Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče a přátelé školy,

týden opět utekl jako voda a je tu pátek a s ním pár slov z Vaší – naší základní školy. Ve všech třídách naplno vrcholí přípravy na závěrečné prezentace, při nichž je stěžejní využívání různých zdrojů informací. Žáky mimo jiné vedeme ke schopnosti formulovat svou myšlenku, názor, a to v ústním i písemném projevu a sdílet je s ostatními. Důležité je i získání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. Včerejší klavírní soutěž, na které naši základní školu zastupovali i naši žáci, dopadla více než úspěšně. V kategorii "Mladší instrumentalisté" získal žák druhé třídy 1. cenu – moc Honzíkovi gratulujeme!

Nyní opět pojďme pootevřít dveře do jednotlivých tříd:

1. třída
Tento týden jsme zahájili v lese. Společně s lektorkou Muzea Říčany a skřítkem Habřílkem jsme zkoumali, kdo tu žije a co tu roste. Skřítkovi jsme postavili krásné domečky. V úterý jsme  si s Bárou z poradenského centra povídali o pravidlech soužití - co je moje, není tvoje. Ale může být, když mě o to poprosíš. Navštívili jsme i knihovnu a vypůjčili si další knihy k oborovým prezentacím. Hledali jsme v nich další informace k našim tématům. Vytvářeli jsme ilustrace a přemýšleli, jak prezentaci uspořádat.
Za tým první třídy Bára Beharová
This week class 1 enjoyed the sun! It was a great week for some learning. On Monday we enjoyed our English time with Eric and even got to play some games outside. We also finished our food unit this week and are looking forward to showing our stuff on our big English test next week. We finished another Itsy-Bitsy Letter book and worked on our presentations.

2. třída
Další slunečný týden jsme zahájili angličtinou a lekcí plavání. V úterý jsme se pustili do opakování probraných gramatických jevů v českém jazyce, abychom byli připraveni na závěrečné testy, které nás čekají příští týden. Ve středu jsme si povídali na oáze s Bárou z poradenského centra o tom, které situace, věci a informace můžeme sdílet s ostatními, a které je dobré ponechat v soukromí. Poté jsme i my navštívili knihovnu a opět jsme udělali veliký kus práce na našich závěrečných prezentacích. Ve čtvrtek jsme si procvičili učivo z matematiky. Týden jsme jako obvykle zakončili tvořením.
Vaši druháci.
Class 2: This week class 2 finished another unit of Incredible English. In PV class we learned all about aerodynamics and constructed our very own paper airplanes. This week also marked our very last spelling test of Grade 2! Everyone did an amazing job learning their spelling words this year! Finally, we finished the week working on our presentations.

3. třída
Po jarních bylinách jsme se se třeťáky pustili do poznávání listnatých stromů. Zmapovali jsme areál školy a do našeho třídního herbáře přibyly vzorky z lípy, javoru, břízy či dubu. Nacházíme i exotické druhy dřevin a k jejich poznávání nám pomáhá atlas stromů. Stále nám počasí přeje, proto trávíme hodně času venku. Učíme se, čteme, hrajeme hry i sportujeme. Hojně využíváme venkovní učebnu na terase a nový amfiteátr.  V geometrii jsme rýsovali trojúhelník, obdélník i čtverec ve čtvercové síti. Zjišťujeme obvod a obsah. Společně o našich postupech diskutujeme a vzájemně si pomáháme. Své znalosti o trojúhelníku jsme uplatnili i při výtvarných činnostech - se Sašenkou jsme vytvářeli za pomocí barev a třpytek drahé kameny. I v tomto týdnu jsme měli prostor k bádání a studování materiálů na závěrečnou oborovou práci. Trénovali jsme dovednosti, které budeme potřebovat, a šlo nám to skvěle! Ve čtvrtek jsme si se Standou z poradenského centra užili setkání nad tématem „Ochrana soukromí.“ V pátek k nám přišel s Bárou z poradenského centra i Emušák Ferda se svými mouchami. Tentokrát přišla také moucha RESPEKT. Povídali jsme si o tom, jak je nebezpečné škatulkovat někoho podle toho, jak vypadá, nebo podle toho, co o něm říká někdo třetí.  
Slunce v duši přejí třeťáci, Saša a Sašenka.
This week Class 3 made Flyers for a club, camp, experience or some other type of event that they wanted to promote. The children planned it out on paper, wrote the language necessary, designed it on A4 paper and colored some lovely flyers. Afterwards, with their partners, they presented it to the class. They all did a wonderful job and had some very interesting event that they were promoting. Great work Class 3!
With the temperature on the rise outside, students in class 3 cooled themselves off a bit discovering the wonderful world of mangoes. We read about the interesting history of mangoes and all the different varieties found around the world. We once again enjoyed phonics class on Thursday.

4. třída
Tento týden jsme měli ve znamení mluvních cvičení a užili jsme si u nich spoustu legrace. I nás láká slunce ven a tak se venku i učíme. V úterý jsme se se Standou z poradenského centra zamýšleli nad tématem ochrany soukromí. Vytvořili jsme si semafory a dle barev do nich rozmístili informace, které jsme ochotni sdílet s kýmkoli, blízkými lidmi a které si necháme jen pro sebe. Zjistili jsme, že to máme každý jinak a že je to tak v pořádku. Vyřádili jsme se v matematice a hodně nás baví prostředí abaku. Ve čtvrtek si s námi Bára z poradenského centra povídala o povídce „Já jsem ty“. Dozvěděli jsme se, že každý potřebuje být někdy sám, aby měl klid setkat se sám se sebou. I my pilně pracujeme na oborových prezentacích a někteří z nás již finišují.
Čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin. J
Students kept busy reviewing past simple all week and ending the week with a test in Incredible English. We continued learning about the significance of colors in advertising and marketing. Next up, we will test our marketing I.Q.
In class 4 this week, we learnt more about poetry. We learnt about sonnets, 14 line poems with a particular ABAB rhyming structure. We also learnt about Japanese poems called Haikus, three line poems where the number of syllables per line must be 5, 7, 7. We then wrote our own Haikus and everyone created some beautiful poems. It is a difficult skill to create a story in three lines using only seventeen syllables, but class 4 showed they are poetry masters! On Thursday, we continued learning softball skills in the morning and in the afternoon, we put our skills to good use with a fun game of softball! (LR)

5. třída
V pondělí jsme se zamýšleli s Bárou z poradenského centra nad povídkou „Já jsem ty.“ Co nám pomáhá a co nám brání setkat se sám se sebou. Během tohoto týdne jsme se vydali na výlet do Prahy. Cílem výletu, který pro nás přichystal Luke, bylo navštívit některé pražské pamětihodnosti, vyzkoušet si, jak funguje pražské integrovaná doprava a také se dozvědět spoustu zajímavostí o její historii. Víte například, které eskalátory jsou v pražském metru nejdelší, která stanice byla vybudována jako první nebo jak se jmenovaly jednotlivé stanice metra před Sametovou revolucí? Pro všechny to byl sice náročný, ale velice poučný výlet.
Ve zbytku týdne jsme kromě učiva začali vymýšlet divadelní představení, kterým se se základní školou rozloučíme.
Mějte se krásně, Vaši páťáci.
In class 5 this week, we did our last practice for before the PET next week. I am sure they will all do very well. We also learnt about the Beaufort Scale to measure wind speed and watched some videos that showed how strong winds can be very dangerous. On Wednesday, we had a wonderful day out and about in Prague. We learnt how the public transport system works, how the metro, trams and buses connect together, the etiquette of standing on an escalator and lots of interesting facts about the system. Some of us even learnt how to use the self-service checkout in Tesco when we stopped to get some snacks! (LR)

Milí rodiče, jak jistě víte, pro žáky naší školy je každoročně připravena pestrá nabídka mimoškolních aktivit. Od příštího školního roku zvažujeme doplnění této nabídky kroužků prostřednictvím Základní umělecké školy Folklorika. Připomínáme Vám, že pro zapsání do kroužků, které ZUŠ Folklorika nabízí, je nutná účast na talentových zkouškách, které se budou konat v úterý 24. 5. v čase 15:30 - 17:30 v učebně 1. třídy.

Krásný slunečný víkend Vám přeje

Vaše základka