Pravidelný páteční pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

máme za sebou vzájemná setkání v rámci trojstranných konzultací. Společně se zaváděním formativního hodnocení (a učení) a s důrazem na rozvoj kompetencí se na naší – Vaší škole snažíme předávat zodpovědnost za vlastní učení na žáka. Žák je ten, kdo je odpovědný za to, co se ve škole naučí a kolik si toho odnese. Právě tripartity mu mají v této zodpovědnosti pomoci. Jsou důležitým komunikačním nástrojem, který umožňuje posílit vztahy mezi zúčastněnými stranami a společně řešit otázky, které se žáka týkají.

Příští týden se budou ve škole opět konat talentové zkoušky do kroužků, které nabízí Základní umělecká škola Folklorika. Pro zájemce o zapsání je účast na talentových zkouškách nutná. Více informací jste obdrželi mailem od Markéty Lepičové.

Vás ale jistě zajímá, jak si uplynulý týden užili žáci jednotlivých tříd, pojďme tedy opět nahlédnout:

1. třída
V týdnu jsme se věnovali slovním úlohám a dalším prostředím Hejného matematiky, abychom posílili matematické schopnosti. Také jsme pokračovali ve čtení z knihy Kouzelná třída v ZOO, která nám přináší inspiraci a motivaci. Pozornost jsme věnovali i přípravě dárečků pro maminky k nadcházejícímu Dni matek, což byla velmi krásná a tvořivá aktivita. Prvňáci se jí chopili s velkým nadšením. Na své výtvory jsou velmi pyšní a těší se, až je budou moci svým maminkám předat. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na zábavu. Společně jsme zpívali, rytmizovali a plavali. Ve středu jsme měli ve třídě návštěvu budoucích učitelů, kteří se přišli inspirovat naší výukou matematiky. Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli ukázat naši práci a podělit se o své zkušenosti.
Prima dny přejí prvňáci
This week Class 1 found themselves in the land of make believe. We created our own little robots and practised describing what they looked like. Some had four arms while others had 100 eyes.  We also began work on our End of Year presentations in English. Our 1st graders have some very interesting topics and so much to share with all of us. I cannot wait until we see their final presentations in a few weeks!

2. třída
Po dalším prodlouženém víkendu se na druháky hned v úterý přišla podívat paní ředitelka. Napsali jsme si testík z češtiny ve formě lovců perel. O hodině čtení nám knihomol představil další zajímavou knížku. Ve středu nás navštívily studentky z pedagogické fakulty. O matematice jsme si představili nové prostředí a to geoboardy, na kterých jsme si ukazovali různé geometrické tvary a zároveň jsme si zopakovali prostředí rodiny. Ve čtvrtek jsme si napsali z matematiky a dále jsme procvičovali násobení a dělení. Na hodině výtvarné výchovy jsme vyráběli dárečky pro maminky a v pátek jsme si připravovali milé básničky ke Dni matek.
Za tým druhé třídy, Bára, Nela a Hedvika.
This week Class 2 worked hard on their End of year Presentations. We learned what makes a good diagram and then created our very own. We also found some time to learn all about different food groups and why it is important to eat a balanced diet. We had another busy week filled with fun and learning!

3. třída
Co nového u třeťáků ve třídě? Stejně jako minulý týden jsme se společně sešli až na úterní ranní oáze, ve které jsme si udělali okénko do historie a připomněli si, proč se slaví Den vítezství státním svátkem. Bylo skvělé, že každý přispěl do diskuze zajímavou informací. Ve středu dopoledne jsme uvítali návštěvu studentek z Pedagogické fakulty, které se přišly podívat na hodinu matematiky. Využili jsme nádherného počasí a celou hodinu jsme počítali zajímavé úlohy na stanovištích na atletickém oválu. Ve zbytku týdne jsme pilně pracovali na oborových prezentacích. Krásný víkend všem!
This week, we started Unit 7 in our Incredible English books. We were all excited to FINALLY get to talk about something dear to our hearts, SPORTS! Everyone was eager to talk about the different sports they enjoy playing either in school or afterschool. During art, we prepared for Mother’s Day by making coupon flower bouquets. As a class we discussed different things we could do for our lovely mothers and created specialized coupons in the form of flowers. Over the next few weeks, our moms can redeem their coupons to get some much need rest while we help with different chores around the house! We hope these small acts of love shows them how much they mean to us! Lastly, we worked on our final presentations! Now that we have our research, we talked about different layouts for our trifolds and how to balance our English part with our Czech parts. The most important thing we went through was how vital it is for us to use our own words! We have learned A LOT this year and our final presentations are the perfect place to showcase them!

4. třída
V tomto týdnu jsme se se čtvrťáky pustili do dlouho avizované samostatné slohové práce, na kterou jsme se pečlivě připravovali. Úkolem bylo popsat osobu nám blízkou, ideálně člena rodiny. Někteří žáci se inspirovali ranními oázami, které jsme věnovali Dni matek, a psali o svých maminkách. V našich charakteristikách nechybí přirovnání či rčení, členění do odstavců, úvod i závěr. Skvělá práce! Středeční odpoledne bylo opět badatelské. Dokončili jsme mini-referáty na téma Živočichové a první odvážlivci je přednesli svým spolužákům. Napsali jsme si pravidelný diktát, rýsovali jsme a v dílně čtení jsme se tentokrát podívali na odborný text o dynastii Jagellonců. Hledali jsme klíčové pojmy, shrnovali jsme podstatné informace, reprodukovali jsme přečtený text. Jako každý týden ani čtvrťákům nechybělo sportovní vyžití. Se Sašenkou plavali, s Pavlem a Davidem hráli rugby. Díky přívětivému počasí už se s výukou přesouváme i do venkovních prostor a moc nás to baví.
Saša a čtvrťáci.
We had an action-packed week this week in 4th Grade! We had a lot of speaking practice when we talked about a poem by John Agard and analysed it in our groups. We used storytelling dice for our writing journals to help us to create stories with our classmates. There were Parent-Teacher conferences where everybody did a great job self-evaluating. It was lovely to talk about our successes together. We’re looking forward to the coming week where we will start Unit 8 of Incredible English and we’ll also have our spelling test which we are preparing very hard for.

5. třída
V tomto týdnu jsme se snažili pracovat jako vždy naplno. Zopakovali jsme si učivo matematiky a napsali jsme si krátký testík. Výsledky se nám líbily. Ve středu k nám přišly na náslech studentky z katedry matematiky. Během hodiny jsme pracovali s grafy a jejich využitím v běžném životě. Čtvrtek byl věnován závěrečné oborové práci. Také jsme stihli zpívat a hrát na boomwhakers. Vyzkoušeli jsme nové písničky například Piráty z Karibiku, Star Wars, a také jsme se vrátili k Louskáčkovi od P. I. Čajkovského. Poslední pracovní den jsme vyráběli překvapení pro maminky (babičky, …) ke dni matek.
Užijte si krásný víkend a nezapomeňte oslavit tento sváteční den.
Vaši páťáci.
Exciting news this week! We have finally reached the end of our literary journey! Yes, that is correct, our class have finally finished our novel, The One and Only Ivan!!! Given all the heartache throughout the novel, the twist and turns, we are relieved to have the happy ending that our characters deserve. Additionally, we will now be able to investigate the real-life facts based off the novel! In English class we did some interesting reading on a street food festival, learning about different foods. We then reflected on our own favorite foods: how they are made, who makes it, and their origins. This information was documented in a more in-depth concept map before being used to create paragraphs. As a class we discussed how this method is useful when doing research. Speaking of research,  we worked on final presentations by laying out our English parts. Since we are responsible for a much longer part of English research, we want to make sure we have a secure base when organizing our presentations.

Milí rodiče, po trojstranných konzultacích bude další příležitostí k vzájemnému setkání tradiční festival BlueVan, který se bude konat 8. června v areálu Open Gate. Program jako vždy zajistí žáci a studenti školy – děti se mohou hlásit svým třídním učitelům. 2. června proběhne konkurz, aby byl program co nejpestřejší. Těšíme se na viděnou!

Krásný víkend přeje Vaše základka.