Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

v úvodu nám dovolte připojit několik důležitých informací, které by Vám neměly uniknout. Z důvodu konání zápisu do 1. třídy bude od pondělí do středy ranní družina probíhat v učebně současné 1. třídy, která je nejblíže ke vstupní hale ZŠ. Děti ať chodí hlavním vchodem přímo do foyer základní školy, děkujeme. Odpolední družina pak bude probíhat v prostorách družiny, jen nezapomeňte, že ve středu bude zkrácený den a výuka končí jako v pátek – tedy 1. a 2. třída v 11,40 a 3. – 5. třída ve 12,20 hod, nejsou kroužky a školní autobus pojede pouze v 13:30.

Hned v pondělí se koná velikonoční projekt, který pro děti připravil tým družiny. Pokud se chytáte péct či zastřihovat vrby, uvítáme vyfouklá vajíčka a vrbové proutky, abychom měli dostatečnou zásobu pro velikonoční tvoření. Děkujeme.

Tento týden se konalo hned několik zajímavých akcí, o kterých se můžete dočíst níže.

Noc s Andersenem
Napříč celou Českou republikou probíhaly v posledním březnovém týdnu noci s Andersenem. Ve školách, knihovnách a školních klubech se potkali všichni ti, kteří našli zalíbení v knihách, příbězích a čtenářství jako takovém. My jsme moc rádi, že i naše školní knihovna nezůstala prázdná a mohla přivítat nadšené čtenáře a čtenářky od první po čtvrtou třídu.
Letošním ročníkem jsme složili poctu nejen spisovateli H. Ch. Andersenovi, ale také Ferdovi Mravencovi, který letos oslavil své 90té narozeniny. Sympatického hrdinu kreslených dětských knížek i filmů mohli čtenáři poprvé spatřit v roce 1933 na stránkách Lidových novin, kde Ondřej Sekora působil jako sportovní redaktor a autor rubriky pro děti. V tomto duchu se odehrávaly i aktivity, které si pro naše žáky připravil celý tým základní školy. Ferdova pra pra prapravnučka, mravenčí královna, požádala o pomoc děti při hledání ztracených mravenčích vajíček. Ty neváhaly a ve smíšených týmech se rozběhly do celého areálu plnit rozličné úkoly a získat vajíčka zpět. Četly příběhy v českém i anglickém jazyce, skládaly obrázky a jednoduché básně, vyhledávaly informace v knihách, hrály divadlo. Na jednom stanovišti mohly dokonce nakouknout do soukromé sbírky entomologa amatéra a s pomocí atlasu určovat druh a řád živočichů ze světa hmyzu.
Po společné večeři ve školní jídelně předali zástupci jednotlivých týmů svoji hmyzí výslužku královně a ta jim za to srdečně poděkovala. Odměnou všem bylo podvečerní skotačení na hřišti a samozřejmě pohádka na dobrou noc. Četlo se nahlas i potichu, do ouška i do spacáku. Ti největší čtenáři usínali s baterkou v ruce, a tak to má být, když je Noc s Andersenem.
Děkujeme všem účastníkům za skvělé zážitky a těšíme se na rok příští.

Book Fair
This week Open Gate hosted its annual English book fair.  Zoe, our “book lady” brought an incredible amount of books for our students to browse, read and buy.  From history to comics to optical illusions and story books, Zoe had it all. Our classes had so much fun exploring their interests through English books. Not only did our students express their interest in books but they also represented Open Gate well. Zoe complemented all our classes on their good behaviour and was touched by how our students helped one another. From recommending books to each other to helping with addition our students showcased their kindness through their actions. The total sales amount for the book fair was an amazing 125, 425 Kč. Based on these sales we received a whopping 25,085 Kč in free books for our English library. These books are wonderful resources and will be put to excellent use for our end of year presentations. It's a fantastic result and I would like to thank you all for your support.

TCLB aneb Těžko Na Cvičišti, Lehko na Bojišti

Ze čtvrtka na pátek si naši páťáci užili společně s Marií a Kobrou „mordunk“ před přijímačkami. Probírali jsme zapeklité úlohy i gramatické jevy, ve dvou hodinách jsme ušli 10 kilometrů, abychom okysličili mozky. Zaměřili jsme se i na logické úlohy, nechyběl pyžamový diktát a tradiční promítání filmu „Marečku, podejte mi pero“. Ráno si páťáci vyzkoušeli přijímací zkoušky nanečisto tak, jak je za 14 dní čekají. Cílová rovinka se blíží a nám nezbývá, než jim držet palce!

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školy. Bez knih nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Autorem citátu není nikdo jiný, než J. A. Komenský, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si pojmenování „Učitel národů“. Na výročí narození Jana Amose Komenského, což je přesně 28. března, jsme oslavili Den učitelů. Slovo kniha jsme v tomto týdnu vyskloňovali mnohokrát. Pondělí a úterý bylo, jak jsme již avizovali, věnováno knihám, a to anglickým. V prostorách školy se konala jejich prodejní výstava. Ve středu se několik odvážlivců z první třídy zúčastnilo Noci s Andersenem. Čtení knížek a první přespávačka ve škole se více než vydařila. Prvňáci byli stateční a noc zvládli bez rodičů. V týdnu jsme dále tvořili, psali, četli, počítali a zpívali. V pátek jsme se opět viděli s Dominikou z Poradenského centra a s Emušákem Ferdou. Tentokrát jsme si přečetli příběh o kouzelném stromu a žárlivosti na to, když něco někomu jde a nám ne. Dozvěděli jsme se, že můžeme pocit žárlivosti přeměnit na hnací sílu, která nám pomůže se v něčem zlepšit, něčeho více dosáhnout, a naopak si od někoho, komu něco jde, dát poradit a inspirovat se jím. Bylo toho hodně, a teď hurá – víkend.
Prima víkendové dny
Prvňáci
What a busy week Class 1 had. We had a week full of exciting events. From the English Book Fair to Noc Anderson to the OG floorball tournament our calendar was full. But not to worry we also got some learning in. We reviewed our food and drink vocabulary and practised writing English words with our uppercase and lowercase letters. We practised ordering and sequencing a story and we spoke all about friendship.  We had a busy week, and we are looking forward to our Easter celebrations next Monday.

2. třída
Hlavní náplní tohoto týdne je pro druháky povídání si o jaru u nás doma. Které stromy, keře a byliny kolem nás na jaře rostou a rozkvétají, která zvířátka můžeme v lese potkat a která se k nám po zimě vrací. Na toto téma jsme si i napsali květinový počítací diktát. Pouštíme si příběhy z lesa a píšeme jarní myšlenkovou mapu. V matematice opakujeme pavučiny a stavíme stavby z krychlí podle plánu. Ve středu jsme si užili plnění úkolů a přespání ve školní knihovně během Andersenovi noci. Jsme hrdí, že jsme to všichni statečně zvládli. Ve čtvrtek jsme podpořili žáky našeho gymnázia na florbalovém zápase v podobě hlasitého skandování. Také jsme zjistili, že některé nápady Pata a Mata mohou ve skutečnosti fungovat.
Za tým druhé třídy,
Bára, Nela, Hedvika
Another busy week is in the books for Class 2! We had a calendar filled with many exciting events. We visited the Book Fair, we had a sleep over at school for Noc Anderson and we cheered on teams during the Florball tournament. We also did some learning to. We got our new spelling lists and we wrote letters to Zoe, our book lady. We read some amazing stories this week and had some interesting discussions on how we can best represent our school. We are looking forward to our Easter activities next Monday.

3. třída
Třeťáci měli tento týden napilno. Při příležitosti výročí narození Jana Amose Komenského jsme si připomněli Den učitelů a také jsme si povídali o převratných myšlenkách tohoto slavného pedagoga, se kterými se ve škole setkáváme dodnes. Noc s Andersenem nám zase připomněla další osobnosti české literatury. Zaměřili jsme se na ilustrátorku Helenu Zmatlíkovou, spisovatele Daisy Mrázkovou a Ondřeje Sekoru a jeho mravence Ferdu, který slaví devadesáté narozeniny. Na devadesátiletého staříka vypadá celkem zachovale, nemyslíte? Věděli jste také například, že Ondřej Sekora je zakladatelem českého rugby? Nezapomněli jsme ani na učivo gramatiky a matematiky. Už ovládáme vyjmenovaná slova po V a také dělení mimo obor malé násobilky! Schválně, jestli víte stejně jako my, které zvíře z vyjmenovaných slov se skrývá pod latinským názvem Bubo bubo.
Hezký víkend Vám přejí i třeťáci. 
This week we started the week off right by enjoying the book fair! We all were really excited to see all the English books and were able to find some awesome titles. To thank Zoe for all her help, we wrote her some very kinda letters, and drew her some pictures from our time at the book fair. On Wednesday we continued our monthly project on plants and herbs by learning about how plants grow in the wild. We learned about pollination by listening to the Magic School Bus and then begun our own posters to show what we learned. We also celebrated Noc Anderson on Wednesday. Lidu, Emmik, Kacka, Filip, Janek, and Ela represented us by celebrating reading! They even took along Mama Mia and Tuk Tuk to enjoy the experiences as well. The next day they reported back to us all there fun and showed us some photos from the event as well! On Thursday and Friday, we had our very first book review presentations. Everyone worked hard to presenting the books they read over the month!

4. třída
Tento týden byl plný učení, zážitků a dobře vykonané práce. Plná byla i naše třída, protože jsme se po delší době sešli všichni (na našeho spolužáka Tea, který studuje na Bali, jsme nezapomněli!). Velikou radost všem čtvrťákům udělal obrovský výběr nádherných knížek na Book Fair, které si prohlédli a některé i zakoupili. Četlo se v hodinách, o přestávkách, na koberci i pod lavicí. Četlo se venku, uvnitř, ráno, v poledne i večer. To, že ve čtvrté třídě knihy milují, bylo poznat i díky hojné účasti na Noci s Andersenem. Na chvilku jsme si odskočili do 14. století, abychom se dozvěděli něco nového z historie. Navzájem jsme si prezentovali informace, které jsme našli v učebnici, encyklopedii nebo na internetu. Porovnávali jsme některé panovníky z rodu Lucemburků a představili jsme si Jiřího z Poděbrad. Hráli jsme rugby i vodní pólo. Krásný víkend přejí také čtvrťáci, Saša, Katka, Sašenka a Beáta.
What a busy week our 4th graders had!On Monday we visited the Book Fair.Kids browsed through many wonderful books and spent some time in the magical world of fairytales, adventurous stories and interesting encyclopedias. Of course, our conversation corner was all about books.After the sleepover in the library we worked in Incredible English book and also managed to write the end of unit test.

5. třída
V tomto týdnu jsme se trošku věnovali historii. Připomněli jsme si Jana Amose Komenského a Marii Terezii. Věnovali jsme se školství, pedagogice a reformám, což vyvolalo zajímavé diskuse. Také jsme se pokusili formulovat, co je pro pedagoga důležité a co naopak. Jaký učitel by nám vyhovoval… Stále procvičujeme matematiku a český jazyk, abychom byli připraveni na přijímací řízení na gymnázium. Snažili jsme se dokončit všechny rozdělané práce jak výtvarné, tak prezentace a referáty. Se zapálením jsme fandili našemu florbalovému týmu OG, který si vedl skvěle. Jsme na ně hrdí. Užili jsme si přespávání, přestože jsme pracovali a procvičovali učivo na přijímačky. Oslavili jsme i narozeniny s Emilkou. Jedenácté! A jedničky, to my tedy jsme! Příští týden nás čeká pár dní volna a Velikonoce. Tak v pondělí AHOJ!
Vaši páťáci, Marie, Katka, Beáta a Martin.
This week we were all excited by the book fair on Monday and Tuesday. We all found amazing titles for us to read and practice our English in our free times. Another exciting point was the start of our Master Chef project in English club. Raechel demonstrated how to do it this week with a good old classic, the American milkshake! Afterwards we were excited to find our own recipes to present to the class at the end of April! During literature, we learned about metaphors within the book as well as how to compare Ivans lifestyles throughout the books. We briefly learned about the grammar point “used to” in order to help compare Ivan’s past to his present.

Milí rodiče, milé děti, je tu pátek. V astrologii je pátek spojován s planetou Venuše. Ta spojuje pátek s láskou, mírem a relaxací, stejně jako s citovou silou a potlačenými sny. Přejeme Vám víkend ve znamení pátku – tedy plný lásky, míru a relaxace. ????

Vaše základka

Marie Zicháčková