Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na tento týden se všichni netrpělivě těšili již od samého začátku školního roku. Proč? Tím hlavním důvodem byla plánovaná čtvrteční oslava Halloweenu. Tuto výjimečnou událost, kdy se naše škola pravidelně proměňuje v rejdiště nadpřirozených bytostí, se nám rozhodl narušit všudypřítomný společník Covid. Rozhodl se totiž naplnit citát maďarského básníka Endre Ady, který říká, že život není tak docela jednoduchá zábava, a rozhodl se nám provoz školy znepříjemnit a z prezenční výuky nám bohužel vyřadil první, druhou a třetí třídu.

Protože změny režimů tříd tak, jak je určovala krajská hygienická stanice, probíhaly opravdu velmi rychle a mohly být nepřehledné, dovolte nám stručnou rekapitulaci: v pondělí byla v online režimu první a druhá třída, od úterý byla první třída zpět ve škole, ale do online výuky přešel třetí ročník. Zažili jsme tak zajímavý mix prezenční a distanční výuky, který nebyl provozně vůbec jednoduchý. Ale všichni jsme to zvládli a dětem i Vám patří veliká poklona.

Děti zažily Halloweenskou online assembly, na které se setkaly se zajímavým hostem. Byl jím ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený. Nenechte se splést, není to příbuzný našeho Standy, ale mají za sebou společný kus cesty na pedagogické fakultě. Martin je totiž vystudovaný učitel. Možná proto nám tak pečlivě a trpělivě odpovídal na všechny naše otázky. Děti kupříkladu zajímalo, jak to vypadá na Olšanských hřbitovech, jaké tradice dodržuje Martin na Halloween a Dušičky nebo třeba jak se vyrábí hřbitovní med. Hned po assembly se jednotlivé třídy měnily postupně v tělocvičnu, výtvarnu, přednáškový sál či laboratoř. Ani stupňující se vítr nás neodradil od estrády na školním dvorku. Všechny děti i jejich průvodci se proměnili v modely a modelky a vyrazili na pomyslné molo. Celý den jsme si moc užili a druháci a třeťáci se už teď moc těší na to, až oslaví Halloween řádně ve škole.

Ani rodiče nebyli ochuzení o zajímavá setkání ve virtuálním prostředí. V rámci dvou Kaváren pro rodiče se dozvěděli o způsobu hodnocení na naší základce, i-zámcích, genetické metodě čtení a písmu Comenia Script.

Dovolte mi, prosím, abych vyjádřil velké poděkování všem kolegům, Vašim dětem a samozřejmě Vám za to, jakým způsobem jste rychle zareagovali na výše uvedené změny a prezenční výuku v naší škole dokázali takřka ze dne na den převést na výuku distanční.

Pevně věříme, že po nadcházejících prázdninách se nám v pondělí 1. 11. do školy vrátí prvňáci, druháci, čtvrťáci a páťáci a o den později se k nim přidají i třeťáci. O konkrétních opatřeních a režimovém nastavení školy Vás budeme informovat během příštího týdne.

A jak si užili týden v jednotlivých třídách?

1. třída

Prvňáci si užili krásný podzimní týden. V pondělí jsme se poprvé sešli online, což jsme výborně zvládli. V úterý jsme bádali nad druhy stromů, jejich listy, plody a kůrou v areálu školy. Ve středu za námi přišla Dominika a zkoušeli jsme si, co dělat, když se k nám někdo nechová hezky. Čtvrtek byl plný zábavných her a tvoření, byl totiž Halloween. Teď už se těšíme na prázdniny a zasloužený odpočinek.

Bára, Monika a prvňáci

What a spooky week we had! From pumpkin carving to designing Halloween costumes for the teacher to spying Monster-y things in the classroom we certainly enjoyed the Halloween atmosphere. It all came together on Thursday when we got to wear costumes instead of our uniforms and completed many spooktacular tasks. We had a very busy week, and we are all ready for a restful Fall break.

2. třída

Tento týden jsme si zopakovali, jaké to je mít vyučování online. Šlo nám to opravdu skvěle, hromadu věcí jsme si pamatovali z první třídy, takže učení přes obrazovku nám nedělalo větší potíže. Abychom si vynahradili velkou halloweenskou školní oslavu, celý týden se nám nesl ve strašidelném duchu. Také jsme zjistili, co jsou to synonyma a seznámili se s dědou Lesoněm. Přestože jsme si online užili spoustu skvělých chvil, už se moc těšíme zpátky do školních lavic!

Vaši druháci.

We might have been online this week but that didn’t stop us for celebrating Halloween in true style! We started off the week learning some spooky vocabulary and continued with an escape the haunted house lesson using our phonics skills. We didn’t let online learning get in the way of celebrating Halloween and ended Friday with some freaky Halloween art and a Halloween Party filled with spooky tasks. We are all looking forward seeing one another again after a wonderful fall break.

3. třída

Tento týden jsme byli velice flexibilní. Odklonili jsme se od plánu a užili jsme si to v duchu přísloví: „Co nás nezabije, to nás posílí!“. Vlastně to byl týden praktické výuky ICT, protože jsme ho trávili doma a setkávali jsme se prostřednictvím platformy MS Teams. Maruška by z nás měla radost. Nic z toho, co jsme se na PC naučili, jsme nezapomněli. Ba naopak jsme zase o trochu více tolerantní, trpěliví, nasloucháme ostatním, a když je potřeba, jsme úplně samostatní.

A my se Sašenkou jsme na vás patřičně hrdí, třeťáci!

Krásné podzimní prázdniny a hlavně to zdraví.

S + S + Zvěromágové :-)

Well not the week we were expecting in Class 3, but I feel we made the most of it. I was happy that we were able to see each other online and still have a bit of Halloween fun. We did some fun and informative Halloween lessons, as well as had a costume "show and tell" on Thursday morning. There were lots of wonderful, scary, cute and creative costumes. I hope all the kids enjoyed the celebration from the comfort of your homes. Have a great Autumn holiday and we'll be happy to see you all back IN SCHOOL on Monday the 1st of November!

Class 3 reviewed vocabulary words  and the different steps required for carving Jack-o-lanterns. After that, we learned the origins of the Jack-o-lantern and the legend behind stingy Jack. Moving into distance learning on Wednesday, we worked on Incredible English learning about possessive pronouns and clothes vocabulary. We finished our lessons with listening to the second motif of An American in Paris, and discussing the feelings associated to this musical piece.

4. třída

Tedy, to byla zase jízda! Jízda předprázdninová, při které o legraci se čtvrťáky nebyla nouze. V pondělí nám na křeslo pro hosta usedla Dominika a hned v úterý si s námi přišla popovídat o tom, co bychom měli dělat, když se k nám někdo nechová právě přátelsky. Ve středu jsme vyrazili do říčanského geoparku a užili si krásný slunečný den zkoumáním rozličných minerálů. Vyzkoušeli jsme si práci archeologů, rýžovačů, jeskyňářů a dozvěděli se spousty zajímavých informací o vývoji naší krásné planety. Čtvrteční den patřil Halloweenu! Masky všech byly opravdu dokonalé. Už víme, jaký příběh se k této slavné tradici váže a že je snazší si vydlabat dýni než tuřín!

I z naší třídy přejeme všem pevné zdraví a krásné podzimní prázdniny plné zážitků!

Časodějové, Marie, Andrejka a Martin. :-)

On Tuesday is class 4, we spent an enjoyable afternoon carving some beautiful pumpkins in preparation for Halloween. We also played some fun games to practice skills such as judgement of time, distance, aim, balance and agility so we are ready in case we encounter monsters and zombies over the Halloween holiday! (LR)

Class 4 started working on their 3-D paper mache maps. Cutting, gluing, and working in groups was the focus of the lesson. Our Thursday lessons were moved to Friday due to the field trip to Ricany forest. We started Unit 2 in Incredible English and finished the week with more Incredible English and a spelling test.

5. třída

U páťáků to stejně jako v ostatních třídách hodně rezonovalo tématem Halloweenu a Svátku zesnulých, které vyvrcholilo ve čtvrtek společným celoškolním assembly a pestrobarevným halloweenem. V pátek jsme se trošku zklidnili a pod vedením Báry jsme se přenesli do tichého rozjímání o Dušičkách. Kromě toho všeho jsme se společně učili zapisovat a porovnávat zlomky, vypočítat celek z části a v českém jazyce jsme se věnovali psaní ú,ů včetně všech možných výjimek.
V literatuře a výtvarné výchově jsme pak tvořili třídní bestiář mýtických příšer z řeckých bájí a pověstí. Pokud chcete vidět, jak vypadala například bájná Chiméra, Skylla nebo Medúza (což je mimochodem jedna z výjimek, ve kterých se píše ú), zajděte se po prázdninách podívat do naší páté třídy.

In class 5 on Tuesday morning, we carved five magnificent pumpkins. The students showed excellent artistic and carving ability and the results were fantastic. We also continued work on our Class Charter of Student Rights, which we will have ready shortly after the autumn holiday. (LR)

Přejeme Vám všem pevné zdraví a krásné prožití podzimních prázdnin.

Za celý tým základní školy