Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení a milí rodiče, prarodiče, přátelé naší – Vaší školy,

po prvním týdnu školy jsme se aklimatizovali a přizpůsobili se novému řádu a režimu, teď už jsme se s chutí pustili do práce. Ze všech tříd se ozývá švitoření, zdravý pracovní ruch, zpěv či smích. A právě tak to na základce máme rádi!

Stejně jako v letech minulých, i letos výuku každé z našich tříd prolíná společné téma. Tomu je přizpůsobená výzdoba třídy či motivace žáků. Naši prvňáci letos „čarují s Pepou“, druhá třída je plná „badatelů“, kteří zkoumají zákonitosti světa. Třeťáci se v tomto školním roce vydali na cestu do vesmíru a říkají si „Hvězdná pěchota“. Ve čtvrté třídě se dcery Eviny a synové Adama vydali na toulky českou historií. Dveře jejich třídy zdobí nápis Letopisy Terra Bohemia. A v páté třídě si rovnou otevřeli Cestovní agenturu a vydali se bezpečně na cestu kolem světa.

„Řekni mi, já to zapomenu. Ukaž mi, možná si to zapamatuji. Nech mě zkusit si to a já to pochopím.“

To je motto, na které narazíte hned při vstupu do naší školy. Tento citát nás bude provázet celý školní rok 2022/2023 a my se budeme usilovně snažit, aby naši žáci měli tu možnost zažít si vše, o čem se ve škole učí, na vlastní kůži. Chceme i nadále propojovat učivo jednotlivých předmětů a učit v souvislostech, aby poznatky ze všech oblastí byly dětem srozumitelné a přínosné. Učíme děti pro život. Letos nás bude spojovat i měsíční téma, které bude provázet děti napříč všemi ročníky. V září se budeme věnovat MÍSTU, KDE ŽIJEME. Už teď můžete vidět na nástěnkách jednotlivých tříd, jakým způsobem téma zpracovali. Naši nejmladší se seznamují s areálem školy, druháci vyrážejí na obhlídku Babic a třeťáci se už zaměřují na širší okolí. Čtvrťáci a páťáci se pouští za hranice našich států či dokonce kontinentů. Společné téma je pomyslnou stuhou, která propojuje jednotlivé třídy a vytváří z nich celek. Starší mohou předávat vědomosti a zkušenosti těm mladším, prvňáci mohou udělat radost svými prvními školními úspěchy starším spolužákům. Jdeme společně otevírat další brány. A jaká témata nás ještě čekají? Počkejte si na další zprávy nebo se začtěte do upoutávky na naší „síti slávy“ ve vstupní hale ZŠ.

Vás už ale jistě zajímá, co se dělo za zavřenými dveřmi jednotlivých tříd. Pojďme tedy opět nahlédnout:

1. třída
My, prvňáci, jsme toho stihli hodně. Bez problémů jsme prošli prostředím krychlových staveb a měřili délky pomocí vláčků. Nezaskočil nás ani grafomotorický polooblouk. S Vendulou jsme si vyzkoušeli psaní pomocí násadky na tužku, pak jsme si procvičili i její úchop a správné sezení. Hod míčem jsme taky zvládli na jedničku. A abychom nezapomněli, v pondělí jsme navštívili knihovnu a troufli jsme si i na výpůjčku prvních knížek. Ve středu nám druháci předvedli část svých prezentací z minulého roku. Všechny informace si pečlivě zapamatujeme, protože je budeme časem potřebovat.
Pátek jsme již tradičně strávili s Dominikou a Emušákem. Dominika z Poradenského centra nám četla příběh emušáka Ferdy o tom, jaké to je, když se někdo cítí osamocen, když ho ostatní nechtějí mezi sebe. Společně jsme si pak povídali o tom, co můžeme v takové situaci dělat, jak si můžeme najít kamarády nebo jak můžeme pomoci spolužákovi, který si cítí sám.
S přáním hezkého víkendu se pro tento týden loučí reportéři z první třídy, Andrea a Ilonka.

Class 1 had an excellent week! We all worked very hard and began learning how to use our smart board. We practised our speaking with our partners and created our own number guessing game. We created beautiful pictures of our families, and we were introduced to our boom whackers. It was a very busy week indeed and we are all look forward to next week’s adventures.

2. třída
Tento týden jsme si v letošním roce poprvé vypůjčili knihy z knihovny, a protože bylo ještě hezky teplo, užili jsme si čtení venku. Jednu z knížek si necháváme ve třídě, abychom si mohli číst v dílně čtení i kdykoli máme volnou chvilku. V deštivých dnech jsme si o přestávkách vyhráli se stavebnicemi.
Another exciting week in Class 2 was had! We learned what collaborative learning groups are and created our own teams for our monthly project-Where we Live. This week we learned how to read information from a table. Next, we created our own tables in our working groups. We determined that more students in class 2 live in houses then in flats. We are looking forward to next week when we get to build a group model.

3. třída
V tomto týdnu jsme ve třetí třídě opět měli plné ruce i hlavy práce a vrhli jsme se na opakování učiva 2. ročníku. Pracovali jsme s tabulkou násobků, geoboardy a řešili jsme šipkové grafy. V českém jazyce jsme  opakovali abecedu a psaní slov s ú/ů. Kromě toho jsme se seznámili s projektem „Čtení pomáhá“ a uspořádali si první čtenářskou dílnu. Mnoho třeťáků nelenilo a přineslo si také svůj dobrovolný domácí úkol -  jazykolam. Zkontrolujte, prosím, doma dětem jazyky, zda se jim na nich neudělal uzlík, protože některé z jazykolamů byly obzvláště zapeklité. V závěru týdne jsme se vydali navštívit školní knihovnu. V předmětu Člověk a svět jsme poznávali znaky živé a neživé přírody. Přejeme všem hezký víkend.
Vaši třeťáci
This week we dove into our Incredible English books and begun learning about prepositions in English. During art we had a blast making our cool and warm color retro rockets which are now on display outside class 3!

4. třída
Společně se čtvrťáky celý týden poznáváme místo, kde žijeme. Bezpečně známe adresu naší školy i našeho bydliště. Na mapě jsme procestovali Českou republiku – pojmenovali jsme velká města, řeky a významná pohoří. Nahlédli jsme i k našim sousedům a zaposlouchali se do melodií jejich státní hymny. V čase jsme se vrátili až na samý počátek historie naší země. V knize Lovci mamutů jsme se dočetli o těžkém životě našich předků a dozvěděli jsme se třeba o tom, jak vypadá pižmoň nebo sajka. I v tomto týdnu jsme opakovali učivo 3. ročníku, ale úspěšně už jsme zvládli první diktát a M-testík. Navštívili jsme školní knihovnu a vybrali si knihu na pravidelnou dílnu čtení, kterou si náramně užíváme. Pomalu se dostáváme do formy a jsme připraveni posunout se zase o krok dál.
Krásný víkend přejí čtvrťáci, Saša, Sašenka a Beáta.
In PE class we tested our endurance running by playing a running game called Don’t Come In Last. Once the students were knocked out of the game they worked on their core strength by doing a few abdominal exercises. We then did a bit of silly running to finish up. Have them show you how to move like a frog, kangaroo or bear!

5. třída
Ani u páťáků nebyla nouze o akci. Hned v pondělí jsme pracovali s textem a udělali korekturu, v úterý jsme se ponořili do světa matematiky a přišli na kloub nejedné zapeklité úloze. Vprostřed týdne jsme psali dopis. Jste zvědaví, komu a o čem? No, psali jsme jej sami sobě a zkusili se přenést do června roku 2023. Už teď jsme zvědaví, jestli máme věštecké vlohy či nikoli. Zopakovali jsme si nejeden gramatický jev v českém jazyce a stihli jsme si i zahrát hry.
Těšíme se na adapťák a legraci, kterou zažijeme mimo školní lavice!
Vaši páťáci, Marie, Beáta a Martin.
This week we worked more on figuring out different aspects of our Identities. We focused on Personal Values, ranking many different things and how important (or not) they are to us. On Wednesday we worked in our Writing notebooks to expand upon these ideas.
In literature this week we discussed the makings of a story by learning about plot mountain! During art we used our amazing geometry skills as we recreated our own Eiffel Towers!

Milí rodiče, děkujeme všem za hojnou účast na třídních schůzkách. Část příštího týdne bude škola lehce vyprázdněna, protože žáci třetí až páté třídy budou na adaptačním pobytu. Jsme si však jisti, že naši prvňáci s druháky si užijí, že mají školu jen sami pro sebe.

Krásný víkend Vám přeje
Vaše základka