​Portrét vs. Autoportrét

V pátek 25.5. jsme jeli na finále soutěže "Máš umělecké střevo?", kde jsme instalovali a prezentovali dva umělecké projekty.

Jeden měl název "Podoby" (projekt Marušky Michopulu a Tey Vulasové) a druhý s názvem "Portrét versus autoportrét" Verči Šilhanové a Matěje Šindeláře. Zadání letošního roku znělo stejně tak, jak jeden z našich projektů, a to právě "Portrét vs. Autoportrét". Cituji z oficiálního textu organizátorů této soutěže: "Pro letošní ročník jsme vybrali téma nazvané Portrét vs. autoportrét, které se zaměří na podoby současného uměleckého portrétu nebo autoportrétu. Vnímáme toto téma jako vysoce aktuální (v době nejrůznějších technologií, facebooku, mobilních "selfies" apod.) a chceme nabídnout studentům možnost zamyslet se nad smyslem a podobami těchto fenoménů. Zachytí osobnost člověka lépe malba, fotografie, video nebo třeba performance? Nebo stačí selfie? Facebookový profil? Vytvořte libovolnou technikou dílo, které nejlépe zachytí vaši, nebo vámi vybranou osobnost. Zachyťte její tvář, tělo, její osobnost, vlastnosti."

Projekt Tey Vulasové a Marie Michopulu s názvem "Podoby" se zaměřil na člověka, který má svůj "oficiální prezentační obraz", ale také chce konkrétně vypadat, či stylizovat se. V zakryté části řady fotografií se pak nachází podoba, která je vyhrocená či nestandardní, nebezpečná (z hlediska diskreditace). Holky se zaobírají právě tím, že musíme nějak vypadat versus to, co opravdu (někdy) jsme.

Druhý projekt Veroniky Šilhanové a Matěje Šindeláře pojednává o sociálním experimentu, kdy Veronika chtěla ukázat, jaký rozdíl je mezi tím, jak definujeme sami sebe a jak nás definuje okolí. Napříč věkem i generacemi se ukázalo, že čím mladší je člověk, tím se konktrétněji profiluje a je méně tolerantní v reagování na druhé. S tímto výrazově bohatým projektem se Veronika s Matějem umístili jako druzí v celostátním kole (ze sta projektů). Máme z toho velkou radost!! Už postoupit do finále je velký úspěch.

Tuto soutěž považuji za skutečně podnětnou, nekomerční a k věci, co se týče podstaty současného umění. Studentům soutěž dává důležitou a nezaměnitelnou zkušenost. Tak příští rok zase.

Velmi děkuji všem organizátorům.

Více o soutěži naleznete zde a pár fotografií naleznete na tomto odkazu.

Petra Pětiletá