Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

ani tento týden se neobešel bez soutěžních klání. V úterý a ve středu vyrazili čtyři zástupci reprezentovat školu na okresní přehlídku dětských recitátorů Pražské poetické setkání. Všichni předvedli skvělé výkony a bravurně přednesli svůj text před plným sálem divadla. Dva recitátoři se mohou pochlubit pamětním listem a dva získali dokonce i ocenění poroty. Všichni odjížděli obohaceni dávkou inspirace od ostatních účastníků a získanými poznatky k vlastnímu přednesu od odborné poroty.
Před chvílí se naši žáci vrátili z úspěšné reprezentace Open Gate na okresním kole Spelling Bee. Všichni byli plně soustředění a připravení vydat ze sebe maximum. Jsme velmi hrdí na úsilí našeho juniorského i seniorského týmu a chceme poblahopřát všem studentům, že se jim dnes tak dařilo. Speciální gratulace míří Emilce, která si za svůj výkon přivezla cennou medaili a v seniorské kategorii obsadila překrásné třetí místo!

Jak prožily další týden děti v jednotlivých třídách? Pojďme opět pootevřít dveře a nahlédnout:

1. třída
Další týden je za námi. Všechen čas jsme věnovali učení. Povídali jsme si o jarních bylinách, poznávali jejich části a vytvořili jsme krásné velikonoční obrázky. Že noci vyprávějí prostřednictvím snů příběhy, na které den zapomněl, jsme zjistili při čtení příběhu Pepův sen. Úspěšně jsme prošli čtenářským tréninkem b, d a osvojili jsme si pomůcku na jejich rozeznávání. Pak jsme řešili úlohy o penězích, rozdělili čokoládu spravedlivě všem kamarádům a znova se projeli Hejného autobusem.
Krásný víkend přejí Vaši prvňáci
This week Class 1 had some lovely visitors during one of our English lessons. We had some of our 2nd grader friends visit us and help us with our phonics. They taught us new words and helped us practise our letter sounds. This week we also learned some new words to help us describe our snacks. Want to know what a bread roll is? Or maybe a cereal bar? Ask our 1st graders.

2. třída
Čas je pro všechny důležitý, a tak druháci pokračují v opakování hodin, a to analogových i digitálních. V českém ale i anglickém jazyce se věnujeme popisu postav a snažíme se popis promítnout i ve vlastních příbězích. Napsali jsme si běhací diktát, ve kterém jsme se zaměřili na opakování tvrdých souhlásek a v matematice se nám úlohy v prostředí Autobus docela ztížily. Společně se připravujeme na naši březnovou assembly o Dni vody, kdy chceme poukázat na to, jak je voda pro svět důležitá. Ve třídě jsme si udělali pokus s vodou a časem a vyrobili si minutové hodiny z plastových lahví, které si každý může vyrobit sám doma.
Za tým druhé třídy, Bára, Nela a Hedvika.
This week Class 2 learned all about water. We discovered that the water we use has been on our planet since the time of the dinosaurs. We learned all about the water cycle and why we should conserve water.  We even had time to create some beautiful posters to help our classmates save water around our school.

3. třída
Dny v týdnu běží, až jsme si skoro nestihli všimnout, že už je tu březen! Začali jsme s vyjmenovanými slovy po S a opřeli jsme se do rýsování. Už máme docela pěkně tenké linky a jsme čím dál přesnější. Na úterním tělocviku jsme si protáhli těla, a dokonce jsme cvičili na hrazdě. Celý týden jsme se těšili na jeho závěr. Přijeli za námi děti z benické mateřské školy. Ukázali jsme jim náš překrásný areál a přečetli jim ukázky z našich oblíbených knížek z dob, kdy jsme ještě byli úplná prťata. Také jsme si trochu zavzpomínali, jaké to bylo, když jsme chodili do školky my.
Zdraví třeťáci.
This week we dove deep into reading and learning about how a story is made. As a class we read The Gruffalo by Sarah Donaldson and then wrote our own book reports on the story. We learned about plot and how to split stories up into the beginning, middle, and end. This was a lot harder than we first thought it would be but, in the end, we all did an amazing job with our reports. Lastly, we took our student written fables from our Czech lessons and rewrote them in English! After all this work, we finally realized how hard it can be to be an author!

4. třída
V tomto týdnu jsme se čtvrťáky cestovali do 14. století a strávili jsme ho po boku Karla IV.. Četli jsme příběhy, obdivovali jsme středověké stavby, kreslili jsme portrét Otce vlasti. V dílně čtení jsme pracovali s textem, který nám také přiblížil život ve 14. století a diskutovali jsme o tom, zda to měli dříve lidé jednodušší než dnes. V českém jazyce jsme se věnovali základní skladební dvojici, procvičovali jsme popis a psali životabáseň na téma březen. Věděli jste, že březen je měsíc knih a čtenářů, internetu a příchodu jara? O všem jsme si povídali a zjišťovali různé informace. Zpívali jsme, plavali se Sašenkou, hráli hry venku i uvnitř. Oslavili jsme společně dvoje narozeniny a jeden svátek. Rýsovali jsme a převáděli jednotky délky. Vše zvládáme s přehledem a těšíme se na další společný týden.
Saša, Sašenka, Beáta a čtvrťáci.
This week the 4th graders completed the unit 5 in their Incredible English books and they moved on to learn about technology. We also finished our trivia quiz about the Czech Republic and passed it on to the 5th grade students. We played a quite difficult jeopardy game to close the topic and now we are ready to travel and explore another part of the world. The students received new passwords for Kids A-Z application to be able to continue to work on their assignments.

5. třída
Tento týden jsme zakončili probírané učivo zlomky. Trénujeme písemné dělení jednociferným a dvojciferným číslem. V češtině jsme se vrhli na systematické procvičování korektur, zopakovali si druhy zájmen a číslovek. Ve čtenářských dílnách budeme tento měsíc pracovat na zápisu o knize s přesně danými kritérii. V hodinách umění a kultury jsme vyzkoušeli kresbu, koláž, hru s boomwhackery a kelímky. Diskutovali jsme nad postavením žen ve společnosti. Dozvěděli jsme se nové informace o Mezinárodním dni žen a zajímavých ženách z celého světa. Stále pracujeme na stmelení kolektivu, abychom se všichni v naší třídě cítili dobře. Snažíme se pracovat naplno.
This week we focused a lot on the past tense: past simple and past continuous. While looking at both individually is easy, when trying to distinguish between them, things became challenging! To make things a little bit more fun, we tried practicing with a game of City of Palermo. It was fun watching our friends make an alibi on the spot!  At some points we wanted to give up, but we continued and now we are on the right track of mastering this tense!

Milí rodiče, minulý týden jsme pozvali Vaše dětí na noc s Andersenem, v tuto chvíli máme až na 2 místa obsazeno. Těšíme se, že si nocování mezi regály s knihami užijeme. ???? Přihlásit své dítko stále můžete ZDE. Připomínáme, že na začátek dubna chystá tým družiny velikonoční odpoledne plné různorodých úkolů, na tuto akci zveme ještě jednou srdečně Vás – rodiče. Čeká nás pletení pomlázky, malování kraslic, výroba vajíčkové pomazánky, malování na sádrové odlitky, překážková dráha s vajíčkem na lžíci nebo velikonoční písně a koledy. Pokud byste měli chuť se připojit a pomoci nebo máte nápad na nějakou velikonoční aktivitu, ozvěte se naší Beátě na email: klepalova@opengate.cz, a to až do pátku 17. března.

Milí rodiče, milé děti, přejeme všem krásný víkend, a jelikož je březen měsícem knihy, nebude ostudou, pokud jej strávíte s knihou v ruce – i tam se dají zažít rozličná dobrodružství!

Vaše základka

Marie Zicháčková