Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Dear Parents,

We hope you have all had a good week. The weather hasn’t been typical May weather, unless you are Irish, in which case it could have been the weather from pretty much any month of the year. However, it did bring some much needed rain. The last thing we need during the summer is a drought after spending the spring time in quarantine.

As you are all aware, some of the restrictions are being lifted. On Monday, the Primary School teachers will return to the school to prepare for the return of the students a week later. Classes next week will follow the current online schedule but the teachers will be teaching from Open Gate, not from home.

It is hard to imagine it has been over two months since we were altogether in the school, it seems like a lifetime away. I am sure the students are looking forward to getting back to the school as much as the teachers are and it will be good to get some more active structure back into our days.

Jsme rádi, že už jen jeden jediný týden zbývá do návratu většiny dětí zpět do našeho krásného areálu, který se tak opět promění v místo plné života. Znovu se všichni sejdeme na jednom místě, i když samozřejmě za přesně daných provozních podmínek. V průběhu celého příštího týdne bude náš pedagogický tým společně s on-line výukou připravovat vše tak, abychom byly připraveni na posledních pět společných týdnů tohoto školního roku.

Podle dosavadních odpovědí to vypadá, že se v Babicích v pondělí 25. května sejdou téměř všechny děti. Zákonní zástupci mají čas na vyjádření zájmu, či nezájmu o docházku a dopravu školním autobusem do pondělí 18. května. Děkujeme za všechny vaše připomínky a dotazy. Snažíme se průběžně odpovídat a zároveň připravujeme upřesnění informací k provozu základní školy v závislosti na konečném počtu vzdělávacích skupin. Tyto informace obdržíte ve středu 20. května.

Již nyní víme, že do konce školního roku nebudou nabízeny žádné zájmové kroužky. V druhém pololetí tak kroužky probíhaly pouze v únoru, rodiče přihlášených dětí obdrží celkové vyúčtování (včetně plateb za obědy a dalších položek) v průběhu července.

Kromě tradičních vzdělávacích aktivit se ve výuce a individuálních či skupinových konzultacích stále častěji objevují činnosti spojené s přípravou oborových prezentací. Zdá se, že se můžeme v jednotlivých třídách těšit na širokou škálu témat i provedení. Chystají se tradiční powerpointové prezentace, ale také videa, postery a další zajímavé výstupy.

In relation to the Spring Cleaning Challenge, we have decided to extend it until the first week of June. Hopefully it will give students a bit of extra time to get a few more jobs done at home and it will be easier for us to manage students returning their task sheets.

As always at this time, we hope you are all keeping well and healthy. It isn’t a long weekend this weekend but we hope it is a fun and enjoyable one for all of you. Take care.

Celý tým ZŠ Open Gate