Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Milí rodiče, zákonní zástupci a přátelé Vaší - naší základní školy,

máme za sebou další dva týdny, při kterých jsme zažili mnoho událostí. V tomto týdnu nás navštívili studenti a studentky pedagogické fakulty. Zúčastnili se hodin matematiky ve čtvrté třídě, kde měli možnost vidět v praxi výuku dle metod podle pana profesora Hejného, sledovali se zájmem naše třeťáky při společné assembly v divadle školy a obdivovali, s jakou důstojností prezentovali svým spolužákům, co se dozvěděli o významných listopadových událostech a svátcích.

Ve středu se konala další kavárna pro rodiče – tentokrát bylo ústředním tématem hodnocení. Při společné diskuzi s rodiči jsme se opět utvrdili, že systém hodnocení na naší – Vaší škole je opravdu unikátní a velmi propracovaný. Formální i neformální hodnocení žáky připravuje v rovině vnitřní odolnosti a schopnosti konstruktivně se vyrovnat s případným neúspěchem. Nedílnou součástí hodnocení napříč předměty je i sebereflexe žáků. Hodnocení musí být srozumitelné a čitelné, cílené, systematické, efektivní a v neposlední řadě informativní. Jen tak přináší co nejvíce srozumitelných informací pro žáky, jejich rodiče i učitele.
Hodnocení je pouze jedním z mnoha motivátorů ke studiu, nesmí zatlačit do pozadí samu školní práci a radost z učení, a o ty na naší – Vaší škole není nouze.

Připomínáme, že do zítřka je možné si objednat vánoční hvězdy a tím společně s námi podpořit projekt Šance Olomouc. Objednané květiny si můžete vyzvedávat na základní škole ve Vámi stanoveném termínu v průběhu příštího týdne před vyučováním nebo po jeho skočení.

A jaká dobrodružství zažily v uplynulém týdnu jednotlivé třídy? Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
Tento týden byl ve znamení assembly k 17. listopadu. Pozorně jsme poslouchali a snažili se zapamatovat si všechny informace, které pro nás třeťáci připravili. Samozřejmě jsme se věnovali i učení. Dokončili jsme první pracovní sešit matematiky a naučili jsme se další nová písmena. Pátek byl věnován adventu. Společně jsme zapálili první svíčku na adventním věnci, který jsme vlastnoručně vyrobili. Zpívali jsme koledy a ozdobili náš třídní vánoční stromek.
Vaši prvňáci, Andrea, Clara, Ilonka

Oh what an exciting time it is in Class 1! This week we celebrated Thanksgiving-an American holiday that allows us to reflect on the things we are thankful for. In Class 1 we did exactly that and we all realized that we have many things to be thankful for this year. This week also marked the beginning of advent. We are now officially counting down the days to Christmas. We can hardly wait and we are all looking forward to what next week will bring.

2. třída
Druháci oslavili Den díkůvzdání s kamarády ze školy Smiling Crocodile, se kterými spolupracují již od loňského roku. Konečně se uviděli naživo, navzájem se představili a pomocí znakového jazyka i domlouvali. Víte, jak se ukáže škola? Nebo holka a kluk? Pokud ne, zeptejte se druháků. Společně jsme vytvořili barevná přáníčka, prošli se po areálu školy a pochutnali si na výborném obědě. Naši druháci si uvědomují, že je toho hodně, za co můžeme být vděční.
Vaši druháci a Bára.
Class 2 had another busy week. This week we attended an assembly put on by our third graders. We were amazed by all they put together and can’t wait until it is our turn to show what we know. We also celebrated Thanksgiving, an American holiday, this week. We shared a lovely lunch celebrating the season’s bounty and we reflected on the things we are thankful for. We read a great story showing us the importance of family and created a fun Thanksgiving craft. We have another busy week behind us and  we are all looking forward to what the advent season will bring next week.

3. třída
Tento týden jsme se třeťáky měli akční týden. Pro všechny spolužáky jsme společně připravovali úterní MO Assembly, které bylo zaměřeno na sv. Martina, období Sametové revoluce a v anglické části také na Den díkůvzdání. Ve středu jsme se vrhli na adventní dílnu a společně s maminkami a bývalou třídní Terezkou jsme vyrobili překrásné adventní věnce. Mockrát děkujeme za pomoc i za materiál k tvoření. Ve čtvrtek jsme se vydali do domova seniorů v Mukařově, abychom tamějším obyvatelům zpestřili rozsvěcení vánočního stromečku hudebním vystoupením a také jsme jim předali drobné dárečky. A nakonec v pátek jsme zapálili první adventní svíčku v adventní ranní oáze a zahájili jsme tajnou hru na ovečky a pastýře. Už se zase těšíme na Ježíška!!!
Krásný advent, Vaši třeťáci.
This week, we ROCKED our November assembly presentation as a class! After that, we prepared for Thanksgiving by reflecting on people and places we are thankful for and recording them in our thankfulness lapbooks which are now on display by the art room! Happy Thanksgiving everyone!

4. třída
V posledních dvou týdnech jsme se věnovali poezii. Inspirovali jsme se českými básníky a po čtení jsme se pustili i do přednesu. Všichni čtvrťáci zvládli báseň zarecitovat a neopomněli myslet na tempo, hlasitost, intonaci, postoj, oční kontakt, srozumitelnost a v neposlední řadě umělecký dojem. Vzájemně se hodnotili s laskavým a konstruktivně kritickým přístupem. Prostě jedna báseň! S Katkou se děti podívaly do 10. století a seznámily se s prvními přemyslovskými knížaty. Aktivně jsme pracovali ve skupinách a vzájemně si předávali poznatky, které jsme si vyhledali v textu. V matematice jsme se zaměřili na zlomky a rovnice. K řešení rozličných úloh využíváme různá matematická prostředí – skrytý objekt, vláčky, hadi, myslím si číslo. Každý má svá oblíbená, která mu pomáhají dosáhnout cíle. Slavili jsme spoustu významných dnů a svátků a povídali jsme si o všem možném. Společně se Sašenkou M. jsme navštívili expozice Dějiny a Minerály a nerosty v Národním muzeu. Pracovali jsme ve dvojicích i samostatně. Katka nás naučila hrát na boomwhackers a moc nás to bavilo. Kreslili jsme, zpívali, cvičili a plavali. Užívali si kamarády a těšili se z každého společného dne. Bylo toho hodně!
Prima víkend vám všem – čtvrťáci, Saša, Katka a Sašenka.
Our 4th graders learned all about Thanksgiving this week. They worked in groups reading lots of great info about the holiday and answered some pretty tough questions displaying their knowledge. They made some wonderful holiday turkeys, and even tasted some delicious, authentic, American pumpkin pie (thanks, Raechel)! There was much to be thankful for this year, and the students took a minute to think about and write down some of these things. I hope they will share their gratitude with you all at home throughout the holiday season.

5. třída
I v pátém ročníku jsme se věnovali výročí Sametové revoluce a zajímavým osobnostem, které se v té době angažovaly. Dozvěděli jsme se, že Mezinárodní den studenstva má ryze český původ. Při skupinové práci jsme si připravili prezentaci a výsledek se povedl. Diskutovali jsme nad náročnými tématy – okupace, normalizace, manifest, občanská angažovanost… Abychom si odlehčili náročná témata seznámili jsme se s českými vynálezci a jejich vynálezy. Možná vyzkoušíme něco vynaleznout.
I my jsme dnes společně zažehli první svíci na vlastnoručně vyrobeném věnci a těšíme se na adventní čas.
Krásnou dobu předvánoční a hodně radosti do každého dne Vám přejí Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin. ????
This week our Class 5 students completed their Special Event leaflets that they have been working on. They made informational leaflets advertising a fictional special event that they will be “hosting”. The events ranged from Christmas parties to cruises, from shop grand openings to baking competitions. They prepared and decorated their leaflets with great care, and then “sold” their events to the Class 3 students. They were wonderful Salespeople, convincing these young students while their event was the best ticket to buy. Class 3 students each had vouchers to “purchase” a couple of events from the 5th graders. It was a lot of fun and the students did great work preparing these events!
In art we continued to work on our watercolor turkey’s and reflected on everything we are thankful for by creating 3D turkey place settings in preparation for Thanksgiving. In literature we had some fun with a Thanksgiving mad lib which had us in stitches all class! Happy Thanksgiving everyone!

Milí rodiče, přijměte opět pozvání na Kavárnu pro rodiče – tentokrát na téma Matematiky podle pana profesora Hejného, kterou plánujeme opět na středu 7. prosince od 17,00 hodin. Bližší informace opět obdržíte mailem v příštím týdnu.

V neděli se v našich domovech opět rozhoří první adventní svíčky a doba radostného očekávání Vánoc se zase o něco zkrátí. Přejeme Vám a Vašim blízkým krásný advent, pevné zdraví a radost.
Vaše základka

Marie Zicháčková