Pravidelné zprávy z gymnázia

Dobré odpoledne všem čtenářům pátečních zpráv z našeho gymnázia,

práce ve škole má k profesi piráta poměrně daleko, přesto se minulý pátek někteří naši učitelé a vychovatelé společně s oktavány alespoň na pár minut piráty stali. Z mého pohledu plesu nic nechybělo a já doufám, že si ho všichni přítomní užili stejně jako já.

Den před plesem se naši současní studenti potkali s těmi bývalými během florbalového večera. Na jedné straně stáli absolventi s učiteli, na druhé současní studenti. Utkání zprvu hrané v pohodovém tempu se postupně stávalo více a více soutěživým, až ve třetí třetině vyvrcholilo vynikajícím florbalem, který byl doprovázen patřičnými emocemi. I jindy stoicky klidný Zdeněk Halamásek se jimi nechal pohltit, což rozhodčí ocenil přísným vyloučením. Nakonec současní studenti uhájili nejtěsnější vítězství v poměru 7:6. Důležité ale bylo, že po závěrečném hvizdu mezi všemi opět zavládla přátelská atmosféra. Bývalým studentům děkujeme za návštěvu, určitě jsme se s nimi neviděli naposled.

Naši sextáni aktuálně dokončují projekt týkající se jejich druhých jazyků. Každý sextán dostal za úkol najít v České republice rodilého mluvčího němčiny, nebo španělštiny, či francouzštiny a udělat s ním rozhovor. Každoročně to bývá úkol poměrně náročný, často se hledání účastní celá široká rodina – hovořím z vlastní momentální zkušenosti… Nicméně celkový výsledek za námahu stojí; konfrontace sextánů s rodilými mluvčími je ohromně přínosná, nutnost samostatně si s cizinci popovídat je pro mnoho studentů výzvou, v níž si buď ověří, že druhý jazyk bez problémů ovládají, nebo si naopak uvědomí, že v něm mají určité rezervy. Rozhodně jde o zkušenost k nezaplacení.

Včerejšek a dnešek měli fyzikální nadšenci hody. Včera prožili Den s fyzikou, zajímavou akci MFF UK plnou odborných přednášek, exkurzí a experimentů. Dnes se pak 10 studentů kvinty, sexty a oktávy zúčastnilo největší týmové fyzikální soutěže v Evropě s příznačným názvem Fyziklání. Studenti vytvořili dva týmy, jejichž výsledky ještě zatím neznáme, ale o ně nám zas tak úplně nejde; jsme moc rádi, že mezi našimi studenty je tolik zájemců o fyziku.

V posledním odstavečku bych se rád zmínil o organizaci přijímacích zkoušek. Musím přiznat, že jsem asi trochu atypický, protože mám v povaze vidět spíše věci, které se povedou, než ty nepovedené. Ze zkušenosti člověka majícího přijímací řízení na starosti mohu konstatovat, že elektronický systém pro přihlašování je funkční.  Ano, není dokonalý, některým problémům se asi dalo předejít, ale přijde mi přirozené, že pár nedostatků se ukáže až při ostrém nasazení. Pro mě je klíčové, že vše důležité funguje správně a stanovený harmonogram poskytuje dost času na vyřešení případných nejasností. Navíc Cermat se školami průběžně komunikuje a naše připomínky skutečně řeší. Doufám jen, že touto opatrnou chválou nic nezakřiknu a vše bude ve stejném duchu pokračovat.

Jak jistě víte, příští týden jsou jarní prázdniny, na páteční zprávu tedy nečekejte. Kromě dohánění restů je také využiji k několikadennímu lyžování v Rakousku; počítám, že je to plán i velké části z Vás. Přeji nám mnoho slunečných dnů, a hlavně ať se ve zdraví vrátíme zpět.

S pozdravem

Luděk Michalik