcová, Elizabeth Pavlovec, Daria Rodina, Jasmína Švarcrová
  • sextáni: Tereza Chárová, Petr Bartoš, Darina Lisichkina, Matěj Rendla
  • septimáni: Alžběta Janečková, Thea Kratochvílová, Johan Rott, Jakub Kára
  • oktaváni: Magdalena Kolomazníková, Mikuláš Plešák

A když už jsme u těch pochval, nemohu nezmínit úspěch Johana Rotta v předmětu AP Biology, o němž si můžete přečíst na našem FB. Tam též naleznete další zprávy včetně první akce nového Akademického klubu tvůrčího psaní.

A na závěr mi ještě dovolte poděkovat všem kolegům, zaměstnancům OPEN GATE, za jejich poctivou práci, která tohle všechno umožňuje, a samozřejmě zřizovatelům a Nadaci The Kellner Family Foundation za jejich neutuchající podporu. Díky!

Studenti a kolegové, užijte si prodloužený víkend a vy všichni ostatní i ten standardní.

Mějte je fajn a mějte se rádi.

Za OG Petr Chára

PS: Studenti samozřejmě nestudují primárně kvůli odměně, ale myslím si, že si za vysvědčení mnozí nějaké speciální ocenění zaslouží. A nejen od rodičů, ale též od babiček, dědečků, tetiček, strýčků…: