Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé Vaší – naší základní školy,

celý týden utekl jako voda a my Vám opět přinášíme zprávy z dění na základní škole.

Ve středu proběhla první společná assembly v divadle školy, kde jsme se seznámili s tématem pro tento školní rok a průvodci jednotlivých tříd dostali do celoroční péče třídní kameny.
Topaz je kamenem lásky, krásy a rozumu, jaspis kamenem klidu, uzemnění a rovnováhy, smaragd je kamenem inspirace, nekonečné trpělivosti a naděje, akvamarín nositelem odvahy, naděje a lásky a ametyst je kamenem klidu a ochrany. 
Milí žáci, jak jsme již zmínili na assembly, ať už je vaším třídním kamenem kterýkoli z nich, přejeme vám, aby vám pomohly najít odpovědi na vaše otázky a probouzely ve vás vaše sny. My, dospělí, jim v tom určitě budeme oporou.

V pondělí začínají kroužky, kromě kterých nás čekají i třídní schůzky pro rodiče 2. – 5. tříd. V tento den bude prodloužena družina do 18ti hodin. Na třídních schůzkách se mimo jiné seznámíte s organizací prvního pololetí, systémem hodnocení i úpravou školního řádu, který je ve všech třídách k dispozici k nahlédnutí.

Jelikož je bazén z důvodu havárie do odvolání uzavřen, děti budou místo plavání mít hodinu sportování, bližší informace obdržíte společně s týdenními plány.

Vás už ale jistě zajímá, co se dělo za zavřenými dveřmi jednotlivých tříd. Pojďme tedy nahlédnout:

1. třída
Hurá,
první dny nového školního roku jsou za námi a dopadly na jedničku. Již minulý čtvrtek jsme se stali opravdovými prvňáky. Máme nové kamarády, jsou to páťáci – naši patroni. Hned druhý den jsme prozkoumali třídu, popovídali jsme si o tom, co jsme dělali o  prázdninách a  prohlédli jsme si nové učebnice. V pondělí už jsme se se vší silou dali do učení. A že nám to jde! Pokořili jsme první grafomotorické znaky i první stránky matematiky. Už známe Dominiku, která u nás byla i s Emušákem a také Vendulu z poradenského centra.
Krásný víkend
Prvňáci, Andrea a Ilonka
Class 1 did some amazing work in their first full week of school! Together we learned our Hello Song and met a very important friend-Norton the Parrot. We reviewed our colors and practiced our English numbers. We even had time to read some stories together. David Goes to School by David Shannon was a Class favorite.

2. třída
Tento týden si druháci opět zvykali na školu. Povídali i psali jsme o prázdninách, dokonce jsme kamarádům přinesli ukázat suvenýr z prázdnin. Seznámili jsme s novým rozvrhem i učebnicemi a naučili jsme se novou písničku o Alchymistech. Také jsme si pohráli na hřišti a užívali si, že jsme zase spolu.
Class 2-Class 2 handled their first full week of schools like pros! We shared our experiences during our summer holidays and practiced our summer vocabulary. We picked our class mascots for the year and I am happy to let you all know that our class penguin and class chameleon will be arriving on Monday!  Names will be announced soon! We even had time to fit in an art project! Make sure to checkout our watercolor lions the next time you pass by Class 2.

3. třída
Jistě jste zvědaví, co se celý týden dělo u třeťáků, pojďme se tedy v rychlosti podívat. Třeťáci neboli Hvězdná pěchota se za celý týden nezastavili. V ranních oázách jsme se naučili nové písničky, které nás budou provázet školním rokem, společně jsme tvořili pravidla soužití a diskutovali jsme o tom, jak bychom se k sobě ve třídě měli správně chovat. Kromě toho jsme také začali opakovat učivo z druhého ročníku - v matematice jsme si opakovali sudá a lichá čísla, věnovali se matematickému prostředí vláčky, řešili jsme součtové trojúhelníky a stavěli z krychlí. Nechybělo ani třídní násobilkové Bingo. Český jazyk patřil hláskám a slabikám a také nadřazeným a podřazeným slovům. Ve slohové části jsme psali pohled. Už se těšíme na další společný týden.
We started our first week by blasting off to space as we drew some fun astronauts. During English we talked about our summer vacations and even showed off some of our souvenirs! Lastly, we got our very first spelling list and got to practice our new words by doing some silly activities like writing the list with both our left and right hands!

4. třída
Na cestu čtvrtou třídou jsme vyrazili pomalým, ale jistým krokem. Jsme rádi, že jsme se po prázdninách sešli v plném počtu (zdravíme Tea na Bali!). Někteří z nás povyrostli o pěkných pár centimetrů, jiní ztratili dětskou baculatost ve tváři, kluci zmužněli, dívky zkrásněly. Je před námi 10 měsíců společné cesty za poznáváním, získáváním nových zkušeností, kamarádstvím a dobrodružstvím. Kudy nás naše cesta povede a koho na cestě potkáme, zatím netušíme, ale věříme, že o zábavu nebude nouze. A i když jsme teprve na začátku, už jsme si stihli sdělit zážitky z prázdnin, procvičit pravopis, oprášit matematické dovednosti písemného sčítání a odčítání, studovat mapu ČR a „střihnout“ si první mini prezentace ve skupinách. Zpíváme, kreslíme, hrajeme hry a sportujeme.
Krásný víkend i Vám všem. Saša, Sašenka a jejich  „modří“ čtvrťáci.
We had a nice first, full week back in school in the 4th grade classroom. It has been wonderful to see the kids enjoying school after the long summer break. We were able to peek into our new Incredible English books already. We also were introduced to our Hiking Through History lesson, learning about the Cesta Českem (a hike around the Czech Republic). We will continue to look into the hike, the areas it passes and some of the historical events that took place in those areas. We took some time to focus on some speaking and writing, as well. So I think we packed the first week full of some good work to really set off on the right foot. Here’s to another great week next week!

5. třída
Páni, jsme v páté třídě a od prvního školního dne je na nás velká odpovědnost. Seznámili jsme se s Beátou i Raechel, které se staly součástí naší nově fialové třídy. Na první společné assembly jsme prvňáčkům slavnostně předali klíče k vědomostem, stali jsme se jejich patrony a budeme jim pomáhat se vším, co bude třeba, a těšíme se na naše společné zážitky.
Od pondělí se pomalu dostáváme zpět do pracovního tempa. Opakujeme učivo čtvrté třídy, tvoříme třídní pravidla, připravujeme miniprezentace a trávíme čas venku sportováním.
S Kobrou jsme se kromě pravopisu a matematických úloh pustili i do hudební výchovy. Byla to docela legrace, tak se těšíme na další píseň, kterou se naučíme.
Teď nás čekají dny odpočinku, ale v pondělí se těšíme, že se opět pustíme do práce!
Vaši páťáci, Marie a Beáta.
This week Class 5 were introduced to both of their English teachers for the year, Eric and Raechel. Eric led them to their new, purple Incredible English 5 books. Also, they learned what it means to be a global citizen, and decided that to know the world, they must first know themselves. So they have been working on understanding their Identity- Who am I? They even wrote a bit on the topic, as well. Surely they will soon have a grasp on ‘who’ and ‘what’ they are.
With Raechel the class thought about what makes them unique and reflected their personalities in self-portraits. To their surprise they began literature class by watching a Pixar short “For the Birds” and afterwards broke down the story into literary themes.

Milí rodiče, přejeme všem krásný víkend, ať už jej budete trávit jakkoli a těšíme se na viděnou v pondělí v 17 hodin na třídních schůzkách!

Vaše základka