Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

v posledním dubnovém týdnu se k nám konečně začalo hlásit i jarní počasí, a tak se smích a pištění opět ozývá ze všech koutů areálu školy. Ve středu jsme se na společném setkání zabývali Dnem Země. Čtvrťáci nám vyprávěli o tom, co pro ochranu naší planety dělají a dali nám pár užitečných tipů, jak se můžeme zapojit i my. Ověřili jsme si své vědomosti o Dni Země a užili si báječné video, které pro nás čtvrťáci natočili. Během assembly došlo i na pomyslné pasování našich prvňáků na čtenáře. Dostali krásné knížky s věnování od autorky a my všem prvňáčkům přejeme, aby je čtení bavilo a měli plno zážitků z putování s postavami v příbězích ze všech koutů světa a všech dob.

Ve třídách bylo živo i odpoledne, protože začaly trojlístkové konzultace, na kterých se děti mohou pochlubit rodičům svými úspěchy. Jak víte, mottem hodnocení žáků ZŠ Open Gate je: „Každý tón zní dokonale.“ A to, co se linulo během odpolední z jednotlivých tříd, byla opět krásná symfonie.

Dnes jsme už definitivně vyhnali zimu slavností pálení čarodějnic. Čekají nás dva měsíce do konce školního roku a my už se moc těšíme na dobrodružství, která zažijeme.

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd Vaší – naší základní školy:

1. třída
Během týdne jsme se věnovali různým pracovním aktivitám, které nám pomohly rozvíjet naše schopnosti a dovednosti. Procvičili jsme si krokování a vyřešili slovní úlohy. Ve výuce češtiny jsme udělali pokrok, když jsme se naučili psát slova s písmeny "pě", "bě" a "vě". Ve středu jsme se zúčastnili assembly na téma Den Země, které bylo organizováno našimi čtvrťáky. Při této příležitosti jsme diskutovali o důležitosti ochrany naší planety. Nejdůležitější událostí týdne pro nás bylo pasování na čtenáře. Stali jsme se součástí světa plného objevů a možností – světa čtenářů. Kromě toho jsme si zahráli ragby, což nám přineslo mnoho radosti a příležitostí ke spolupráci a týmové práci. Celý týden byl plný nových zkušeností a dobrodružství a my se těšíme na příležitosti, které nám další týden nabídne.
Krásné víkendové dny
Prvňáci
This week flew by for Class 1. We started off the week learning all about toys! We learned new words like puppet, doll and teddy and practised it’s here and it isn’t here in our speaking. We played a search and find game with our talk partners, and we added another English letter sound to our repertoire. Do you know what gorilla, glasses and green have in common? Ask a 1st grader.

2. třída
Týden jsme ve druhé třídě začali zvesela, a to oslavou svátku. Pochutnali jsme si na domácí bábovce a shortbreadu. Následovala úprava a třídění portfolií, abychom se na konzultacích mohli pochlubit naší doposud odvedenou prací. Během předmětu „Člověk a jeho svět“ se seznamujeme se zvířátky, které můžeme naleznout u i ve vodě v Čechách a na toto téma jsme i začali procvičovat volné psaní. V matematice jsme pokročili s rýsováním a násobilkou. Také jsme si podle plánu postavili různé geometrické tvary z dřívek. Ve čtvrtek nám naše návštěva Jana představila nové pokusy s vodou a s jedlou sodou. Odpoledne jsme ve výtvarné výchově vyrobili děsivou čarodějnici. V pátek jsme s kamarády ze Smilling crocodile oslavili pálení čarodějnic a zapěli pár písní.
Za tým druhé třídy,
Bára, Nela, Hedvika
Another busy week was had in Class 2. We started off the week practising our writing in our writing journals. We learned all about how to write a dialogue using the vocabulary we already know. We also spoke all about our likes and dislikes with regards to food. Do any 2nd graders like sardines? What about tuna? Ask a second grader and they will happily reply using full sentences.

3. třída
Ptáte se, co nového u třeťáků? V tomto týdnu jsme se společně zaměřili na poznávání slovních druhů, a to jak ohebných, tak neohebných. Ve slohové části jsme se učili popsat osobu. Každý si vybral kamaráda ze třídy a podle zadané osnovy a s použitím neotřelých slovních výrazů se snažil co nejlépe vystihnout podobu spolužáka. Ve výtvarné výchově jsme pak vyhotovili portréty pomocí suchých pastelů. Tato veledíla, která si nezadají s Picassovými portréty, jsou již nyní ke zhlédnutí ve třídě na nástěnce. 
V matematice jsme se zaměřili na počítání v matematických prostředích – řešili jsme hady, pokládali jsme parkety a také jsme zopakovali úlohy se zlomky. Ve středeční MO Assembly jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o planetě Zemi.
Krásný prodloužený víkend a nedělní slet čarodějnic přejí třeťáci. 
P. S. A na prvního máje pořádnou pusu!
This week we learned all about our towns and how to discuss the differences between where we live. We even reviewed how to look at and read maps! On Wednesday we had our presentations on our month book reviews and it is clear that we all have been working hard on our presentation skills! Additionally, our active listeners were able to give out complement sandwiches, after listening to each presentation. By the time our final presentations come around, it will be easy peasy for our 3rd graders!

4. třída
V tomto týdnu začaly „trojlístkové konzultace“, takže máme možnost se se čtvrťáky potkat i mimo vyučování a společně se podívat na jejich silné stránky a naplánovat si další kroky v procesu učení se. Je neuvěřitelné, jaký progres udělali během školního roku. Mám radost z jejich zdravého sebevědomí a způsobu, kterým dokáží zhodnotit sami sebe. Velikou pochvalu si zaslouží za skvělý výkon během přípravy i realizace školní assembly, která byla věnována planetě Zemi a péči o ni. Ke čtvrtletnímu hodnocení patří i souhrn učiva a zjišťování, zda mají žáci probrané učivo osvojené a ukotvené. I v tomto ohledu si zaslouží čtvrťáci pochvalu. Obstojně zvládli opakování z českého jazyka a v příštím týdnu si ověří dovednosti matematické. V geometrii jsme pracovali se sítí krychle a zjišťovali její vlastnosti. Každý si vytvořil papírový model krychle podle vlastnoručně narýsované sítě a také ozdobil originálním designem. Třešničkou na dortu byla gratulace naší Sašence k narozeninám a přání, které jí čtvrťáci nakreslili a napsali s láskou.
Za celý tým Saša.
This week Class 4 wowed us all during their assembly. They worked so hard, and it showed. The whole school learned many new facts about Earth Day and how we can all take steps to respect and preserve the environment.  But don’t worry we found some time for learning too. We reviewed our countable and uncountable nouns with a fun shopping list activity, and we practised our new spelling words for the week by creating a visual dictionary. Our 4th graders deserve a rest with all the work they did this week. Amazing work everyone.

5. třída
V tomto týdnu jsme se z velké části věnovali závěrečné oborové práci. Začali jsme plánováním, myšlenkovou mapou a osnovou. Zatím nám to jde fantasticky, a hlavně nás to baví.  V předmětu Člověk a svět jsme pracovali ve skupinách na knize o ekosystémech ČR. Tato kniha nám propojuje předměty. Aplikujeme zde znalosti z českého jazyka, znalosti o přírodě, třídění informací, samostatnou práci na IPadech a mnoho dalšího. V příštím týdnu budeme pracovat v počítačové učebně s textovým editorem. Také jsme kreslili titulní stranu a povídali si o pálení čarodějnic, filipojakubské noci, Beltaine či Valpuržině noci. Jako rekvizita nám posloužila křišťálová koule od čarodějnice Kateřiny. ????
Užijte si prodloužený víkend a všem držíme palce, ať vás výsledky přijímacího řízení jen a jen potěší. V úterý se na vás těšíme.
Vaši Katka, Marie, Beáta a Martin.
Bon appetite! This week our 5 th graders became culinary masterminds as they gave their performances for Master Chef! They had to not only tell us of their recipes but also prepare their recipe in front of everyone. Their presentations then received feedback from the judges. Everyday we had some amazing guest judges including: Maruska, Katka, and Sasha! Overall the judges have been so impressed with everyone's culinary skills! We cannot wait to see what is in store for us next week!

Milí rodiče, milé děti, v noci z 30. dubna na 1. května nás čeká filipojakubská noc a pálení čarodějnic, což je lidový zvyk spojený s pálením ohňů a také ochranou před nečistými silami. Ať už se během volna chystáte za dobrodružstvím, pálením ohňů či do rozkvetlého sadu vzdát holt Máchovi, užijte všeho plnými doušky.

Přejeme všem hezký prodloužený víkend a v úterý se těšíme na viděnou opět ve škole!
Vaše základka