Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

máme za sebou dva velmi intenzivní týdny. Přestože byly proložené Velikonoci, na základní škole jsme nezaháleli. Probíhaly zápisy, příprava na jednotnou přijímací zkoušku, projekty, výlety i společné akce – divadlo i koncert. Rádi bychom jménem družiny poděkovali všem rodičům, kteří nás podpořili svou přítomností na Velikonočním projektu. Měli jsme pro děti připravených celkem šest stanovišť, na kterých si mohly vyzkoušet různé Velikonoční tradice. Upletly si pomlázky, malovaly na sádru, připravily si vajíčkovou pomazánku, vyrobily si velikonočního zajíčka, barvily vajíčka, naučily se koledu a závodily v běhu s vajíčkem na lžíci. Děti zažily odpoledne plné zábavy a my věříme, že si program moc užily.

V pondělí a úterý se bude konat přijímací řízení na gymnázium, po oba dny bude pravděpodobně v areálu větší nápor aut a vyšší fluktuace lidí. Jelikož se zkoušky konají v učebnách přilehlých k základní škole, moc prosíme o zkrácení pobytu v prostorách vstupní haly na dobu nezbytně nutnou a zachování co největšího klidu, moc děkujeme.

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
Máme pro vás skvělé zprávy! Zkrácený týden byl úžasný a my – prvňáci – jsme si to náramně užili! Navštívili jsme Národopisné muzeum, kde jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o Velikonocích a jízda Prahou byla také skvělá. Ve čtvrtek jsme navštívili školní knihovnu, kde jsme objevili spoustu nových knih k přečtení. A když jsme si mysleli, že to nemůže být lepší, zazpívali jsme si s hudební skupinou Trio Accord na jejich koncertě v Babicích! Samozřejmě jsme se i učili. Získali jsme spoustu nových informací a pokořili jsme nejednu matematickou a jazykovou výzvu. Už se nemůžeme dočkat dalších dobrodružství a akcí, které nás čekají!
Krásné víkendové dny
Prvňáci
This week Class 1 had many an adventure! They visited the Ethnographic Museum in Prague and were also serenaded by a string trio in Babice. But don’t worry we also got some learning in! We all did an incredible job on our summative tests this week and we added a new letter to our arsenal of English sounds. Our first graders were very busy this week and are looking forward to a weekend to recharge their batteries.

2. třída
Druháci po velikonočních prázdninách začali školu poznávacím výletem za žábami. V lesa na Jurečku nám paní Jana z říčanského muzea předala spoustu informací o obojživelnících, které nalezneme v Čechách ale i jinde. Víme, která žabka doskočí nejdál a která je zase nejhlasitější. Zkoušeli jsme si i žabí zpěv! V matematice procvičujeme násobení, geometrické tvary a parkety.  Během češtiny jsme si napsali diktát podle Skřítka a dostali jsme pochvalu za vzorné psaní. O hudební výchově jsme si vyzkoušeli, co je to melodie a během výtvarné výchovy jsme si složili mozaiku z barevných skořápek.
Class 2 came back from their Easter break this week full of stories. We shared our adventures and some of us even shared that we had visits from the Easter Bunny! We also started our new project this week and learned all about the names we have for baby animals in English. Do you know what a baby deer is called? How about a baby swan? Ask a 2nd grader they are sure to know.

3. třída
Po velikonočních prázdninách a bohaté pomlázce se třeťáci do lavic vrátili ve skvělé náladě a plni sil. Do zkráceného týdne jsme naskočili učivem o neohebných slovních druzích. Na pořadu týdne byly hlavně příslovce, tudíž jsme se ptali hlavně otázkami kde, kam kdy a jak. V matematice jsme si vyzkoušeli násobení mimo obor malé násobilky a také jsme nacvičovali řešení slovních úloh se zlomky. Kromě toho všeho jsme začali pracovat na oborových prezentacích tím, že jsme si vytvořili myšlenkovou mapu, což se nám nakonec podařilo i s krásným výtvarným ztvárněním. Na základě myšlenkových map pak vytvoříme osnovy prezentací a můžeme směle začít se sháněním materiálů.
I my přejeme všem krásný víkend! Vaši třeťáci.
This week we became culinary masters when learning about how to read and write recipes in English. During English club we discussed our favorite recipes to make and even put our cooking skills to the test! On Friday we prepared the "Fruit Surprise" recipe from our Incredible English books which was the cherry on top to a fun filled week!

4. třída
Během velikonočních svátků si i naši čtvrťáci rozmýšleli, jaké téma letos zpracují a budou prezentovat svým spolužákům na konci školního roku. Děti přišly s širokou paletou různých námětů a oblastí bádání, které vám zatím neprozradíme. Hned v pátek jsme začali pracovat na myšlenkové mapě, kterou letos budeme zpracovávat v elektronické podobě. Už teď jsem zvědavá, jak se jim bude dařit a co zajímavého se dozvíme. V tomto týdnu jsme se věnovali gramatice českého jazyka a připravovali jsme se na další měsíční opakování, které nás čeká v příštím týdnu. Dělali jsme rozbory vět, určovali slovní druhy, kategorie podstatných jmen a sloves, vzorce souvětí. Opět jsme si zopakovali vyjmenovaná slova po –b, -l, -m a napsali si diktát. V oázách jsme si četli z knihy Martiny Drijverové Příběhy o Karlu IV. a dozvěděli jsme se o „zubaté zdi“, kterou nechal král vystavět v Praze. Ve středu jsme po delší době opustili brány Open Gate a vyrazili za dobrodružstvím na zámek Loučeň. S kněžnou jsme si povídali o Velikonocích před 140ti lety a poslechli si historii zámku. Třešničkou na dortu bylo 12 labyrintů, kterými jsme si mohli v zámeckém parku projít. Počasí nám přálo, nikdo nezabloudil a do školy jsme se vrátili s úsměvem na tváři.
Saša, Sašenka, Kačka, Beáta a čtvrťáci.
This week 4th graders focused on their reading and writing skills. We learned how to use adjectives and adverbs to create complex sentences and how to put a direct speech in our writing work. Children wrote a newspaper article about Easter Bunny on the run and they did a fantastic job! Literally! On Wednesday we went on a field trip, the weather was great and we all enjoyed an amazing day out. On Friday we began to work on our monthly project, the Eart Day. Such a busy week!
This week Class 4 showed their stuff when using the past tense. They are absolute pros at using the auxiliary verb “do” in the past tense.  We practised our writing and even created our own game to review all that we know. Our “Try Not to Laugh” game was a true hit! Ask a 4th grader to share the rules with you and soon you will be in on the fun to!

5. třída
Minulý týden byl příjemně krátký, ale i tak byl plný zajímavých akcí. V pondělí jsme společně s ostatními spolužáky prožili velikonoční odpoledne. Byli jsme rozděleni do šesti skupin. V každé skupině byli zástupci z každé třídy, abychom mohli pomáhat mladším studentům naší školy. Prošli jsme několik stanovišť. Pletli jsme pomlázku, udělali vynikající pomazánku, barvili vajíčka, malovali sádrové velikonoční odlitky, naučili se koledu i s krátkým tanečkem, běhali štafetu s vařeným vejcem na lžíci a dělali kuřátka a zajíce z kelímků. Bylo to povedené odpoledne. Během úterý jsme potrápili naše hlavy logickými úlohami. Poslední den před zaslouženými dny volna jsme měli anglické divadlo. Tento týden jsme pojali relaxačně a oddychově, abychom měli dostatek energie na následující týden. Hodně jsme diskutovali, vyráběli, tvořili. Snad nám vše vyjde podle našich představ.
Myslete na nás a držte nám palce!
Vaši páťáci.
This week started as a stressful week. On Tuesday we started our PET preparation with a practice test. By Thursday we completed all parts of the test and were pretty wiped out. So, on Friday we decided to take it easy by showing our final stop motion videos! While we were all anxious about showing our work, we supported each other, giving positive feedback along with constructive feedback. All in all we were all impressed by our work! Lastly, next week is the big week for us as we take our exams. Raechel is more than confident in everyone doing there best and hopes they take the weekend to relax and rest!


Milí rodiče, milé děti, Aristoteles kdysi řekl, že „Štěstí závisí na nás.“ Milí páťáci, je to na vás, ale my vám všem moc držíme palce!

Vaše základka 

Marie Zicháčková