Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče,

psaní dnešního dopisu bylo skutečně netradiční, zvláštní. Jindy hučící škola plná života je v tento pátek ztichlá. A věřte nevěřte nám už se po dětech stýská. A věříme, že se najdou i děti, kterým se stýská po nás. 

We hope you are all well, not just in the sense of being good but from a health point of view too. It has been an unusual week to say the least.

We hope all the children are coping well. We know from contact with class 5 that the students seem to be settling into their new schedule very well and I am hugely impressed with their adaptability. The other teachers here have been very happy with how our students are getting into the new learning systems!

We are all working away to make sure we get the materials to students and that they can continue to learn as best as possible despite the extraordinary situation at this time. While we will be much happier when everything gets back to normal, it has been an interesting few days working on solutions to ensure the continued learning for the students and we do find that such times often bring out the best in people. We are sure we can continue to work together to make the best of the situation and even learn some new skills along the way.

Moc děkujeme všem rodičům za dosavadní spolupráci. Od prvního dne, kdy jsme zůstali ve škole bez dětí, se snažíme přinášet dostatek podnětů k domácí výuce a jsme rádi, že jste nám při realizaci nápomocni. Bez Vás by to opravdu nešlo!

A neobešli bychom se ani bez velkého nasazení našich učitelů a asistentů, kteří se sami v těchto dnech učí jak přenést své přípravy do on-line prostředí, jak nabídnout pestré aktivity a přitom stále sledovat očekávané výstupy v souladu s naším školním vzdělávacím programem. Stále hledáme a zkoušíme další nástroje, inspiraci si vzájemně sdílíme. Máme za sebou první dvě videokonference a z reakcí páťáků soudíme, že byly úspěšné.

So we will continue working away as we are sure the students will at home, and we appreciate all your support during this time as well. Regardless of where we are, the gates are always open and the joy of teaching and learning never goes away!

I v příštím týdnu platí, že jsou Vám všichni pedagogičtí pracovníci k dispozici ke konzultacím v čase od 9:00 do 13:00. V jiných časech pak po předchozí domluvě. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoli dotazy.

Závěrem to hlavní. Přejme si, ať všichni zůstaneme zdraví.

Have a great weekend, stay safe and healthy and talk to you soon!

Pedagogický tým ZŠ Open Gate