Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážená rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

máme za sebou další týden, ve kterém jsme k radosti všech děti opět uvítali nadílku sněhu. Připomínáme, že přestávky trávíme za každého počasí venku. Pobyt v učebnách je důležité vyváženě doplnit pohybem na čerstvém vzduchu. I u nás platí známé: „Není špatné počasí, jen špatně oblečený člověk.“ ????

Jak víte, český jazyk a literatura má mezi vyučovacími předměty v základním vzdělávání stěžejní postavení. Dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, jsou důležité nejen pro vzdělávání v rámci oblasti jazyka jako takového, ale umožňují získávání poznatků ve všech dalších oborech. Účastí na recitačních a literárních soutěžích dáváme šanci prožít úspěch i dětem, které jsou v oblasti gramatiky na začátku své cesty, a podporujeme v nich potřebu projevu, recitace a trochu jiného zážitku z četby. I proto jsme uvítali návrh na uspořádání recitační přehlídky, ze které vyšleme ty nejlepší recitátory na postupová kola celostátní přehlídky dětských recitátorů (Dětská scéna). Podmínky této přehlídky ustanovují, že se školní kolo musí uspořádat do 19. února. Každá třída (1.- 5.) vyšle do školního kola 4 nejlepší recitátory. Ti vystoupí přede všemi v divadle a posuzovat je bude porota složená z řad pedagogů. Po skončení přehlídky vybereme recitátory, kteří postoupí do okresního kola a také náhradníky. Text může být i prozaický, neměl by však svým rozsahem přesáhnout 5 minut. Věříme, že se přehlídka vydaří, těšíme se na umělecké výkony všech dětí a děkujeme Nele, že se ujala organizace této akce.

V pondělí jsme společně s páťáky (jak se koneckonců dočtete níže) měli možnost strávit den na našem gymnáziu. Kolegové si připravili hodiny plné rozličných aktivit, a kromě spousty zajímavých informací jsme si zažili den tak, jak jej zažívají naši gymnazisté. Děkujeme všem kolegům i studentům, že nám věnovali svůj čas. Opravdu moc jsme si všechny aktivity užili.

Vás už ale jistě zajímá, jak prožily další týden jednotlivé třídy… Pojďme opět nahlédnout:

1. třída
Celý týden v první třídě byl věnován procvičování matematických prostředí, čtení, psaní, kreslení, tvoření a rugby. Jelikož se blíží vysvědčení, snažíme se dokázat, že znalosti, které jsme získali v průběhu pololetí, zvládáme na 100 %. Pokročili jsme v tvorbě portfolia na téma Lidské tělo. Na řadu se dostal i náš oblíbený seriál Byl jednou jeden život. Nejvíc nás zaujala část o zubní hygieně. Ve čtvrtek jsme si vybrali básně pro třídní kolo recitační soutěže a zajímá nás, kdo příští týden vyhraje a bude reprezentovat prvňáky v kole školním. I tento pátek nás navštívila Dominika z Poradenského centra s emušákem Ferdou. Tentokrát jsme si povídali o zvědavosti, kvůli které někdy můžeme udělat i něco, co víme, že se dělat nemá. Například překazit překvapení pro nás i pro někoho jiného a zkazit mu tak radost. Teď už víme, že se zvědavostí nám někdy může pomoci trpělivost a že je to tak lepší.
Hezký víkend
Andrea, Clara, Ilonka
This week Class 1 completed their first ever test in English! They all did an amazing job. They showed that they have learned a great deal this semester and they should be very proud of themselves. This week we also created a healthy plate. We took all the food groups we learned and created an ideal plate to remind us what our meals should look like. We had a very busy week but we all made it through with a smile.

2. třída
Tento týden se u druháků nesl opět ve znamení opakování kvůli pololetním testům, které již máme úspěšně za sebou. Připravujeme se na třídní loutkové divadlo o čínském zvěrokruhu a rozvíjíme schopnost týmové spolupráce. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o medvědech, jaké mají vlastnosti, a hlavně jak přečkávají zimu. Pokračujeme v poznávání lidského těla a už například víme kolik kostí má v těle dospělý člověk oproti novorozenci. Ve dvojicích si vytváříme lapbook částí těla, který budeme prezentovat první třídě. V hodině výtvarné výchovy jsme si nakreslili naše veselá srdce.
Za tým 2.třídy, Hedvika
This week Class 2 had a very busy week. They wrote their “big” English test, and they all did an amazing job. They showed off the skills in listening, reading, writing and speaking. This week we also started our body systems project. We created a lapbook to share with our first grader friends. We are looking forward to sharing all we have learned in the coming weeks.  Stayed tuned for a great display in our halls.

3. třída
Pololetní vysvědčení se kvapem blíží, a tak bylo ve třetí třídě na pořadu dne hlavně opakování učiva spojené s pololetními testíky. V pondělí jsme si napsali pololetní opáčko z matematiky a také jsme si rozebírali a vysvětlovali správné řešení testu z českého jazyka a literatury, který jsme si napsali v týdnu minulém. Kromě toho jsme se věnovali celoškolnímu tématu „Lidské tělo a zdravý životní styl“. U nás ve třídě jsme si prezentovali referáty. Každý z referátů obsahoval deset zajímavostí o jednom z orgánů nebo smyslů lidského těla a dozvěděli jsme se opravdu mnoho nových informací.  Třeťáci přinesli také spoustu nádherných encyklopedií, anatomických atlasů i nejrůznějších modelů, které určitě využijeme v následujícím týdnu. V neposlední řadě jsme se začali pilně připravovat na třídní kolo recitační soutěže, ve kterém vybereme pět nejlepších recitátorů. Ti pak změří své recitační a rétorické schopnosti v celozákladkovém kole. Už se moc těšíme! Krásný týden Vám přejí třeťáci.
This week we reviewed the use of have got and haven’t got. We also continued learning about human body system through various listening and reading activities!

4. třída
Radost ze sněhové nadílky měli i čtvrťáci a rozhodně jim ji nepokazila ani pololetní práce z českého jazyka, kterou psali ve středu. Celý týden pokračujeme v objevování zákonitostí lidského těla a připravujeme se na společný projekt s našimi druháky. Pracujeme na kolážích lidského obličeje a do zpěvníčku nám přibyla nová píseň, kterou nás naučila Katka. Doprovázíme se na rytmické hudební nástroje i na tělo. V matematice jsme zabrousili do starověkého Říma a ohromila nás římská čísla. Dokonce jsme si o nich zazpívali i píseň. Ve čtenářské dílně jsme se zaměřili na prostředí, ve kterém se odehrává náš příběh a zapisovali jsme si záznamy do deníků. Příští týden nás čekají referáty o minerálech, nerostech a zajímavých chemických prvcích. Těšíme se!
Prima víkend přejí čtvrťáci, Saša, Katka, Sašenka a Beáta.
Our wonderful Class 4 students dove deep into English grammar this week, looking at homophones- words that sound the same, but have a different meaning and are spelled differently. We looked at the very common and often confusing homophones ‘there’, ‘their’ and ‘they’re’. The kids did a few exercises to define how and when we use the words, did a worksheet to show their knowledge then played some board games to have a little fun with them.

5. třída
Hned na začátku týdne jsme si vyzkoušeli, jaké to je být studentem gymnázia Open gate a celé dopoledne jsme strávili v učebnách za mostkem. Vyzkoušeli jsme si hodinu biologie, českého jazyka, angličtiny i matematiky. Po obědě jsme navíc vyzpovídali studenty, kteří nás navštívili ve třídě a dozvěděli se, co se jim ve škole líbí, co je jiné než na základní škole a jak oni prožívali přijímací zkoušky. V dalších dnech jsme dělali slovní úlohy se zlomky. Hravou formou jsme si zopakovali zlomky, desetinná čísla, procenta i jejich znázornění. Věnovali jsme se gramatickým jevům a připravujeme se na referát o jednom z evropských států. Hráli jsme rozmanité hry na zapamatování si evropských států, jejich statní vlajky a názvy hlavních měst. Podívali jsme se na nejkrásnější evropská města v dokumentu. Většinu těchto měst jsme správně tipovali. Také jsme se pokusili o krátká zamyšlení nad zdravým životním stylem.
I od nás k Vám míří přání krásného víkendu,
Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin.
This week we had an official declaration of our Presidential Candidates for our upcoming Class 5 Elections. There are 4 tandems of students vying to lead our Class 5 citizens through any troubles or issues, to give them guidance when they are struggling to find the way. These tandems are: Emilka and Terka, Ben and Julie, Boris and Nela H, and Vojta and Čenda. Over the next couple of weeks these candidates will be campaigning for the support of their fellow classmates, to put their trust in them to lead them into a better future. Good luck to all of our candidates and may the students vote wisely!
During art this week we wrapped up on our political posters in time for our elections! During literature class we reviewed our weekly reading with a fast-paced game of baamboozle!

Milí rodiče, v pondělí 23. ledna se konají třídní schůzky 5. třídy. Vás – rodiče žáků nižších tříd – prosíme o rezervaci termínu 6. února, kdy budete mít i Vy možnost se potkat s týmy průvodců jednotlivých tříd. Těšíme se na Vás!

Krásný víkend všem přeje Vaše základka.

Marie Zicháčková