Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče a přátelé školy, milé děti,

opět Vás moc zdravíme na konci týdne. Víte, jak vypadá opravdový hrdina? Jestli jste si ho představovali jako superhrdinu v upnutém pestrobarevném kostýmu a s maskou na obličeji, tak jste vedle. Skuteční hrdinové jsou všude mezi námi a na první pohled se nijak neliší od ostatních lidí. Na pomyslné červené křeslo pro hosta usedl v pondělí pan Václav Kratochvíl – profesionální hasič z Prahy a hrdina v jedné osobě. Poutavě vyprávěl žákům skutečné příběhy, které zažil při zachraňování lidí, zvířat i majetku. Děti se dozvěděly mnoho informací o práci člověka, který denně nasazuje svůj život pro ostatní. Viděly, jak vypadá plná výstroj a výzbroj hasiče a měly možnost se zeptat na cokoliv, co je zajímá. A co vy, nemáte kolem sebe také nějakého hrdinu? Dívejte se dobře! Může to být někdo, koho byste vůbec nečekali! Hrdinové, kteří pomáhají tam, kde je zrovna potřeba – záchranáři, lékaři, zdravotní sestry, policisté. Hrdinou ale může být i vaše máma, která se o vás denně stará a dělá vše pro to, abyste byli šťastní. Hrdinou se totiž může stát kdokoliv z nás, stačí se dívat, naslouchat a nebát se.

Nyní opět pojďme pootevřít dveře do jednotlivých tříd
Vaší – naší školy:

1. třída
Tento týden si prvňáci užili přednášku o Hasičském záchranném sboru, kde se dozvěděli spoustu informací o bezpečném chování v případě ohně. V úterý si s námi Bára z poradenského centra povídala o dětech, které žijí v kojeneckých ústavech. Důležitou dovedností pro nás je určování času, a tak každý den procvičujeme hodiny. Pokračujeme v práci na oborových prezentacích. Napsali jsme si název, vytvořili myšlenkovou mapu, vymysleli osnovu a nakreslili ilustrace. Pořád se učíme vyhledávat podstatné informace v textu, aby se od nás naši spolužáci dozvěděli něco nového.
Class 1 started the week off with an assembly on fire safety. We learned all about what fire fighters wear and the three elements needed for fire. We even made our very own firetruck pictures. We practiced I’ve got in our speaking, and we read all about Chip’s new trainers in reading class.

2. třída
V tomto týdnu jsme si užili krásný začátek letního počasí. V pondělí jsme se dozvěděli spoustu nových informací o hasičích a požární bezpečnosti. Po plavání jsme se na poslední dvě hodiny šli učit ven a moc nás to bavilo. Během půlených hodin jsme se pustili do souměrného parketování. Ve středu za námi opět přišel na oázu s Bárou z poradenského centra Emušák Ferda - tentokrát s mouchami STUD a STRACH. Jsou to mouchy, která se objeví například, když se chystáme na vystoupení nebo na prezentaci. Naštěstí je tu s nimi vždy i moucha odvaha! Stačí se jen rozhlédnout. Udělali jsme kus práce na závěrečných prezentacích a za odměnu jsme se šli před horkem schovat do lesa. Ve čtvrtek nás přišla navštívit paní učitelka z gymnázia a ocenila naše příběhy z knihovny, které jsme nedávno psali. Už se těšíme na další skvělý týden.
This week Class 2 learned all bout fire safety. We learned what to do if a fire starts and how to call 112 for help. We learned the 6 most common ways that the long e sound is written, and we went on a long e safari to find new words for our sound dictionaries. We got our words for our last spelling test of the year and we worked hard in our spelling notebooks to finish off the school year strong.

3. třída
Tento týden byl o hrdinství, kamarádství a spolupráci. Pracovali jsme v centrech aktivit, diskutovali jsme o vážných i veselých věcech, společně jsme se starali o naši školní zahrádku a užívali si výuku i přestávky. Se Sašenkou jsme plavali, sportovali a tvořili. Ve středu jsme si s našimi buldoky, Davidem a Pavlem, zahráli touch rugby a pořádně jsme si dali do těla. Samozřejmě se věnujeme výuce a pracujeme na tom, abychom posouvali hranice svých možností stále dál. Mrskáme vyjmenovaná slova a počítáme přes tisícovku. Trénovali jsme naše pisatelské dovednosti na pětilístku a životabásni. Naším posledním počinem bylo dokončení příběhu, které se nám podařilo na výbornou. Při čtení našich výtvorů jsme se chválili i zasmáli. V pátek za námi přišel s Bárou z poradenského centra i Emušák Ferda se svými mouchami. Tentokrát přišla moucha STUD, STRACH a ODVAHA. Povídali jsme si o tom, jak si můžeme navzájem odvahu dodávat a jak v sobě kamarádství s touto mouchou pěstovat.
Krásný víkend vám všem, třeťáci, Saša a Sašenka.
This week we came back to Our Diverse Earth map and learned about some more Feats of People on Earth- the amazing creations that humans have created or accomplished throughout history on our beautiful planet. We talked about a great tower in France, and two towers in Malaysia. Do you know what they are? We also went over a beautiful music house in the Southern Hemisphere. Can you guess what it is called? There was a great, red bridge in California, but was called by a different color. What is it? And finally we talked about some beacons of light near the coastlines of our great lands. What are these beacons and why do we have them? Talk to the third-graders and quiz them about these Feats to keep them fresh on their minds.
Class 3 started off the week reviewing all the important vocabulary connected to firefighters and talking about basic fire safety.  We tackled some tricky phonics on Thursday and started learning about the instruments in the woodwind and string families.

4. třída
V pondělí jsme se seznámili s opicí a velbloudem a na jejich příběhu jsme našli mnohá ponaučení i pro naše fungování ve třídě. Odpoledne i na nás čekal vzácný host – profesionální hasič, který nám představil, co vše v rámci svého povolání dělá a jak zodpovědná práce to je. Ve čtvrtek s námi si Bára z poradenského centra povídala o povídce „Tři stromy“. Shodli jsme se na tom, že velké věci v našich životech potřebují na uzrání čas a není dobré je uspěchat. Pátek 13. pro nás rozhodně nebyl nešťastný, klasické pidiopáčko jsme si totiž napsali společně a teď už nás čeká oslava narozenin spolužačky a zasloužený víkend.
Vaši čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin. :-)
Class 4 started reviewing for their upcoming grammar test in Incredible English. Past simple is the name of the game and students are busy practicing regular and irregular verbs. In World Around Us, we are learning about the psychology of color and how color affects our every day choices and moods.

5. třída
V pondělí jsme se společně s Bárou z poradenského centra zamýšleli nad povídkou „Duše, které si vybíraly tělo“. Bavili jsme se o tom, jak nejlépe prožít život a čím ho naplnit. V tomto týdnu jsme rozebírali i největší světový konflikt v dějinách - 2. světovou válku. Společně jsme si pouštěli krátké filmy z cyklu Slavné dny, které nám pomohly udělat si představu, jak celý šestiletý konflikt probíhal od začátku až do konce. Součástí učiva byly také informace o tehdejším Protektorátu Čechy a Morava a významných momentech naší historie jako byly  například Mnichovská dohoda, atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, vyhlazení Lidic a Ležáků nebo  Pražské povstání. Na závěr jsme si promítli dokument Síla lidskosti o osudech Sira Nicholase Wintona, kterému se podařilo před smrtí zachránit 669 židovských dětí. V učivu českého jazyka jsme se učili psát i/y ve shodě přísudku s několikanásobným podmětem a v matematice jsme opakovali rovnice o jedné i dvou neznámých a jejich řešení.
In class 5 this week, we learnt about a round the world sailing record, and how Ellen MacArthur sailed around the world, alone, in less than 72 days. Quite an impressive feat! We also learnt about graffiti with Jerry. We discussed what we thought about graffiti and learnt that it doesn’t just need to be an eye-sore, but can also be the source of original and creative street art. With Eric, we went deep. Into the depths of the ocean. We learnt about what we can find at various depths of the ocean, whether it was the Titanic or some wonderful creatures, all the way down to the Mariana Trench. And then we designed our own deep sea creatures!

Milí rodiče, pokud jste tak již neučinili, poznamenejte si do diáře, že 9. června se po dvouleté odmlce bude opět konat BlueVan festival, kam jste srdečně zváni. Budeme mít příležitost se opět potkat, popovídat si a propojit naše setkání s nevšedním kulturním zážitkem! Akce se bude konat v našem jedinečném areálu a my už se moc těšíme na vystoupení všech odvážných interpretů z řad žáků i pedagogů Vaší – naší školy.

Za celý tým základní školy