Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

opět vás zdravíme ze základní školy, kde je stále rušno a o akce není nouze, jak se dočtete níže v příspěvcích z jednotlivých tříd.

Brzy započne období oborových prezentací. Jako každý rok v nich žáci zúročí několikatýdenní přípravy. Hodnotíme jak volbu jazykových prostředků, tak předložené informace, formu prezentace – její grafické zpracování, techniku projevu či mluvení spatra. Prostor je věnován i vzájemnému hodnocení mezi spolužáky – a to formou doporučení a ocenění, nikoli kritiky. Takto podaná hodnocení jsou vždy konstruktivní a dětem přináší podněty k vlastnímu zlepšení a práci na sobě.

Vás ale jistě opět zajímá, jak si uplynulý týden užili žáci jednotlivých tříd, pojďme tedy znovu pootevřít dveře a nahlédnout:

1. třída
Týden v první třídě byl tvořivý a plný aktivit. Začali jsme se učit abecedu a každé písmenko našlo svůj domeček ve vagonku abecedního vláčku. Práce nás bavila a písmenkový vláček nám jistě pomůže zapamatovat si pořadí hlásek v abecedě. Také jsme si zopakovali slovní úlohy o mincích. Ve středu jsme se vydali na exkurzi do záchranné stanice Hrachov, kde jsme si prohlédli zvířátka, prošli se naučnou stezku a prožili krásný den v přírodě. Prvňáci byli nadšeni z toho, co viděli a zažili. Dále jsme pracovali na přípravě oborových prezentací. Tato práce děti velmi motivuje a těší se na možnost představit své nápady ostatním.
Prima dny přejí
Prvňáci
This week Class 1 was busy! We worked closely with our Unit story in our Incredible English book and practised our speaking structure “It’s got…”. We also practised our reading and learned a new English letter. We are all working very hard on our presentations and are nearly ready to present our first End of Year presentations.

2. třída
Během deštivého pondělí jsme si s druháky užili velkou přestávku uvnitř a skládali jsme různé stavby ze stavebnic. Zkoušeli jsme si na nich, jak dobře známe geometrické tvary. V úterý jsme se pobavili nad ukázkou z knížky našeho knihomola a napsali jsme si menší matematický testík ze součtových hadů. O hodině tělocviku jsme se učili běžeckou abecedu a zaběhli jsme si 60 metrů na čas. Opět nás navštívily studentky z pedagogické fakulty, kterým jsme předvedli, jak dobře pracujeme s geoboardy. Oslavili jsme svátek a poskládali si origami králíčka. Neustále pracujeme na našich prezentacích: řekli jsme si, co jsou to klíčová slova; sepsali jsme si osnovu; hledáme nové informace. Pokračujeme v nacvičování na BlueVan festival.
Za tým druhé třídy,
Bára, Nela a Hedvika.
This week Class 2 worked very hard on their “sh” sound. We started by practising our “sh” spelling words in groups. Next, we worked on creating spelling pictures to help us remember our words. We also practised our reading by preparing for our End of Year presentations. We have all read many interesting facts about our topics and are now working on putting our new found knowledge into our own words. We were very bust this week indeed.

3. třída
Tento týden si třeťáci společně s prvňáky vyrazili do záchranné stanice v Hrachově u Sedlčan, odkud v adventním období adoptovali tamější živočichy, konkrétně veverku obecnou, lišku obecnou a výra velkého. Kromě nich jsme měli možnost spatřit i další živočichy z naší fauny, kteří by kvůli zranění bez pomoci lidí ve volné přírodě zahynuli. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí nejenom o jejich životě, ale také to, jakým způsobem se do záchranné stanice dostali. Mimo to už také víme, co dělat v případě, že na procházce v přírodě narazíme na zraněné zvíře.
Ve zbytku týdne jsme se opět věnovali oborovým prezentacím i opakování učiva na závěrečné květnové testíky.
Přejeme všem krásný víkend!
In English this week we learned how to write club notices in connection to sports club. Using prepositions of time and place, we are now able to successfully read and make notices. We also had our spelling test which wasn’t so bad since Raechel is putting spelling on hold while we work on our final presentations! During art lessons we continued working on our outside drawings by adding color to them. Everyone decided on which medium to use (paint, watercolor, or oil pastels) and brought their drawing to life. Lastly, we continued working on our final presentations. Since they start next week, we were finalizing our trifolds, making sure that everything was spelt correctly,  and that all the words used are ones we know and understand.

4. třída
Čtvrťáci mají spoustu energie a do všech aktivit se zapojují se zápalem a nadšením. Pondělní odpoledne jsme věnovali hudební teorii. Navštívili jsme online výstavu Hudební zvěřinec a inspirovali jsme se známými skladateli. Ve skupinách se pak čtvrťáci pokoušeli o složení vlastní písně se zvířecím motivem. Sami ji pak zazpívali a doprovodili se na hudební nástroj. Zážitek to byl veliký pro interprety i posluchače. Ve středu jsme měli ve třídě milou návštěvu. V doprovodu papouška a krajty přišla psí seniorka Rozárka, která je vycvičená na canisterapii. Dozvěděli jsme se spoustu důležitých informací, třeba to, jak fungují množírny zvířat nebo jak nákladná může péče o mazlíčky být. Nechybělo mazlení se všemi zvířátky bez ohledu na živočišný druh. Ve čtvrtek čtvrťáci vyrazili v doprovodu Ondřeje Bílého z gymnázia, Marušky a Sašenky na výpravu do přírody. Společně absolvovali 12ti kilometrovou stezku podél řeky Sázavy a bedlivě sledovali přírodu. Určitě si to moc užili.
Čeká nás teplý a slunečný víkend, tak vyrazte do přírody i vy! Saša a čtvrťáci ????
We’ve had a very busy week in 4th Grade. We started Unit 8 of Incredible English, with focus on comparatives. We had our first class debate this week, talking about the topic “All schools should have uniforms.” It was very interesting as some of us had to think about something that we didn’t agree with and form arguments to support it. We spent some time in the library together so we could explore and read their English books. Our spelling test was this week and we practiced very hard. We had a lot of fun on our field trip with the grammar school on Thursday and we learned so much about Biology. On Friday, we worked on our End of Year Presentations. They’re going very well and we can’t wait to share them. Next week, we have more comparatives and superlatives with the help of Incredible English, we’re going to practice more for our next spelling test, and we are going to work even more on our presentations.

5. třída
Tento týden nám utekl velice rychle. Počasí nám sice nepřálo, ale práce jsme udělali hodně. V pondělí jsme si napsali diktát a dopadl velmi dobře. Na čtenářské dílně zase některým dětem chyběly knihy. Na hodině tělocviku jsme hráli basketbal. V českém jazyce jsme opakovali číslovky, přímou řeč a přídavná jména. Ve středu u nás byly na náslechu studentky z katedry matematiky. Na hodině jsme pracovali s gradovanými úlohami. Tématem byly grafy a tabulky. Vytvářeli jsme i své vlastní grafy. Čtvrtek byl naplněn našim úsilím na závěrečné oborové práci. Stále dokončujeme naše malby a hodně nás to baví. Katka asi bude muset koupit ještě další plátna. ????A nacvičujeme na Blue Van, tak se těšte, co si připravíme. V pátek jsme si napsali opakovací testíky a hráli na boomwhackers.
Krásný víkend všem i od nás – nositelů fialových kravat. 
This week we worked hard getting ready for the PET next week. Those of use taking the PET took their second practice test. While it was stressful, it was well worth it as we saw improvement from our first round of testing! During literature class, we got to watch a short documentary on Ivan the gorilla. This video told us real facts about the gorilla for our novel The One and Only Ivan. It was very interesting learning the truths within the stories and what happened with Ivan after the end of our novel. Lastly, we worked on finalizing our final presentations for the start of our presentations next week. Next week is going to a busy one between PET and presentations but we are more than confident that everyone will do their best!

Krásný víkend přeje opět Vaše základka.