Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče,

máme tu další pátek a s ním souhrn prvního týdne po návratu dětí do škol.

We hope you all had a good week. It was great to see some of you during the week in Open Gate. And it was fantastic to see the students back in school. Having them back in the classrooms has been wonderful and they have been so good at adapting to the return to school and to following the new rules in relation to the covid-19 situation.

It almost seems like a new start to school even though it is close to the end of the current school year. We are already starting to look forward to the new school year in our preparations.

Přestože pro školy stále platí přísná organizační opatření, zdá se, že děti i vyučující si návrat do areálu Open Gate užívají. V dopoledním vyučování naplno využíváme výhody méně početných skupin, odpoledne pak, pokud je to možné, trávíme na různých místech našeho rozlehlého areálu. Případně, když nás počasí zažene, také v učebnách. Máme deset různých venkovních zón, ve kterých se skupiny vždy po dni střídají.

Vám rodičům patří velký dík za spolupráci, díky které hladce probíhá ranní předání i odpolední vyzvedávání dětí. Děkujeme, že si děti vyzvedáváte v časech od 13:45 do 14:00 a od 16:00 do 16:15. Díky tomu, mohou děti odpoledne trávit dvě hodiny souvislou nerušenou činností. Pro jistotu připomínáme, že se opravdu maximum času snažíme trávit venku, proto děti prosíme vybavujte dostatečným množstvím oblečení. Pokud Vaše děti již vyrostly z uniformy, je možné nosit i vlastní vhodné (uniformě odpovídající) oblečení.

Přestože je nyní zajištění života školy od 7:45 do 16:15 velmi náročné, stále myslíme na své okolí, na ty, kteří ocení naši podporu. V rámci našeho projektu Strom sv. Zdislavy jsme o vánoční besídce za přispění dětí a vás rodičů vybrali příspěvky na Gouthama, pejsky a kočičky z útulku Naděje pro čtyři packy a také na dárek pro naše babičky a dědečky z domova pro seniory v Mukařově, který jsme každoročně předávali na konci školního roku. Bohužel letos nám to není umožněno z důvodu přísných hygienických pravidel, které sami zaměstnanci nastavili, aby uchránili své klienty před možnou nákazou. Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli jsme dárek, který je velice potěšil a měli z něj ohromnou radost. Na pět týdnů jsme jim zakoupili 6 ks fresh ovocných rodinných bedýnek (poslední týden dovezou dvě bedýnky), které jim firma každý týden doručí. Byli jsme moc rádi, že všichni jsou zdraví a plní optimismu a moc se těšíme, až se budeme moci zase shledat osobně.

Mnozí z vás, rodičů, se již obrací na učitele s otázkou obsazení jednotlivých ročníků pro příští školní rok. Velmi nám záleží na tom, aby Vaše děti provázel učitel, který děti nadchne, bude trpělivým a vlídným průvodcem na cestě ke vzdělání. Jsme opravdu hrdí, že takové učitele tady máme! Při rozhodování, který z učitelů je nejvhodnější ke které třídě vstupuje do hry celá řada faktorů. Od dynamiky a složení jednotlivých tříd, silných stránek konkrétních učitelů, jejich profesního růstu až po osobní a rodinné situace.

S ohledem na to, že někteří z našich kolegů odchází působit na jiné školy či se mění jejich role (Jolanka, Marek, Petra), a protože probíhá intenzivní výběrové řízení, berte prosím následující rozdělení jako předpokládané. Z různých důvodů se může změnit, ale jistotou je, že naše-vaše děti budou vždy v dobrých rukou. První třídu si pravděpodobně převezme nová paní učitelka, s druhou třídou bude pokračovat Saša, třetí třídu bude provázet Marie, se čtvrťáky bude pokračovat Terka a páťáků se tradičně ujme Standa. Angličtí učitelé si třídy rozdělí následovně: prvňáci – Jana; druháci – Eric, Felizardo (reading scheme); třeťáci – Jana, Luke; čtvrťáci – Eric, Jana, Felizardo (spelling program); páťáci – Luke, Eric. Petra spolu s Marií se dále bude věnovat enrichmentu ve 4. a 5.třídě.

Many parents have been eager to find out more about next year’s teacher for each class. We take great care to make sure your children are guided by a teacher who will motivate and encourage them, who will be a patient and kind mentor. We are truly proud to have teachers like these! Deciding which teacher would be the most suitable for a certain class is influenced by a number of factors, such as class dynamics and structure, the teachers‘ strongpoints, their further professional development as well as personal or family situations.

Considering some of our colleagues are leaving for other schools or their role will be changing (Jolanka, Marek, Petra) and because an intensive recruitment process is currently taking place, please consider the following allocation as preliminary. It may change for various reason but it is certain that our-your children will always be in good hands. The new teacher will likely take over Class 1, Saša will continue with Class 2, Maruška will teach Class 3, Terezka will continue teaching Class 4 and Standa will teach Class 5. Petra will continue to attend to Enrichment in Class 4 and 5, together with Marie.

Details have yet to be finalised but the provisional plan for the English department for the next school year is as follows:

Class 1 – Jana Urbanová will be the English teacher.

Class 2 – Eric Davis will be the English teacher. Felizardo Muianga will manage the class 2 reading scheme.

Class 3 – Jana Urbanová will be the lead English teacher, Luke Ryan will be the second English teacher.

Class 4 – Eric Davis will be the lead English teacher, Jana Urbanová will be the second English teacher. Felizardo Muianga will manage the spellings program for class 4.

Class 5 – Luke Ryan will be the lead English teacher, Eric Davis will be the second English teacher.

Assistance – Felizardo Muianga will provide English language assistance and support to all classes as required by the English teachers.

While this may be subject to change, we believe that the system used this year with co-teachers in classes 3, 4 and 5 worked very well in terms of the different learning experiences we have been able to offer to students.

We also feel that stability is important for classes 1 and 2 which is why they have one primary teacher of English.

We hope you all have a pleasant and enjoyable weekend. While restrictions have been lifted, please do keep well and healthy and take care.

Přejeme krásný a pohodový víkend.

Tým ZŠ Open Gate