Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče, zákonní zástupci a přátelé Vaší – naší základní školy,

tuto středu jsme měli možnost se společně setkat během drakiády. Počasí nám přálo, vítr foukal a draci létali vysoko. Společně se nám podařilo rozzářit dětská očka. Mamince Jarouška děkujeme za občerstvení, nezbyl ani drobeček. Na další společné setkání se můžete těšit 8. prosince, kdy budeme společně péct perníčky. Již nyní se na Vás těšíme, za kolektiv družiny Beáta. ????

Drakiáda nebyla jedinou příležitostí k setkání s rodiči, ve čtvrtek se konal první den otevřených dveří, na který zavítalo velké množství rodičů zájemců o studium na základní škole i gymnáziu, mnozí z nich byli v doprovodu dětí. Rodiče měli mnoho otázek k systému výuky v jednotlivých předmětech a nejednu k pedagogickému sboru a jeho vzdělávání. Minulý pátek jsme například absolvovali workshop, který pro nás připravila Clara a který byl zaměřen na základy robotiky. Sami jsme si vyzkoušeli, že není snadné robota sestavit a naprogramovat mu cestu k vytčenému cíli. Užili jsme si spoustu zábavy a nabrali inspiraci do svých hodin. Děkujeme, Claro!

A jaká dobrodružství zažily jednotlivé třídy? Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
V dalším společném týdnu jsme proplouvali matematikou, češtinou, prvoukou, grafomotorikou, psaním, čtením… prostě vším, na co si jen vzpomenete. Užili jsme si rugby a při plavání dokážeme plavat i bez pomůcek.
V pondělí se první třída proměnila na malířský ateliér a práce se nám vskutku povedla. Ve čtvrtek jsme se ponořili do tvoření znova a vytvořili jsme si papírové draky.
Největší radost máme z toho, že jsme čím dál lepší parta kamarádů. Nedělá nám problém si vzájemně vysvětlit tajemná zákoutí matematiky, pomoci si s písmeny i čtením. Vendula z poradenského centra začala s prvňáčky pracovat metodou Dobrého startu. Za pomoci Andrejky i Ilonky se učíme propojovat rytmus, symbol a pohyb a tím předcházet možným pozdějším problémům, jako jsou například poruchy učení nebo soustředění.
V pátek jsme u nás opět přivítali Dominiku z Poradenského centra s emušákem Ferdou. Tentokrát jsme si přečetli příběh o tom, jak Ferda neuměl prohrávat. Připomněli jsme si, že hra je jenom hra a že prohrát není ostuda. Každý z nás někdy prohrajeme, jindy vyhrajeme. Každý z nás jsme šikovní na něco jiného a to, že někdy prohrajeme, není důvod, abychom ty druhé ze vzteku pomlouvali nebo na ně byli zlí. A pokud se tak pod vlivem „mouchy Smutek“ a „mouchy Vztek“ stane, pak je dobré se omluvit, uznat i před ostatními naši chybu a tím napravit, co jsme způsobili. Každý někdy chybujeme a odpouštět je důležité.
Vaši prvňáci, Andrea, Clara, Ilonka
This week Class 1 was replaced with many little robots! We listened for instructions just like robots do and practised our vocabulary for abilities. We even learned how to give commands to all our little robot friends. I was wowed by our 1st graders descriptions of what robots can and can’t do! To end the week we talked all about our families and created family portraits. We had a wonderful time guessing which family belonged to who. It was a busy week but we managed to get through with lots of fun and laughs.

2. třída
V tomto týdnu jsme navštívili knihovnu, kde si s nadšením vybíráme nové knihy i trávíme čas čtením. Při rozhovoru s prarodiči, který jsme měli minulý týden, jsme zjišťovali rozdíly mezi jejich a naším dětstvím. Třídili jsme věty podle postoje mluvčího a připomněli si, jak se čte čas na hodinách. Bavilo nás hraní na boomwhackery i malování temperami.
Vendula z poradenského centra se za námi byla podívat a pracovala s dětmi, které můžou mít potíže s osvojováním učiva nebo třeba úpravou sešitů. Některé z nás si vzala i k sobě a společně jsme se snažili, aby nám učení šlo co nejlépe.
Krásný podzimní víkend Vám přeji druháci.
This week Class 2 started their observation of the pumpkin life cycle. We read some story books to help form our predictions and created an experiment to help test our guesses. Class 2 did an amazing job filling out the first observation square in their science journals. We are looking forward to what the next weeks will bring to our pumpkin Jack. We also tested our English knowledge this week with a short quiz. Everyone put forth their best effort and produced some amazing results. It just goes to show you how hard our second graders are working this year!

3. třída
U třeťáků ve třídě jsme se tento týden vrhli na vyjmenovaná slova po Z a F. Zazpívali jsme si písničky o těchto slovech a zapamatovali si nejdůležitější chytáky. Ve třídě nám totiž řádí záludný pták dodo alias blboun nejapný, který nám do cesty staví nejrůznější chytáky. My se však nedáme a všechno (zatím) hravě zvládáme.
V matematice jsme řešili abaku vizitky, vyhledávali jsme násobilková tria, řešili algebrogramy, násobili, písemně sčítali a také zapisovali cestu z jednoho mřížového bodu ke druhému.
Kromě toho jsme se zabývali dalším světcem, a to svatým Martinem. Četli jsem si o jeho životě, tradicích, a zapisovali si lidové pranostiky, které se k jeho svátku vztahují. Uprostřed týdne také přišla na řadu úniková hra ze třídy, při níž děti utíkaly ze spárů šíleného doktora Satandy. Byla to docela fuška.
I my přejeme všem krásný víkend, zatím zřejmě ještě bez sněhové nadílky. Martine!!??
Vaši Třeťáci
This week we opened our new classroom library! After completing our work, we can read silently or practice our skills by reading with a partner in English. We also started our grammar journey with present continuous; we are hoping for a smooth ride! In art, we learned about folk art and symmetry while creating some fun animal related artwork.

4. třída
Ve čtvrté třídě jsme se v tomto týdnu zabývali poezií. Básně jsme četli, přednášeli, a dokonce jsme se pokusili i básně tvořit. Navštívili jsme knihovnu, kde nám paní knihovnice Irenka představila některé knihy plné poezie a čtvrťáci si z nich vybrali báseň, kterou budou přednášet před třídou. V historii jsme se posunuli do 9. století na Velkou Moravu. Představili jsme si významné osobnosti z dynastie Mojmírovců a vyzkoušeli jsme si psát hlaholicí. Čtvrteční ranní oázu jsme věnovali svatému Martinovi. Pomocí metody učíme se navzájem jsme se dozvěděli, jak pomocí kolmic narýsujeme čtverec. Ve čtvrtek odpoledne přišlo překvapení v podobě Clary – přinesla nám slíbenou pizzu a my jsme si užili zaslouženou pizza party. Moc děkujeme. Čtvrťáci, Saša, Katka, Sašenka a Beáta.
This week we moved onto a new topic within our World Around Us lesson- Human Rights. We discussed what human rights are, as well as the difference between wants and needs. The students worked in groups putting lots of things into groups based on how important the things are to them. They were able to create a tower of importance of many things that they have in their lives. We look to tie this topic into our studies of Hiking Through History.

5. třída
Tento týden jsme zahájili společným výletem do Albertových skal. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že původní název byl Bílé skály (což by ocenil zejména kolega Ondřej Bílý, který měl naší expedici na starosti). Kromě spousty nových a cenných informací jsme si odvezli obří zkušenost s chůzí po skalnatých cestách. Ochutnali jsme rozličné rostliny či jejich části a odvážlivci se zakousli i do jídla budoucnosti – červů. Sotva jsme rozhýbali svá namožená těla, začali jsme s namáháním mozkových závitů. Po celý týden jsme pilně pracovali ve všech oblastech, naučili se nové písničky nakoukli si vzájemně do hlav – holky klukům a kluci holkám. Týden utekl jako voda a je tu zase pátek, tedy i od nás k Vám míří přání krásného podzimu. Těšíme se na další týden, Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Marie.
This week the Class 5 students dove head first into Politics. They made word webs based on their understanding of the word. They also worked in groups doing a reading about Politics, Government and Political Systems.
During art, we finished up our memory polaroids from our Autumn holiday! They are currently displayed outside our room! In literature, we continued working on literature analysis in preparation for our transition to the novel The One and Only Ivan by Katherine Applegate! We hope to be starting our first English novel soon!

Milí rodiče, příští týden bude kratší, neb ve čtvrtek je státní svátek a v pátek jsme jej doplnili ředitelským volnem. Ve středu bude výuka probíhat jako v pátek – končíme tedy obědem. V tento den nebudou kroužky a družina bude v provozu do 15,00 hodin.

Ať už se chystáte trávit víkend doma nebo v přírodě, přejeme Vám, ať je plný odpočinku, klidu a radosti.

Vaše základka

Marie Zicháčková