Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Dear parents,

First and foremost, we hope that you and all your families are well and keeping healthy at this time. It is unprecedented and we are faced with difficult situations for all of us to deal with. We appreciate greatly your patience and feedback as we transition to distance learning and we hope that in the coming weeks, we will have everything running as smoothly as possible. 

I have been amazed with how well the students have adapted to the current situation. It is a true testament to what great characters they have and what wonderful people they are!

Je to jen deset dní, po které naše škola funguje bez přítomnosti dětí, ale mnohým z nás se to určitě zdá jako celá věčnost. Chybí nám přímá práce s dětmi, jejich okamžitá zpětná vazba a energie, kterou na nás přenáší. Je to pro nás naprosto nová situace, která v moderní historii nemá obdoby. Ještě před několika týdny si nikdo z nás takovou situaci nedokázal vůbec představit.

Je fantastické sledovat, jak děti a učitelé ze dne na den dokázali přejít na distanční vyučování. Stejně tak to, jak se každým dnem učí novým dovednostem a ihned je uplatňují v práci se svými žáky. Vyzkoušeli jsme hodně nástrojů, zkušenosti si vzájemně sdílíme a skutečně společně tvoříme jednotnější a komplexnější systém. Jsme moc rádi, že se nám v posledních dnech podařilo postupně v stále rozsáhlejší podobě zavádět individuální či společné videohovory s dětmi. Vnímáme, že se děti chtějí vidět navzájem a nám každá taková možnost vidět se s dětmi také vždy udělá radost.  

For English work, the general expectation is that work will be done on time but we are also looking at ways to reduce the pressure on students. As we transition to more online teaching soon, we hope this will alleviate some of the burden on parents and that students can become more self-sufficient in managing their work.

Děkujeme všem, kteří vyplnili dotazník se zpětnou vazbu na dosavadní průběh výuky. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Zavádíme systém, aby Vaše/naše děti měly stálý rozvrh, aby se s nimi učitelé mohli potkávat „naživo“, hledáme rizika i silné stránky možných technologických platforem a specifik daných věkem našich nejmilejších = dětí. Každopádně do konce víkendu dostanete informace o způsobu, jak budou realizovány společné ranní video oázy – každé ráno v každé třídě. S těmi rozšiřování této formy výuky odstartujeme.

I hope you all enjoy the weekend as best as possible given the current circumstances. Now is a time to consider not just our physical health but also our mental health but people ae wonderfully adaptive creatures and when faced with such a crisis, it can bring out the best in us. I for one have been enjoying re-watching some of my favourite movies in the evening, the Back to the Future trilogy was particularly enjoyable, and catching up with some Foo Fighters while making lunch today was just what I needed!

V této chvíli nikdo neví, kdy současná situace skončí, kdy se znovu uvidíme osobně. To neovlivníme. Ale máme šanci si každý den v rámci našich možností užít nejlépe, jak umíme. Jsme rádi, že Vás, rodiče, máme jako své partnery. Moc si ceníme veškerých zpětných vazeb – těší nás, dávají nám pocit smysluplnosti, ocenění našeho nasazení, pocit sounáležitosti,… a někdy trochu mrzí. Všichni zažíváme situace, na které nejsme připraveni, všichni jsme hozeni do vody = učitelé, asistenti, rodiče, děti, prarodiče, … , plaveme.

Plavme společně, to dáme!

Přejeme příjemný víkend.

Vaše ZŠ Open Gate