Pololetní zprávy z OPEN GATE

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

je to tady, poslední týden prvního pololetí školního roku 2016/2017 je minulostí.

Stále mrzne, občas sněží, zima pokračuje v tradiční podobě. My jsme měli svá assembly, pondělní obveselila moje maličkost s Billem Brysonem a dnešního se ujal kolega Šrůta.

V úterý 233 gymnazistů obdrželo vysvědčení (2 mají klasifikaci odloženou). Kromě zážitků, pocitů, radostí i starostí z těch uplynulých pěti měsíců po studentech zůstane mj. několik stovek čísel v historických záznamech OG. Jak jsou užitečná a důležitá pro život, to nechť si každý posoudí sám, jsou tu a já se s Vámi o ně podělím. Za těmi prostými čísly jsou schované vědomosti, znalosti, dovednosti, motivace, píle a hodně práce.

Je mi velkým potěšením oznámit, že 171 děvčat a chlapců na gymnáziu OPEN GATE (tj. přes 73 %) prospělo s vyznamenáním; 65 z nich navíc obdrželo ze všech předmětů výborné, jedná se téměř o 28 % studentů. Ohromující!

Pojďme se nyní podívat na jednotlivé třídy:

PRIMA A: celkový průměr 1,415
9 prospělo s vyznamenáním, 5 z nich má samé jedničky: Česnek, Dvořák, Pokorná, Švejdová, Votlučková.

PRIMA B: 1,435
11 studentů s vyznamenáním, 3 samé: Havlík, Hrabal, Chára.

SEKUNDA A: 1,096!

18 studentů s vyznamenáním, 9 samé: Bánhidai, Borovič, Horská, Kolářová, Kulhánková, Louda, Matura, Nebuželská, Nováková.

SEKUNDA B: 1,215
17 studentů s vyznamenáním, 8 samé: Bažantová, Hložková, Kratochvíla, Neumannová, Novák, Rendlová, Sikorová, Škorpil.

TERCIE A: 1,193
14 studentů s vyznamenáním, 8 samé: Archalousová, Fojtíková, Hauferová, Kolomazník, Kubíček, Roušarová, Sedláková, Stránská.

TERCIE B: 1,324
14 studentů s vyznamenáním, 2 samé: Hauferová, Uhlířová.

KVARTA A: 1,333
12 studentů s vyznamenáním, 5 samé: Dušková, Hrebík, Matejas, Procházková, Trpišovský.

KVARTA B: 1,272
14 studentů s vyznamenáním, 7 samé: Dolejší, Kopřivová, Němcová, Pavlovec, Rodina, Rott, Škařupa.

KVINTA A: 1,406
14 studentů s vyznamenáním, samé: Míšková.

KVINTA B: 1,320
15 studentů s vyznamenáním, 3 samé: Lisichkina, Rendla, Vařáková.

SEXTA: 1,314
13 studentů s vyznamenáním, 3 samé: Janečková, Kratochvílová, Rott.

SEPTIMA: 1,435
10 studentů s vyznamenáním, 6 samé: Kernalová, Kolomazníková, Plešák, Poláková, Šindelář, Tyburcová.

OKTÁVA: 1,416
10 studentů s vyznamenáním, 5 samé: Milošová, Mrázková, Podhajská, Polánek, Scholzová.

Nádhera! Gratulujeme pochopitelně všem. Jsou zde samozřejmě i někteří zklamaní jednotlivci, ale drtivá většina má rozhodně být na co pyšná a hrdá. Jen doufám, že jsem v tom výčtu na někoho nezapomněl.

Na OPEN GATE jsou pouze čtyři předměty, které mají všichni studenti: jazyky český a anglický, matematika a tělocvik, následované pak humanitními a přírodními obory - zeměpis, dějepis, chemie, biologie, fyzika, které jsou povinné šest let a v posledních dvou ročnících v rámci mezinárodní maturity IB pouze některé z nich povinně volitelné.

Při pohledu na tyto "velké" předměty lze konstatovat, že nejobtížnějším předmětem je momentálně fyzika s průměrem 1,883. Přesto i v ní má téměř třetina výbornou a nikdo dostatečnou. Tedy vlastně zcela očekávatelné rozložení mezi 100 - 60 %.

Na druhou stranu, z těchto předmětů pro všechny jsou nejlepší známky z angličtiny (vynecháme-li tělocvik, kolegové prominou) s celkovým průměrem 1,252 (78 % jedniček). Vůbec nejlepší průměr má ale hudebka: 99,4 % jedniček.

68 studentů studovalo němčinu, 66 španělštinu a 47 francouzštinu, přičemž němčina je jazyk "nejtvrdší": s průměrem 1,555 (ty "měkké" něco málo přes 1,2).

Na OG máme též odolné studenty s nulovou absencí, celkově průměr zmeškaných hodin na žáka je 41 hodin, což je prakticky pouze 6 pracovních dní.

Zítra jsou jednodenní pololetní prázdniny a tím pádem nás čeká prodloužený víkend. Samozřejmě, že ne pro všechny pracující, ale pro nás opravdu zasloužený. V pondělí nám začíná další etapa. Do té našim studentům i kolegům přeji vše dobré a Vám pochopitelně též.

Mějte se fajn a zachovejte nám přízeň.

Za OG z Babic srdečně zdraví

Petr Chára