Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátelé naší - Vaší školy, 

předvánoční období bývá často prožíváno neklidně, hekticky a ve stresu. Provází jej také obvykle činnosti v rytmu: úklid – pečení – nákupy, který bývá umocněn únavou a netrpělivostí. Byli bychom rádi, kdyby v Open Gate bylo pro děti i Vás předvánoční období zcela jiné. Společně s kolegy chceme na naše žáky přenést tu pravou adventní atmosféru, plnou očekávání, těšení se a radosti. S tím samozřejmě také souvisí příprava dárků pro rodiče v podobě vystoupení. Ve všech třídách si povídáme o symbolice vánočních dní, čteme si příběhy, zdobíme školu, zpíváme adventní písně v ranních oázách. Vše chceme zabalit do obalu pohody, klidu a laskavosti.

Máme opravdu radost, že po dlouhé odmlce trávíme toto překrásné období společně ve škole a nemáváme na sebe prostřednictvím monitorů našich počítačů. Sněhová nadílka sice nevydržela dlouho, přesto však stačila vykouzlit úsměvy na tvářích dětem i dospělým. Čeká nás hned několik událostí, které ten úsměv podpoří.

Informační okénko – organizace posledního týdne před Vánoci:

Po celý týden nebudou probíhat kroužky.

Pondělí 19. prosince Vánoční večeře základní školy (pro žáky a jejich pedagogické průvodce) a tradiční Christmas revue (vánoční besídka) ve sportovní hale s rodiči, prarodiči a sourozenci.

V 16,30 hodin proběhne v jídelně školy naše vánoční večeře. Pro děti tento den nemusíte jezdit, po vyučování zůstanou ve škole a společně se připraví na naši společnou večeři. Jelikož se jedná o sváteční večeři, při které zazáří svíčky na vánočním stromečku již naplno, pochutnáme si na řízku či smaženém sýru a zazpíváme si společně vánoční koledy, děti ať zdobí slavnostní uniforma.
Vás, milí rodiče, očekáváme od 17:30 ve sportovní hale. Tam se po dvouleté odmlce společně setkáme a v 18,00 hodin odstartujeme let vánočním světem. Na místě bude možné zakoupením výrobků dětí podpořit rozličné charity, které si jednotlivé třídy vybraly a mezi které se obnos z kasičky rozdělí.

Úterý 20. prosince – běžná výuka či program dle třídních a anglických učitelů.

Středa 21. prosinceTradiční pouť do mukařovského kostela Nanebevzetí Panny Marie
Tradiční cesta lesem do Mukařovského kostela, kde si společně zazpíváme koledy. Akce probíhá během dopoledne. Děti na cestu nemusí mít uniformy. Oblečení dle počasí (např. i oteplovačky, budou-li potřeba).

Čtvrtek 22. prosince – Třídní besídky
Oslava Vánoc ve třídách s předáváním dárečků a ochutnávkou cukroví. Tento den bude výuka zkrácena jako v pátek. Školní autobus pojede také jako v pátek, tzn. ve 13,30 hodin.

Vás už ale jistě zajímá, jaká dobrodružství zažily děti v jednotlivých třídách? Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
„Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši, vezmi s sebou anděly, ti nám něco nadělí.“ Přesně toto jsme si v pondělí přáli i my. A víte, co? Vyšlo to! Po návštěvě této trojice jsme zůstali v plném počtu. V úterý nás čekalo další překvapení – sněhová nadílka. Postavili jsme i prvního třídního sněhuláka! Byl to fešák. Velká škoda, že roztál. Taky jsme se učili. Víte v kolika slovech se nachází písmeno k? V mnoha. No a matematika, ta nám taky jde. Pokoušeli jsme se překonat desítku a zkoušíme sčítaní a odčítání do 20. Pátek byl věnován adventu. Společně jsme zapálili již třetí svíčku na adventním věnci.
Vaši prvňáci, Andrea, Clara, Ilonka
Class 1 has been working very hard on their Christmas performance this week. I can tell you that they are almost ready, and I know that they cannot wait to show you what they have been working on. In between Christmas show practises we also learned all about different kinds of pets this week. We are becoming experts in our speaking and are confident in asking others what their favourite animal is.

2. třída
Hned v pondělí i nás – druháky – navštívil Mikuláš, čert a anděl. Dostali jsme pochvalu za písničku a nikoho si neodnesli. V úterý nás potěšil první sníh – postavili jsme sněhuláky a stihli i koulovačku. Vrátili jsme knihy a půjčili si nové v knihovně. Celý týden si užíváme zapalování svící a čtení vánočního příběhu o Andílkovi. Každý den si také rozbalujeme adventní úkoly, které jsme si pro spolužáky připravili. Víte třeba, která první písnička zazněla z vesmíru? My už víme, že to byly Rolničky.
Za tým druhé třídy Vám přeje klidný advent Bára.
Class 2 has been perfecting their Christmas show performance this week. They had a great time practising their lines and singing their little hearts out. But fear not, we also got a ton of learning in this week. We learned all about toys ( a very appropriate subject this time of year!) and practised our speaking. We also found time to observe our pumpkin Jack experiment. Our second graders will happily share their findings with you if you ask.

3. třída
Můžete třikrát hádat, kdo byl tento týden nejen ve třetí třídě v hlavní roli. Ano, uhodli jste to hned napoprvé! Kdo jiný než svatý Mikuláš, patron všech dětí, který se u nás společně s chlupatými čerty a půvabným andělem zjevil nejprve ve školním atriu a na závěr dne zavítal i do naší třídy, kde četl z knihy hříchů. Bylo to věru dlouhé čtení, ale jeho rohatý společník nakonec usoudil, že není třeba zatím nikoho trestat kotlem pekelným. Že prý až napřesrok... Společně se třeťáky jsme si pak o Mikulášově životě četli v ranních oázách a také byl součástí našeho výtvarničení. Kromě toho jsme pod vedením paní Tiché vyrobili nádherné vánoční stromečky z těstovin. Dále jsme psali a četli příběhy z vyjmenovaných slov po B, věnovali se písemným početním operacím a v předmětu Člověk a jeho svět jsme tvořili plakáty o planetách sluneční soustavy.  Na závěr týdne jsme se také vrhli na nacvičování naší třídní besídky.
Krásný adventní víkend Vám přejí i třeťáci!
This week we worked hard on our Christmas concert performance. As a class we choreographed our dance and worked on our English-speaking part. We also learned how to conduct and interview and even chose our own spelling words for our next spelling test. In art we “sleighed” it as we created our very own team of Christmas reindeers!

4. třída
V tomto týdnu čtvrťáci zjišťovali, jaké pokroky udělali v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce. Za své výstupy obdrželi sumativní hodnocení ( = celkové a souhrnné zhodnocení dosahovaných výkonů v dané oblasti a jejich přiřazení k určité úrovni v rámci nějaké škály), vyjádřené procenty. Zpětná vazba z těchto prací je určená nejen žákům, ale i učitelům. Zmapuje oblasti, na kterých je potřeba zapracovat a ukáže ukotvené učivo. Všichni si rozhodně zaslouží velikou pochvalu za vynikající přípravu a vynaložené úsilí. V ranní oáze jsme četli další legendu, tentokrát o svatém Mikuláši. Víte, co mají společného Mikuláš a Santa Claus? My ano. Středeční odpoledne jsme strávili v dobré společnosti přemyslovských králů. Katka nás provedla další etapou české historie a čtvrťáci se konečně dozvěděli, co je to Zlatá bula sicilská. Odměnou za náročný týden bylo čtvrteční nabité odpoledne zakončené přespáváním. S Ericem jsme si zahráli florbal, s Beátkou nazdobili perníčky a se Sašenkou si zahráli kufr a další zábavné hry. Nechyběl ani filmový klub a pizza párty. V pátek nás ještě čekala velká vánoční šifrovací únikovka. Bylo toho zkrátka hodně a bylo to prima.
Krásný advent a stříbrnou neděli přejí dobrodruzi ze čtvrté třídy, Katka, Saša a Sašenka.

5. třída
V pondělí navštívil i naši třídu Mikuláš se svými společníky a my jsme začali naplno s přípravou vystoupení na besídku, týden byl více naplněn hudbou a tancem. V matematice jsme se posunuli ke správnému čtení desetinných čísel, jejich porovnávání, zaokrouhlování a násobení. Prohloubili jsme naše znalosti o lineárních rovnicích. Zopakovali jsme zlomky a práci s tabulkou a zápis do ní. V českém jazyce jsme pracovali s texty na zamyšlení a připomenutí si hodnot Vánoc a porozumění mezi lidmi. Přemýšleli jsme nad tím, proč jsme důležití a pro koho můžeme být důležití. V textech jsme hledali gramatické a stylistické chyby. Rozmanitými aktivitami opakujeme gramatické jevy, abychom si vše pořádně upevnili.
Pokračovali jsme v seznamovaní se s vynálezci – Isaacem Newtonem, Albertem Einsteinem a Thomasem Alva Edisonem.
A ve čtvrtek jsme přespávali ve škole. Atmosféra byla příjemná. Hráli jsme florbal, zdobili perníčky, dívali se na film a užívali jsme si školu, která byla v noci jen naše a kamarádů ze čtvrté třídy. Večer jsme měli pizzu a různé mlsoty, ale nikomu nebylo špatně a všichni jsme se vyspali do růžova. (Až na paní učitelky. )
Protančený víkend všem přeji Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin.
We got the 4th and 5th graders involved in a little sport to kick off their Thursday night sleepover at the school. We held a bit of a Floorball tournament in the Sports Hall, seeing 4th and 5th graders match up against each other and themselves in a friendly competition. The kids ran, played and competed hard, and in the end, they were all winners for having such a good time!
In art we continued working on our political posters. In literature, we continued working with the “How the Grinch stole Christmas” text to analysis themes and supporting them with text evidence.

Milí rodiče, tento týden i v družině vládla sváteční nálada, umocněna vůní cukroví, které jsme společně s dětmi a jejich rodiči pekli. Práce šla dětem pěkně od ruky. Nejprve se hnětlo těsto, poté přišel na řadu váleček a následovalo vykrajování perníčků. Závěrečné zdobení nadchlo všechny děti. Rodičům a prarodičům velmi děkujeme, že si našli čas a podpořili nás. Perníčky s láskou pečené a s ještě větší láskou zdobené si budete moci zakoupit 19. prosince na vánoční besídce školy.

Milí rodiče našich – vašich dětí, přejeme Vám další klidný víkend bez shonu a těšíme se na setkání s Vámi.

Vaše základka

Marie Zicháčková