Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé školy,

tento týden si pro nás nachystal spousty zákeřných překvapení. Na několik dní si naši druháci a čtvrťáci vyzkoušeli online režim. První z nich už máme zpátky ve škole, na čtvrťáky se těšíme příští úterý.

Středeční svátek nám připomněl, že se ale přeci jen dočkáme i toho dobrého. A přestože jsme společné setkání v divadle museli odložit, nepřestáváme se na něj těšit.

Věříme, že důsledné dodržování hygienických opatření napomůže tomu, abychom se mohli ve škole setkávat v co největším počtu. Zatímco dříve jsme skandovali že: „Máme holé ruce“, dnes je třeba mít ruce hlavně umyté. :-)

Je to neuvěřitelné, ale za dveřmi je advent a s ním i pro naši školu tolik obvyklé období charity. O první z nich jste byli informování prostřednictvím mailu. Jako každý rok podporujeme i letos projekt Šance. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Příští týden zapálíme první adventní svíčku a vyšleme svá přání. Jedno ale vysíláme už nyní – a to, abychom společně oslavili advent tak, jak máme v plánu. ;-)

Co zajímavého jsme zažili v jednotlivých třídách? Pojďme se podívat…

1. třída

Celý tento týden jsme se vraceli k 17. listopadu. Už víme, proč je právě v tento den státní svátek. Děkujeme všem, kdo jste s dětmi sdíleli své vzpomínky, aby o nich mohly vyprávět ve třídě. V úterý jsme v říčanském muzeu vyráběli ptačí budky, krmítko pro ptáky, zjišťovali, kteří ptáci kolem nás žijí i čím je máme v zimě přikrmovat. Ve čtvrtek děti zkoumaly různé druhy ovoce a zjistily, kde se v nich nachází semínko. Zvládli jsme vyrobit malé draky a díky příznivému počasí pouštět i ty velké při školní drakiádě.

Bára, Monika a prvňáci

This week we learned about algorithms and what they mean. We found out that they are a list of detailed instructions. We also learned that making detailed instructions can be quite difficult! We also continued making our English letter sound books and learned how to draw faces in our Incredible English Books.

2. třída

Ve druhé třídě jsme tento týden začínali online. V pondělí jsme pořádně procvičili češtinu a ujasnili jsme si, co jsou slova souznačná a souřadná, jaký je rozdíl mezi souhláskami a samohláskami a jak nám pomáhají tvořit slabiky. V úterý a čtvrtek jsme trénovali matematiku, zkoušeli jsme si hlavně počítat se zvířátky dědy Lesoně a pavučiny. Jezdili jsme ale i autobusem a stavěli stavby z krychlí. Ve čtvrtek jsme v ranní oáze dlouze probírali události 17. listopadu. Týden jsme tradičně zakončili tvořením.

We started off the week online, but no matter, we still had a wonderful time deciphering secret codes in our Incredible English books. Upon our return to school, we did an amazing job in our spelling tests and prepared our portfolios for our parent teacher conferences. We have done some excellent work and cannot wait to show it off to our families!

3. třída

Ve třetí třídě jsme tento týden začali pracovat na referátech o savcích. Naučili jsme se základní znaky savců a vypracovali myšlenkové mapy. Vyzkoušeli jsme si různé interaktivní hry a kvízy na dané téma a vyslechli jsme první prezentace. V hodinách českého jazyka jsme procvičovali vyjmenovaná slova, četli jsme psací písmo a napsali si diktát. Na čtvrteční oáze jsme si povídali o sametové revoluci, zhlédli jsme krátký dokument a zvládli jsme vypracovat i vědomostní kvíz. V matematice jsme promrskali násobilku, algebrogramy, hvězdičkogramy, stavěli z krychlí a zapisovali vláčky. Odpoledne jsme se vyřádili na „Drakiádě“, počasí nám přálo a parádně jsme si to užili. Rozdali jsme ceny za nejelegantnějšího, nejzamotanějšího, nejstatečnějšího, nejtvrdohlavějšího a nejposlušnějšího draka. V pátek jsme procvičili synonyma a antonyma ve hře „Kufr“ a namalovali jsme zvířecí veledíla.

Zvěromágové a Sašenka.

Our Class 3 Animorphs finished their Animal Abstract artwork on Friday and they look great. Watch for these artsy creatures decorating the hallways in the coming week before they inevitabily grace your refrigerator for eons to come.

Class 3 took time to review the phonics lesson from the previous week. We focused on the long -O sound and later reviewed our vowels remembering the phonics we have done so far this year. On Thursday we enjoyed the sunny weather and took part in kite day.

4. třída

Čtvrťáci se tento týden ve škole moc neohřáli. Od úterý nás totiž také čekala distanční výuka. I přes vzdálenosti jednotlivých počítačů však byla mezi všemi cítit blízkost a výuka běžela jak na drátkách. Naučili jsme se písemně násobit i velká čísla, poprali se s nejednou slovní úlohou, rýsovali jsme jako diví a ještě si užili spoustu legrace.
I my jsme si povídali o Sametové revoluci a historických událostech, které k ní vedly. Přestože nám celý týden odloučení utekl jako voda, těšíme se zpátky do lavic!

Časodějové, Marie, Andrejka a Martin. :-)

The students worked hard on Monday to complete the skeletons of their 3-D maps. Later in the week, we turned our focus to completing Unit 2 in Incredible English online during distance learning. We learned about how numbers and dates are expressed differently and looked at some historical buildings. Finally, we learned how to draw using a grid and how it can be helpful.

We were online this week but we still did some great work in PET listening on Thursday, and of course plenty of fun was still had with phonics on Friday. Class 4 approached both lessons with the energy and enthusiasm they always have and we look forward to seeing back in school next week. (LR)

5. třída

V tomto týdnu jsme si připomněli středečním volnem významný den 17. listopadu, kterému jsme se věnovali hned ze dvou důvodů.  V ranních oázách jsme se dozvěděli, že 17. listopadu roku 1939 byly nacisty zavřeny vysoké školy a někteří představitelé studentstva byli uvězněni a popraveni. Později se tento stal Mezinárodním dnem studentů a je to jediný z mezinárodních dní, který má původ v naší zemi. Kromě toho jsme si samozřejmě povídali i o roce 1989, kdy došlo k tzv. Sametové revoluci. Některé děti dokonce navštívily i Národní třídu, kde došlo ke krvavým střetům tehdejších ozbrojených složek se studenty. Nesměla chybět ani připomínka osobnosti našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla.
I tento týden páťáci během ranní oázy pokračovali v tématech z minulého týdne. Standa s kluky tentokrát probral základy etikety, zatímco Bára z poradenského centra se věnovala s děvčaty varovným signálům a jak jim naslouchat. K tomu jim pomohla kniha Michaely Krýslové "Hele, řekni to".

In class 5 this week, we had a writing workshop to learn about writing techniques that are useful for doing PET. We looked at common errors and how to fix them. Staying with writing, the spelling and dictation results were excellent, six students out of the fifteen who did the test got a perfect score, well done! And every student got a zamky grade of F for the second week in a row. We also continued working on the questions for the English Quiz-arna on November 30. On Tuesday, we began robotics and programming so expect so wonderful creations emerging in the coming weeks! (LR)

Milí rodiče, děkujeme, že nám pomáháte veškeré změny zvládnout s grácií a přechod z režimu do režimu (naštěstí jen vyučovacíhoJ) je velmi hladký. Vážíme si Vaší sounáležitosti.

Krásný víkend Vám za Vaší – naší základku přeje