Pravidelný páteční pozdrav z Vaší - naší sněhem zaváté základní školy

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v neděli se v našich domovech rozhoří třetí adventní svíčky a doba radostného očekávání Vánoc se zase o něco zkrátí. Letos se na ně nesmírně těším, protože více než kdy jindy si uvědomuji, jak je důležité vánoční čas prožívat společně s lidmi, kteří jsou našemu srdci nejblíže.

Jak Vás Petra Dobešová v úterý informovala, potřebujeme teď jako rodina být pohromadě nejen v období Vánoc, abychom vše společně zvládli. Z toho důvodu, jsem ji požádal, aby mě k 1. únoru uvolnila z pozice ředitele základní školy. Protože celý Open Gate, zdejší tým skvělých kolegů, kamarádů, dětí a Vás rodičů, mi přirostl k srdci, bylo to pro mě nesmírně těžké rozhodnutí.

Jsem přesvědčený, že můj krok nikterak neovlivní děti a prostředí, ve kterém se rozvíjejí.  Open Gate spojuje silná společná myšlenka a cíl, ke kterému směřují všichni členové týmu – všestranně, citlivě a poutavě provázet naše/Vaše děti školou, učením, životem.  Tým OG je a bude plný skvělých lidí.

Přeji Vám a Vašim blízkým krásný advent a pevné zdraví.

Petr Šlemenda

Jak uvidíte, ani v tomto náročném týdnu nikdo z týmu nepolevil, mí kolegové s dětmi prožili skvělá dobrodružství a nebylo to jen o Mikulášovi, čertovi a andělovi:

1. třída

Prvňáci si užili druhý adventní týden, plný zábavných aktivit. Hned v pondělí nás přišel pochválit Mikuláš s andělem za pokroky, které jsme od září udělali. Nesli nám ale i vzkaz od čerta a my už víme, na čem ještě musíme zapracovat. Během týdne jsme pilně nacvičovali a tvořili kulisy na besídku. Vrcholem týdne byl čtvrteční celodenní výlet do Hornického muzea v Příbrami. Pekli a zdobili jsme perníčky, malovali postavy do betléma, navlékali korálkové ozdoby a lili olovo. Velkým zážitkem byla jízda hornickým vláčkem do dolu a cesta vyhloubenou štolou.
Prvňáci, Bára, Clara a Monika

What a week Class 1 had! We started of the week learning new words that begin with the letter p. We finished our 3rd unit in our Incredible English books, and we had a wonderful field trip at the end of the week learning all about old Czech Christmas traditions. We continue to practice our big surprise and cannot wait for next week when we can finally share what we have been working on.

2. třída

Ve druhé třídě jsme pondělí zahájili zvesela – přišel k nám Mikuláš i s Andělem. V pondělí si Bára z poradenského připravila pro druháky legendu o vzácném koberci. Děti si v kruhu po zemi kutálely klubíčko provázku a tak si vytvořily cesty jeden k druhému. Povídaly si o tom, že nikdo není na světě sám. Jsme spojeni s druhými lidmi a svým životem si vytváříme pomyslný koberec vztahů. Svatý Mikuláš nám připomněl, jak je důležité myslet jeden na druhého, protože jsme spolu spojeni stejně tak, jako nitky v koberci. Na závěr si děti mohly vytvořit svůj vlastní koberec. Tento týden jsme také prozkoumali psaní ú a ů. V matematice jsme se věnovali pavučinám. Vrcholem týdne byl i pro nás čtvrteční výlet do hornického muzea v Příbrami, kde jsme se projeli důlním vláčkem, zjistili jsme, jak horníci slavili Vánoce a také si toho spoustu vyrobili. Už se nemůžeme dočkat, co nám přinese poslední předvánoční týden.

Class 2 is really starting to get into the Christmas spirit! This week we learned about a holiday traditional Clara looks forward to in Canada every year- a Christmas parade! We created our own version of a Christmas parade by making our own floats and using our trusty robot friend Botley to help us out. We closed out the week with a wonderful snowy field trip to learn all about old Czech Christmas traditions.

3. třída

Ze zasněžených Babic se hlásí reportéři ze třetí třídy. I druhý adventní týden probíhá v předvánočním duchu. Školou se linou koledy a zvěromágové si připravují vánoční program pro rodiče a blízké. V pondělí jsme se v naší andělské školičce potkali s Bárou Veselou a vyslechli legendu O vzácném koberci, která vypráví o sv. Mikuláši a jeho dobrých skutcích. Ten nás i s opravdovým andělem dokonce navštívil a věřte či ne, brambory ani uhlí jsme nedostali. Jsme prostě andílci. Ve středu jsme se vydali na výlet do podhradí Karlštejna a navštívili jsme Muzeum Betlémů. Bylo prima být zase jednou mimo školní areál spolu. Tak krásný předvánoční čas vám všem.
Třeťáci, Saša a Sašenka :-)

It was a pleasure spending a lovely Wednesday with Class 3 on their trip to Karlštejn. It was great to see their joy and wonder stepping through history with the nativity scenes, old and new. They made some wonderful glass Christmas ornaments that I'm sure will be adorning your family Christmas trees for years to come. Although we didn't get to visit Karlštejn Castle, we enjoyed a great view from the street below, imagining all of the people and events that passed through there over the course of history. It was truly a fine day out of the school for us all!

This week was dedicated to the phonics -S sound. Students reviewed phonics words from the previous week and learned new letter combinations that can make the -S sound. In music class, we watched the battle scene of the Nutcracker and later learned how to draw our very own nutcracker to decorate our homes for Christmas.

4. třída

Tento týden byl pro čtvrťáky prostě hybridní. Většina časodějů totiž byla opět v domácím vzdělávání. Hrstce statečných byl vstup do školy umožněn, a tak této příležitosti využili. No uznejte sami, mít pro sebe celou třídu, konečně si vyzkoušet, z kterého místa je nejlépe vidět na tabuli a pod kterým svícnem, že je ta největší tma? To je prostě paráda! Máme i nové kamarády z jiných tříd, kteří se pravidelně připojovali do té naší virtuální, a užili jsme si s nimi spoustu legrace. V učení jsme také nezaháleli, pokořili jsme nejednu matematickou výzvu, v češtině jsme si zopakovali gramatické jevy, pravidelně jsme zapalovali svíčky na našem adventním věnci a zpívali vánoční písně. I na nácvik naší besídky došlo.
V pátek se role prohodily a většina děti již usedla zpět do svých lavic. No, dětí…sem tam růžek nebo svatozář…
Moc se těšíme na celý příští týden, protože nás čeká mnoho zážitků!
Vaši časodějové, Marie, Andrejka a Martin. :-)

Class 4 shared a three hour block of English on Thursday with Jerry. We delved into some Incredible English where we learned about the modal verb “should” and when we use it. Later, we did a small art project that we plan to surprise our loved ones with for Christmas. On Friday, we were back at school to finish our first layer of paper mache on our 3-D maps.

Although most of class 4 were online, we still had a lot of fun. On Tuesday we continued working on our Christmas cards for all the support staff on campus. On Thursday, we had a fiercely contested phonics battle between the online and in-school students. The in-school students won by just one point. After that, we watched a wonderful film, Wallace and Gromit’s the Wrong Trousers, which was tremendously dramatic and very funny and entertaining! (LR)

5. třída

Ve druhém adventním týdnu se hned v pondělí i u páťáků zastavil Mikuláš, který rozdal dětem sladkosti a ovoce. Užíváme si společné vánoční oázy, zpíváme koledy a v plném proudu je také nacvičování třídní vánoční besídky. Stále také probíhá naše třídní hra na ovce a pastýře, kdy se o sebe děti navzájem tajně starají. Kromě toho jsme napsali poslední testíky z českého jazyka a matematiky v tomto roce.
Zdraví Vás Vaši páťáci.

In class 5 this week, we learnt about different inventions. We also did a very interesting writing activity about our own Odd Objects that we invented. We did a lot of speaking practice, we learnt about delivering monologues, we then wrote our own monologues and then delivered others written by our classmates. We also played some improvised comedy games for some very funny speaking practice. (LR)

We enjoyed some creativity on Thursday by making and acting out some Christmas skits. In groups of 3 or 4 students, they each created a short scene based on a prompt. We saw Santa battle his nemesis, Atnas, a Christmas dinner disaster, a hopeful Christmas morning and the story of Santa's 10th reindeer, Biscuit. The kids acted enthusiastically bringing all of these scenes to life. It was a lot of fun to witness! 

Milí rodiče, milé děti,

příští týden na Vaší – naší základní škole bude věnován oslavě Vánoc. Přestože nám není umožněno se tradičně setkat u vánoční večeře a společně s Vámi pak na vánoční revue, věříme, že se nám podařilo vše připravit tak, aby se k nám jako vždy dostavil duch Vánoc a virtuálně jsme jej přenesli i do Vašich domovů.

Třetí adventní svíce představuje přátelství, ať i celý příští týden prožijeme v přátelské atmosféře.