Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče a přátelé školy,

doufáme, že jste si po dlouhé době opět naplno užili velikonoční svátky se všemi známými tradicemi a nenechali jste zahálet pomlázky, řehtačky ani kýble s vodou. Díky Velikonočnímu pondělí jsme ve škole měli zkrácený týden, ale i tak jsme měli naplánovanou spoustu zajímavých aktivit.

Hlavní událostí tohoto týdne na naší základní škole bylo bezesporu přijímací řízení na víceletá gymnázia. Ty se konaly v učebnách Seifert, Čapek a Havel a všichni žáci i učitelé našlapovali kolem těchto místností, jako kdyby obsahovaly nitroglycerin. Striktně byly zakázány jakékoliv aktivity vyžadující zvýšenou hladinu hluku, aby se naši žáci i přespolní uchazeči mohli soustředit na svoji dlouho očekávanou zkoušku. Všem moc držíme palce a věříme, že všichni naši páťáci zúročili své znalosti a usilovnou přípravu, kterou v posledních dvou letech absolvovali.

Etiketa sice praví, že je neslušné uvádět u žen jejich skutečný věk, ale v pátek 22. 2. jsme udělali výjimku a připomněli jsme si 4,5 miliardté narozeniny matičky Země (na svůj věk vypadá ještě docela dobře). Určitě nám to odpustí, protože si pro ni každá ze tříd připravila projekt, který se dotýkal tématu ekologie či ochrany životního prostředí. Některé třídy dokonce vyrazily do terénu zmapovat, jak to s ochranou životního prostředí vypadá v areálu Open Gate i blízkém okolí.

Nyní již pojďme společně nahlédnout do jednotlivých tříd…

1. třída
Minulý týden si prvňáci užívali velikonoční dílny. Sportovali, psali příběh, malovali kraslice a vyráběli vajíčkovou pomazánku. Také si užili hledání vajíček v trávě. Tento týden jsme se věnovali čtení s porozuměním, hledali jsme věty patřící k naší pohádkové postavě. V matematice jsme sestavovali stejně dlouhé vláčky. Také jsme tvořili na téma roční období a měsíce v roce. Ve středu jsme se vydali do knihovny, kde jsme vyhledávali knihy s informacemi k prezentacím.

Class 1 had a great time celebrating Easter before our break. We competed in three legged races, spoon races and egg rolling. Upon our return we settled back into our routine and learned a new English letter sound. We practiced our reading and had another classmate visit our Morning Oasis hot seat. We had a great time hearing about our Easter adventures, and we look forward to another exciting week ahead.

2. třída
V těchto dvou týdnech jsme toho zažili opravdu hodně. Před Velikonoci jsme si s Barunkou popovídali o tom, jak vypadají křesťanské Velikonoce a ve středu nás čekalo velikonoční tvoření a hry. I my jsme zdobili vajíčka, psali velikonoční příběh, zasportovali si se zajíčky a dokonce jsme si vyrobili i občerstvení v podobě vajíčkové pomazánky.  V úterý po velikonocích jsme si užili volitelný předmět a ve středu přišel za druháky Emušák Ferda se svou mouchou zvídavost. Spolu s Bárou z poradenského centra si povídali o tom, jak nám taková moucha může být prospěšná. Díky ní jsme už toho tolik objevili a zažili. Když se k této mouše přidá ještě moucha odvaha, tak na svět přibyde pár důležitých objevů. Stihli jsme i návštěvu knihovny a čtenářskou dílnu. Ve čtvrtek jsme si protáhli těla na ragbyovém tréninku a v pátek jsme uctili naši zemi a oslavili jsme její svátek. 
Už se těšíme na další týden! Vaši druháci.

Class 2 had a great time celebrating Easter before our break. We competed in three legged races, spoon races and egg rolling. Upon our return we settled back into our routine and wrote all about our Easter holiday in writing journals. In our PV class we had an engineering challenge and created 4 different types of bridges to help our animals cross a busy road. We got new spelling words for the week and wrote our Unit 5 quiz. It was a busy week, but we are looking forward to next weeks’ new challenges.

3. třída
Minulý týden jsme také my oslavili svátky jara – Velikonoce a společně s některými rodiči jsme si to užili v dílničkách tvoření s velikonoční tematikou. V tomto týdnu jsme se zaměřili na přírodu a začali si povídat o rostlinách, živočiších a změnách, které přicházejí s jarem. Představili jsme si poslední z vyjmenovaných slov po v a do konce školního roku už budeme jen opakovat, procvičovat, ujasňovat a kotvit. Jsme zvědaví, jak dopadne pisatelská výzva a zda si Pavla Trnková čtení našich „Příběhů z knihovny“ vychutná. V matematice už násobíme dvojcifernými čísly a dostáváme se za hranici tisícovky. Využíváme k tomu indický způsob a vedeme si skvěle. Vypočítáme obsah i obvod pravidelných čtyřúhelníků a pokládáme parkety jako diví. V pátek na oázu za námi přišel opět Ferda se svými mouchami. Spolu s Bárou z poradenského centra jsme si povídali o třech mouchách, které bývají rády spolu. Moucha zvídavost, moucha odvaha a moucha strach. Díky nim jsme dokázali udělat velké věci. Třeba skočit pro mladší sestřičku do bazénu, nebo rychle podat kamarádovi, který spadl do řeky, záchranný klacek. Moucha strach nám pomáhá uvědomit si příliš velká rizika a moucha odvaha zkusit překonat sami sebe. Poté jsme oslavili Den Země výpravou do babického lesoparku. Určovali jsme názvy některých bylin a dřevin a začali jsme sbírat materiál do našeho třídního herbáře.
Krásné jaro přejí třeťáci, Saša a Sašenka.

This week we finished up Unit 6 in our Incredible English books. That means we soon will have a Review Test of Units 4-6. Start prepping yourselves by looking back over your Activity Books for the last 3 units to try to remember the vocabulary and grammar from the Units. We will also do a review game on Monday to prepare ourselves for the Friday test. Happy studying and I am excited to see how much you all are learning and retaining!

4. třída
Ve čtvrté třídě jsme se před Velikonoci na dílničkách s rodiči naladili na prázdniny, upletli si s Martinem pomlázky, obarvili vajíčka a užili si celý kreativní den. V tomto týdnu jsme se pustili pilně do práce – většina z nás již odprezentovala své miniprezentace a jsme tedy připravení na ty velké, které nás čekají na konci školního roku. Opakovali jsme učivo v matematice i českém jazyce, užili jsme si i hodinu se Standou, kdy jsme hledali shody přísudku s podmětem.  Ve čtvrtek si Bára z poradenského centra povídala na oáze se čtvrťáky o příběhu z knihy Tomáše Špídlíka s názvem Kapky rosy. Co je pro nás ta chvíle, která nás dokáže překvapit, povznést nad starosti a potěšit? Shodli jsme se na tom, že všem nám udělá radost, když vidíme něco krásného – třeba západ slunce, velké hvězdy, nebo i něco nepatrného, jako je rosa v trávě. A je dobře učit se na svět dívat zvídavýma očima. V pátek jsme se po enrichmentovém bloku vydali společně s třeťáky provětrat hlavu do babického lesa a prozkoumali všechny zákoutí lesoparku.
Těšíme se na další společný týden! Vaši čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin. J

In class 4 last week… we did some work in Incredible English, watching a story about a burglar trying to steal a computer and then learning about computer related vocabulary. We did class presentations, imaging how we would explain technology related terms (computer, mouse, internet) to somebody who had never seen or heard about them before. The presentations were very interesting and we are looking forward to finishing them next week. We also did more work on our poetry project by writing our own Easter related limericks. Here is one fantastic poem written by Ema and Ela.

There was an Easter bunny,
Who had a lot of money,
He made some eggs,
With four bird legs,
And spilled on them some honey!

In class 4 this week… we had our spelling test and there were many fantastic results! We also had an impromptu grammar lesson about using apostrophes in English and words that sound the same but are spelt differently. Then even got into discussing how the English language evolved to what it is today and why things like spelling and pronunciation in English can be tricky. We did some good work on PET reading part 6. And then we finished our presentations from last week on how we would explain certain technology to people who had never experienced it before. (LR)

5. třída
Jak už bylo zmíněno, páťáci si prošli svojí první velkou zkouškou. Během úterý a středy je čekaly nástrahy CERMAT testů a ve čtvrtek pak ústní pohovory. Ve zbytku týdne jsme již volili relaxační činnosti, aby si děti po náročném týdnu hlavně odpočinuly. Během Dne Země jsme si četli zajímavosti o naší planetě a zhlédli velmi inspirativní film od Davida Attenborougha Život na naší planetě.

In class 5 last week… we did some good work on PET reading parts 5 and 6 on Monday. On Tuesday, we had a relaxing couple of English classes as next Tuesday and Wednesday will be busy days with high school entrance exams. We learnt about reading a poem and properly preparing it for recitation and how to read it out effectively. We then had a fun quiz class where we tested some of our skills relating to balance and judgement, plus a few English language questions to keep everyone on their toes. Wednesday was Easter project day and we spent a very enjoyable morning out and around the school campus playing some fun puzzle games before getting together to cook some food on the fire and reflect on a fun and interesting day! (LR)

In class 5 this week… we had a cultured week after all the efforts and hard work with high school entrance exams. We continued with our GarageBand music project on Thursday and discussed how music can help you relax, and motivate you. On Friday, we continued our poetry project, learning more about couplet poetry and writing some fun poems! (LR)

Přejeme Vám krásný víkend, a pokud ještě stále přemýšlíte o programu, můžete se zúčastnit některé z mnoha akcí zaměřených oslavy Dne Země. Určitě bude ráda!

Mějte se krásně, s pozdravem Váš Tým OG