Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče,

máme za sebou další týden plný dobrodružství, na jehož konci probíhala třídní kola recitační soutěže „Jsme rádi na světě“. Napilno měli i kolegové z anglického oddělení a s nimi především děti. Napříč ročníky proběhla třídní kola Spelling Bee a příští týden proběhne v divadle kolo celoškolní.

Během posledních dní děti přichází se spoustou nápadů, otázek i obav, ale hlavně s obrovskou chutí nabídnout podporu a pomoc v současné ukrajinské krizi. Moc si toho vážíme a jsme rádi, že naše komunita opět není lhostejná k lidskému utrpení a neštěstí. Tentokrát bude naše pomoc potřeba v různých směrech a po delší dobu, nejen teď v emočně vypjatých momentech. Od pondělí bude probíhat celoškolní sbírka na pomoc lidem, kteří již začali přicházet do našeho kraje. Před základní školou budeme vybírat věcnou pomoc – jako oblečení, boty, hračky, deky, ručníky… V tento moment nebudeme vybírat jídlo, léky či hygienické prostředky, uvidíme do budoucna, situace se bude vyvíjet a my na to budeme určitě reagovat. V současné době již probíhá sbírka na gymnáziu, kterou připravila studentská rada, založili jsme také výzvu na této platformě, kde můžete přispět online a od pondělí bude umístěna kasička i na základní škole u Markéty Lepičové. Vybraná částka z kasičky i online výzvy poputuje na podporu Ukrajiny přes Charitu České Republiky za celou naši komunitu Open Gate.  Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Nyní ale pojďme opět nahlédnout do jednotlivých tříd:7

1. třída:
Prvňáci tento týden žili recitační soutěží. Naučili jsme se mnoho vtipných básniček a už se nemůžeme dočkat, až s nimi vystoupíme před celou školou. Také nás bavily pokusy, které jsme prováděli v předmětu Člověk a svět. Odhadovali jsme, co se asi stane, a pak své hypotézy ověřovali a zapisovali. Už víme, jaký je rozdíl mezi průsvitný a průhledný, které materiály plavou nebo co přitahuje magnet. Ze všeho nejvíce nás bavily pokusy s vodou a jejím prokapáváním skrz různé materiály. Ve středu si s námi Bára z poradenského centra povídala o tom, kde se vzala popeleční středa. Nad popelem jsme si mimo jiné mluvili o tom, co muselo shořet a zaniknout, aby vznikl popel. Každý si zkusil do popela nakreslit něco, co mohlo shořet, a potom o tom ostatním vyprávěl příběh. Do svého obrázku jsme si na závěr položili zlatou hvězdičku, jako příslib naděje a nového začátku.
Za tým první třídy Bára
This week Class 1 had an exciting week! We learned all about the properties of materials and made a hypothesis about their ability to float. We had lots of fun testing out our predictions. We also started preparing for our role in the school Spelling Bee and finished our Incredible English Starter book.

2. třída:
Tento týden jsme žili v básních. Proběhlo u nás třídní kolo recitační soutěže a jeden krásný přednes střídal další.  Přečetli jsme spoustu krásných příběhů a už víme jaké chování je bezpečné a jaké může vést k nejrůznějším úrazům. Ve středu jsme si s Bárou z poradenského centra povídali o tom, co je to popeleční středa. Přemýšleli jsme, co mohlo shořet, aby z toho vznikl popel. Zlatá hvězdička nám symbolizovala, že i z popela může vzniknout nový život. Děti si nakreslily do popela to, s čím se musely rozloučit. V pátek jsme si "vyrobili" zubní kaz a budeme zjišťovat, jak se ho zase zbavit.
This week Class 2 finished their unit on animals. We learned all about what different animals can and can’t do. We showed off what we had learned in a class quiz. We presented our memorized poems in our classroom competition and can’t wait for the school recitation contest. A busy week was had and we look forward to what next week will bring.

3. třída:
Tento týden jsme odstartovali oslavou narozenin našeho spolužáka Nikiho. Gratulujeme! Na masopustní úterý jsme si připomenuli zvyky a tradice našich předků a začali odpočítávat dny do Velikonoc. Ve středeční oáze jsme se zdravili různými způsoby a vysvětlovali si rčení „jiný kraj – jiný mrav“. Takže když vás někdo očichává nebo vám sahá na hlavu, nemusí to znamenat nic špatného. Naopak! Může jít o projev přátelství nebo pozdrav. Začali jsme prozkoumávat lidské tělo a pojmenovávali jsme jeho jednotlivé části. Už si nepleteme temeno a týl. Ve čtvrtek jsme navštívili knihovnu, kde proběhlo i třídní kolo recitační soutěže. Zúčastnili se všichni a porota se ještě nedohodla na postoupivších. Bude to ještě napínavé. Se Sašenkou jsme sportovali i tvořili. Před třídou najdete naše koláže a dozvíte se spoustu zajímavostí o lidském obličeji.
Zdraví Saša, Sašenka a třeťáci.
It was about talking dollars and sense in class 3 this week by looking at why it is important to save for a rainy day. In music class, we delved deeper into rhythm recognition with various music games. In phonics class, students looked at words with the -YOO sound.

4. třída:
Hned v pondělí jsme ve čtvrté třídě přivítali nového spolužáka a postupně mu ukazovali různá zákoutí naší třídy i školy. Seznámili jsme se s římskými čísly a naučili se k nim krásnou mnemotechnickou pomůcku. V rámci volitelného předmětu jsme vytvářeli texty ke komiksovým obrázkům a užili si přitom spoustu zábavy. Skla jednotlivých tříd jsme opatřili speciálními nálepkami, které by měly zabránit nárazu ptáčků a v rámci člověk a jeho svět jsme se přenesli do dob renesance. I my jsme si vyzkoušeli recitátorskou roli a přednesli si vzájemně básně – někteří recitátoři ještě na svých pět minut slávy čekají a my už jsme moc zvědaví, kdo že to bude hájit barvu naší modré třídy. Na chodbě před naší třídou můžete vidět netradiční Mony Lisy – poznáte, kdo je autorem které z nich?
Vaši čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin. 
This week we were busy as bees preparing for Friday’s classroom spelling bee. The students did a bee-utiful job. In Incredible English, we learned about ancient Egypt and different Egyptian gods. In world Around Us, students created their own Egyptian gods and showcased them on Friday in class.
This week in class 4, we continued learning about Reading part 5 of the PET. It is a difficult part, but also a great opportunity to learn many new wonderful words. We also learnt some wonderful new words in our weekly phonics class, this week it was words with =FUL, -MENT and –NESS. (LR)

5. třída:
V minulém dopisu jsme psali, že se páťáci zúčastní s Ondřejem Bílým z gymnázia víkendové expedice do Českého krasu a že Vám poreferujeme o svých zážitcích. Jedním slovem – byla to BOMBA. Nejenom, že jsme viděli lomy Malá a Velká Amerika, Kanada a Mexiko, ale také jsme se se zkušeným průvodcem vydali do vápencových štol, kde jsme pozorovali zimující netopýry - netopýra velkého, černého, vodního a také jsme měli možnost spatřit dva vzácné živočichy - vrápence malého a ropuchu zelenou.  Dokonce jsme měli za úkol bez baterek najít cestu z labyrintu. Bylo to opravdové dobrodružství, nic pro malé poseroutky. Po náročném víkendu jsme zasedli do školních lavic a nastoupila školní rutina - zejména zájmena, rovnice o jedné i dvou neznámých a také jsme pátrali, po významu slova SOLIDARITA. Uspořádali jsme i diskuzi, jak bychom mohli pomoci lidem postiženým válkou na Ukrajině. Brzy se dozvíte, na co jsme přišli. Ve středu jsme si i my povídali s Bárou z poradenského centra o popeleční středě jako o předělu masopustní a postní doby. Popeleční středa je vždy čtyřicet dní před největším křesťanským svátkem - Velikonocemi. Je to čas, kdy se každý může zamýšlet nad tím, co by ve svém životě chtěl udělat jinak a lépe.
Vaši páťáci.
In class 5 this week, we did some great work on our Stats and Probability projects. The surveys are almost ready to send out to a variety of different groups including Class 5 parents, Open Gate staff, primary and high school students. We also did some good work on PET and had an interesting conversation about food preferences. We also used the idea of visa requirements for different national passport to discuss how history has shaped the modern world, which was especially poignant given the current situation in Ukraine. (LR)

Class 2, 3, 4 and 5:
This week we held the Classroom Spelling Bee in classes 2-5. The students have been working on their spelling skills all year through their weekly spelling tests and constant reading. Many of the students look forward to the annual spelling bee each year to display their spelling prowess at center stage in front of their peers. It takes a lot of courage to participate in an event where one performs in front of a crowd and these kids showed great calm and courage in the classroom round. Of course, only 5 students from each grade can move on to next week's School Spelling Bee.

A big round of applause for all of the contestants moving on, as well as all of those who took part in the Classroom Spelling Bee.

Milí rodiče, přejeme Vám všem krásný a pokud možno klidný víkend.
Vaše základka