Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaši školy,

tak ani číslo 13 nás rozhodně nepřekvapí ani nezastaví. Zvláštní smůlu má podle některých pověr přinášet pátek třináctého. Pro nás ve škole to byl šťastný den jako každý jiný.

Venku sice po celý týden vládne obleva, ale viry řádí všude kolem. Myslete v těchto dnech u dětí na vitamínovou anebo čajovou podporu ještě více než jindy, ven chodíme za každého počasí, protože pohyb na čerstvém vzduchu prospívá celému tělu i naší duši.

Nejen v ranních oázách jsme se napříč ročníky po oba týdny s dětmi zaměřili na stanovování cílů. Když víme, kam směřujeme, lépe se nám kráčí, a to platí ve všech oblastech (sportovní, vzdělávání i společenské). Pokud víme, čeho chceme dosáhnout a pokud víme, jaké kroky k tomu vedou, tak nenastávají chvíle nudy a pokud přijdou, vzpomeneme si na cíl, a dáme například přednost čtení, sportování či hraní společenských her před televizí nebo počítačem. Proto je důležité vést žáky od prvních školních dní k vlastní sebereflexi a hodnocení dosažených výsledků (ať už jakýchkoli) vztahovat k hodnocení vlastního úsilí, které jsme pro dosažení výsledků vyvinuli.

Vás už ale jistě zajímá, jak prožily druhý týden tohoto roku děti v jednotlivých třídách… Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
Další týden utekl jako voda. Každý den jsme se naplno věnovali učení. Co nevidět je tu pololetí a s ním naše první vysvědčení. Snažíme se nepromarnit ani minutu a všechen čas, úsilí a trpělivost věnovat získávání nových vědomostí. V matematice nás potrápili Hadi, v češtině jsme věnovali pozornost textům s porozuměním. Vyrobili jsme si masopustní masky a začali se připravovat na únorovou assembly, která bude právě o masopustu. My, prvňáci, máme za úkol obeznámit všechny kamarády z naší základky právě o tomto svátku. Nezapomněli jsme procvičit rytmizaci, grafomotoriku a tvorbu vět. Tento pátek nás opět navštívila Dominika z Poradenského centra s emušákem Ferdou. Poslechli jsme si příběh o strachu Ferdy jezdit na tobogánu. A pak si povídali o tom, že každý se někdy něčeho bojíme a co všechno nám pomůže strach v nás překonat.
Krásný víkend přeji prvňáci, Andrea a Ilonka.
This week Class 1 finished their first English Activity Book! They worked very hard and have had a lot to be proud of. This week we also spoke all about healthy eating. We learned how eating a rainbow of fruits and vegetables will keep us healthy and strong. We learned a new fruit and vegetable song and the first graders are ready to share it with you.

2. třída
V druhé třídě jsme se tento týden věnovali opakování. Blíží se vysvědčení, a ještě před ním pololetní testy. Pomocí slov protikladných jsme napsali vtipnou pohádku O nejošklivější princezně, při které jsme se velmi pobavili. V hudební výchově jsme se začali věnovat notám. Povídali jsme si o oslavách čínského Nového roku i o tom, jak si udělat pořádek v hlavě. V knihovně jsme si vypůjčili nové knížky a oslavili jsme i narozeniny. Vrátili jsme se ke znalostem o lidském těle, shromáždili otázky, na které se chystáme zjistit odpovědi, a ve výtvarce jsme si vyrobili náhradní mozky. Nezapomněli jsme ani na volbu prezidenta.
Za tým druhé třídy,
Bára
This week Class 2 worked very hard. We are reviewing and preparing for our summative tests next week and I know that everyone will do great! We also shared a brand-new story this week- Raquel Jaramillo Palacio’s We’re All Wonders. We spoke about kindness and acceptance and shared how we are all unique. We had a great conversation together and I was impressed with everyone’s contributions.

3. třída
V tomto týdnu jsme ve třetí třídě měli napilno a začali jsme opakovat učivo prvního pololetí, abychom se důkladně připravili na blížící se pololetní testíky. Nezaháleli jsme ani v novém učivu a poctivě trénovali mluvnické kategorie podstatných jmen neboli určování pádů, čísla a rodu. V matematice jsme pracovali s číselnou osou, zaokrouhlovali čísla na desítky, počítali obvod a obsah mřížových geometrických útvarů a měřili úsečky. V naší předvánoční sbírce na zvířátka ze záchranné stanice v Hrachově u Sedlčan se podařilo vybrat krásných 7 000 Kč. Po dlouhém hlasování jsme se s dětmi rozhodli, že podpoříme tyto tamější obyvatele – výra velkého, lišku obecnou a veverku obecnou. Moc děkujeme rodičům za příspěvky a už se těšíme na květnovou návštěvu našich (nejen) adoptovaných živočichů.
I my Vám přejeme krásný víkend, Vaši třeťáci.
After reading the final book in the Creepy series, we were left wanting more! As a class we worked to think of new creepy things that our favorite author, Aaron Reynolds could write about and are going to mail them to him in the USA. We all hope to hear a response soon!!!!

4. třída
V tomto týdnu jsme se i my důkladně věnovali lidskému tělu. Zjišťovali jsme fakta, vyhledávali zajímavosti, zpracovávali informace z různých zdrojů. Ve skupinách jsme tvořili materiál popisující vybrané soustavy lidského těla a prezentovali svá zjištění ostatním spolužákům. Až to natrénujeme, půjdeme obohatit i mladší spolužáky. S blížícím závěrem pololetí přichází i období zhodnocení našich vědomostí a dovedností. Čtvrťáci si napsali pololetní práci z matematiky a opakování z historie českých zemí od pravěku po Přemyslovce. Myslím, že čtvrťáci mohou být na sebe náležitě pyšní a těšit se na vysvědčení za první pololetí. I přes občasný vítr a déšť si děti užívaly hrátek a sportování venku se Sašenkou. Fotbalových klání se účastnili nejen chlapci, ale s chutí se zapojily i dívky.
Poklidný víkend přejí čtvrťáci a jejich průvodci - Saša, Katka, Sašenka a Beáta.
In 4th Grade this week we traveled into the Otz Valley of the Alps some 5,000 years ago to learn about a man called Otzi the Iceman. We learned who this man was, where he came from, what he wore, what he ate and what may have led to his death. We can’t be for sure, but we can trust the science that researchers have conducted on this mummy found at the Austrian-Italian border. The kids were very interested in this topic and we heard some wild theories as to what may have happened to him.

5. třída
Na začátku týdne jsme zhodnotili naši společnou expedici za netopýry a povídali si o tom, čemu chceme věnovat svůj volný čas a čemu jej věnovat musíme, ikdyž nás to zrovna netěší.  I tento týden jsme pilně pracovali na gradovaných slovních úlohách. Procvičovali jsme rozmanité písemné početní operace a jejich pořadí. Zopakovali jsme si informace o agamě vousaté formou popisu, ale ten se nám příliš nevydařil. Společně jsme vyzkoušeli mluvený popis prasete domácího. Napsali jsme si diktát a zaměřili jsme se na probrané gramatické jevy. Začali jsme dodržovat pozměněná pravidla chování, abychom mohli být vzorem mladším dětem. Dívali jsme se na dokument o Evropě a pomocí kvízů jsme se učili evropské státy a jejich hlavní města. To by nám šlo dobře. Těšíme se na pondělí, neb nás čeká den, který strávíme na gymnáziu. Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin.
This week the citizens and politicians of Class 5 held a couple plenary discussions regarding their Student Government. They reviewed the skills that they believe a good leader should possess and talked about which of their classmates might have these skills. Then they formed some pairs of students who feel that they can work together to represent their peers as the Co-Presidents of the class. It was great to see the students working together and having an all-class discussion. We really saw some leaders step out of the shadows in this exercise.
In literature class we worked in groups to go over the first 10 pages of our new book. We learned about similes and how to interpret them in the book.

Milí rodiče, ať už jste si na tento víkend dali jakýkoli cíl, přejeme Vám, aby byl naplněn.

Vaše základka.

Marie Zicháčková