Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

v úterý přinesou děti ze školy svá pololetní vysvědčení. Očekávání máme na naše žáky vysoká, zejména pak v oblasti úsilí (aktivity, snahy, práce navíc, dobrovolnosti apod.), valná většina žáků bude proto mít u svých výstupů uvedeno úsilí očekávané = 2. Vůbec se v takovém případě neznepokojujte, to není nějaká horší známka (navíc, my neznámkujeme ale zámkujeme ????). Jedná se opravdu o hodnocení očekávané, o odpovídající úsilí žáka Open Gate a je to naprosto v pořádku. Pokud ovšem někdo bude mít úsilí minimální = 1, v tom případě je potřeba se nad motivací k práci a nad výsledky zamyslet a udělat odpovídající závěry pro další období. Mimořádné úsilí = 3 přinesou v některých předmětech také pouze jednotlivci, a to za individuální nadstandardní výkony.

V oblasti hladin u jednotlivých výstupů Vás žádáme, abyste nepohlíželi na umístění v hladinách jako na klasifikaci (nemáme jedničky ani dvojky ????), abyste své děti neporovnávali s ostatními spolužáky (navíc mohou některé výstupy být v rámci individualizace rozdílné), ale abyste si s dětmi pročetli osobní dopisy a jednotlivé věty slovního hodnocení a z nich vycházeli při společné diskuzi.

Ve čtvrtek se brány Open Gate otevřely návštěvníkům v rámci dne otevřených dveří. Zájem o základní školu byl opět velký. Návštěvníky jsme dokonce museli neplánovaně rozdělit do dvou skupin, protože do jedné učebny jsme se všichni nevešli.

Vás už ale jistě zajímá, jak prožily další týden jednotlivé třídy… Pojďme opět pootevřít dveře a nahlédnout:

1. třída
V pondělí a úterý jsme se věnovali matematice a češtině. Zorientovali jsme se v zápise krychlových staveb a vrhli se na novou učebnici českého jazyka. Dokončili jsme portfolio na téma Lidské tělo, a pak jsme si poskládali papírovou kostru člověka. Nakreslili jsme pár obrázků se zimními sporty a vyzdobili jsme si naši třídu. Podívali jsme se na další díly našeho oblíbeného seriálu Byl jednou jeden život. Dostali jsme se až do mozku. V pátek jsme vybrali nejlepší recitátory z naší třídy, kteří nás budou reprezentovat ve velkém finále školní recitační soutěže.
Hezký víkend
Andrea, Clara, Ilonka
This week Class 1 had some fun with shapes. We learned a new song and went on a shape hunt in our classroom. In keeping with our human body theme, we created ourselves out of shapes. Some of us used rectangles for legs while others used circles! We had an excellent time using our new vocabulary to describe our bodies.

2. třída
Na začátku týdne se druháci během angličtiny vydali do pomyslné zoologické zahrady a dozvěděli se názvy různých zvířat. S radostí můžeme říct, že žáci již spoustu slovíček znali z předchozích zkušeností. V matematice pokračujeme v krokování a počítání do padesáti. Během úterního odpoledne jsme začali s přednesy básní, kdy jsme se kolikrát naučili i více než jednu básničku. Český jazyk byl tento týden obzvlášť obtížný, jelikož jsme začali procvičovat ú a ů. Ve dvojicích dokončujeme práce na lapbooku s částmi lidského těla a dopisujeme informace, které se každý den ve škole dozvídáme. Ve středu nás navštívili žáci čtvrté třídy, kteří si pro nás připravili hravé úkoly ve skupinkách. Sestavili jsme například celou lidskou kostru, poskládali lidské orgány v těle a popsali si všechny části obličeje. Nejlepší na tomto týdnu byly ale hlavně zimní radovánky.
Za tým druhé třídy Hedvika
This week class 2 began the journey into alternate spellings for long vowel sounds. We know that some people say that English spelling is hard, but we know that we just have to follow the rules! We also took some time to practise our writing. We created some wonderful stories that recycled our knowledge of in, on and under. We had a lot to do this week but we all made it through with a smile!

3. třída
Hola, hola, u třeťáků ve třídě jsme finišovali před pololetním vysvědčením a společně jsme si uspořádali netradiční testík z předmětu Člověk a jeho svět. Hlavní událostí se ale stala recitační soutěž, ve které si třeťáci vyzkoušeli výrazný přednes. K vidění byly skvělé výkony a určitě bude velice těžké vybrat nejlepší recitátory. Konečné rozhodnutí padne v pondělí. Kromě toho jsme natáčeli hudební klipy k písničkám z vyjmenovaných slov, v matematice jsme se učili dodržovat pořadí početních operací a v prvouce jsme si povídali o funkcích jednotlivých orgánů lidského těla. Hezký víkend, konec hlášení. Vaši třeťáci.
This week we learned how to address postcards, and what to include in them when send them on our travels. Additionally, we worked on finishing our monthly project on the human body. 3rd grades got really creative as they thought about how to visually show how our bodies work. Feel free to come check out our creations on the nets outside the art room.

4. třída
Každé pondělí ve čtvrté třídě probíhá dílna čtení, kde děti sdílejí zážitky z četby.  Tento týden jsme se zaměřili na období, ve kterém se příběh odehrává. Většina děje z našich rozečtených knih se odehrává v současnosti, ale našlo se pár historických příběhů a zavítali jsem i do blízké budoucnosti. Je úžasné sledovat, jak se čtvrťáci dokáží „začíst“ a nevnímat svět kolem sebe.
V odpoledním bloku jsme si zahráli „na kelímky“ a zopakovali jsme si hudební teorii – stupnici C dur a délky not. Úterní dopoledne bylo zaměřené na procvičování učiva českého jazyka a matematiky, neboť opakování je matka moudrosti. Ve středu jsme si napsali diktát, abychom nevyšli za cviku, ale pak už jsme věnovali čas přípravě a hlavně realizaci projektu o lidském těle, který jsme připravili pro naše druháky. Čtvrťáci byli skvělými, zodpovědnými a trpělivými učiteli svým mladším kamarádům. Zaslouží si velkou pochvalu. Ve čtvrtek se rýsovalo a týden jsme zakončili vědomostním kvízem o lidském těle. V tomto týdnu také čtvrťáci prezentovali informace z oblasti neživé přírody. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o horninách, nerostech a vzácných prvcích.
Prima víkend přejí žáci 4. třídy společně se Sašou, Sašenkou a Beátou.
Our Class 4 students dove deep into the Human Digestive System this week. They learned about all of the necessary organs and their functions in the process. They worked in groups to arrange all of the organs into their correct place in the body. I think they learned a lot and really understand what happens when they take a bite of food.

5. třída
S páťáky jsme se pustili do procvičování znalostí v českém jazyce i matematice. Zapotili jsme se také u nejedné složité slovní úlohy a zabrat nám daly i zlomky a určování částí celku. Zdokonalili jsme se i v přípravě powerpointových prezentací a popustili uzdu své kreativitě při relaxačním výtvarně laděném odpolední se Sašou. Před třídou můžete vidět naše výtvarná díla, která byla inspirována lidským tělem a jednotlivými orgány. Agi má ve třídě své nové místo a moc jí to tam svědčí. O přestávkách jsme si užívali sněhové nadílky a pod dohledem došlo i k sněhové bitvě.
Dovádění ve sněhu zdar, a tomu víkendovému obzvláště! Vaši páťáci, Marie, Beáta a Martin.
This week in our Writing lesson we looked a bit more into the PET Writing form. We are practicing writing and responding to an email using certain points of information. The children did really well writing short emails, making sure to cover all of the points in the instructions. They had their email proofread by 2 of their peers, giving them a few tips on how to touch it up just a bit. I think it was a successful and useful activity for them.
In art this week we finally finished our political posters just in time for our elections next week. During club time we thought of how to handle crisis situations, both physical and mental. The 5th graders discussed together how we can help one another during these times by making bubble maps and inventing our very own situations.

Milí rodiče, jelikož v pátek jsou pololetní prázdniny, ve čtvrtek bude probíhat zkrácená výuka (dle pátečního rozvrhu) a školní autobus pojede ve 13,30 hodin. Nezapomeňte, že hned v pondělí 6. února se budou konat třídní schůzky pro rodiče žáků 1. – 4. třídy, a to od 17ti hodin v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Krásný a pokud možno klidný víkend všem přeje
Vaše základka.

Marie Zicháčková