Poslední návštěva v domově seniorů v Mukařově před prázdninami

Dnes jsme byli naposledy v tomto školním roce navštívit babičky a dědečky v Mukařově. Jako obvykle to bylo moc příjemné a milé setkání. Pro prvňáčky zase úplně první, ale tréma na nich nebyla vůbec znát. Měli připravené moc pěkné představení s pásmem písniček a básniček a za odměnu je čekalo malé občerstvení. Za celou ZŠ Open Gate jsme předali dárek barevné a měkké podložky na venkovní lavičky, které jsme si hned mohli osobně vyzkoušet. Prvňáčci s paní učitelkou Jolankou a Mončou odvedli obrovský kus práce, no posuďte na fotografiích níže.

Moc vám všem děkuji, bylo to krásné.