Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé Vaší - naší základní školy,

hned v úvodu děkujeme všem za hojnou účast na třídních schůzkách, bylo příjemné Vás opět vidět pohromadě. V pondělí proběhla i první celoškolní Assembly, při které jsme se seznámili s tématem pro tento školní rok. Páťáci si připravili krátký vstup etiketky, která byla tentokrát věnována pozdravu a podání ruky. Už teď se těšíme, co si pro nás připraví příště! Děkujeme vám, milí páťáci.

Od příštího týdne začnou kroužky a vše už tedy poběží naplno. Život tříd se už rozběhl normálním tempem, děti opakují naučené učivo, zvykají si opět na rytmus školy a myslíme si, že se to většině daří. Žáci čtvrté a páté třídy se pod taktovkou Saši pustili do kódování a vytváření a hledání znaků v rámci Informatiky, kterou jsme od letošního roku zavedli jako samostatný předmět.

Vás už ale jistě zajímá, jak si tento týden děti užily v jednotlivých třídách. Pojďme tedy nahlédnout:

1. třída
Hned v pondělí jsme s prvňáčky zažili naši první školní Assembly ve školním divadle. Druháci nám předali třídní kameny a oficiálně se z nás stala třída žlutého Topazu. Od spolužáků z páté třídy jsme dostali klíče k bráně vzdělávání. Ve třídě se rozcvičujeme a uvolňujeme, připomínáme si správné sezení a držení tužky. Procvičujeme orientaci v prostoru a na ploše, v hodinách matematiky jsme začali s duhovými číslicemi, na kterých procvičujeme správné tahy. Čtvrteční odpoledne jsme blíže poznali páťáky, kteří si pro nás připravili různé zábavné aktivity.
Za tým první třídy Bára a Hedvika.
Class 1 has another full week under their belts! This week we chose our class mascots-a fish and a turtle. Our new mascots will begin going on weekly adventures soon. We also found some time to review our numbers in English. We were introduced to the Incredible English family characters, and we read a story about a lost gingerbread man.

2. třída
Týden nám opět uběhl jako voda. Hned v pondělí se naše základka sešla na slavnostním shromáždění. Assembly byla zvlášť významná, neboť třídy si vyměnily třídní kameny s přáním krásného školního roku. Letos náleží naší třídě červený jaspis, který symbolizuje klid, cílevědomost, odvahu a vytrvalost. Věříme, že nám tento kámen přinese klid a veselí v nadcházejícím školním roce. Během následujících dnů jsme se pilně věnovali procvičování a ověřování toho, co jsme si zapamatovali z prvního ročníku. Pustili jsme se do přípravy plakátů na téma "Město a vesnice, kde žiji."
Nyní si všichni zasloužíme odpočinek po náročném týdnu.
Prima dny vám přejí druháci.
This week Class 2 attended the first assembly of the school year. We received our new class gemstone-the red jasper. We also received some well wishes from the former 2nd graders and we are now ready to officially begin our 2nd grade journey.  Don’t worry, we still found time for learning this week. We reviewed our days of the week and re acquainted ourselves with the Incredible English family.
This week in English, students learned about nonfiction text features (titles, headings, captions, table of contents, bold words, etc.) so they know how to read informational texts for detailed information. Furthermore, we discussed various European landmarks and cultural sites and students completed online research with a partner and then collated their notes to create a 'fact file' with relevant information. Moreover, we began Unit 1 of Incredible English and students reviewed asking and answering questions in the affirmative and negative using singular and plural forms of 'was' and 'were' to talk about the past.

3. třída
Máme za sebou druhý týden školního roku. Hned první den jsme měli Assembly a byly nám předány smaragdy, které nás budou provázet tímto školním rokem. Se smaragdem máte štěstí vždy na dosah. Svému nositeli přináší bystrý úsudek i otevřené srdce. Podporuje upřímnost a pevné a láskyplné vztahy. Do vztahů i do života vnáší rovnováhu. Je silný a soucitný zároveň. Tyto kvality podporuje i v nás. Tak snad nám přinese jen a jen úspěch a spokojenost. Následovalo focení, které jsme si užili. Opakovali jsme znalosti z minulého školního roku. Snažili jsme se sondovat, co jsme v průběhu prázdnin zapomněli a začali jsme pracovat naplno. Hodně jsme četli a trénovali hlasité čtení se správnou intonací. Následující období budeme muset zabrat, aby se z nás stali správní čtenáři, které čtení zaujme a především baví. Hodně jsme zpívali, zpívání nám doopravdy jde fantasticky. Tvořili jsme si zpěvníky a vodovými barvami jsme vytvářeli školní strašidýlka. Týden nám utekl jako voda a už se těšíme na další výzvy a dobrodružství. Tak v pondělí na viděnou.
Krásný a pohodový víkend.
K + I + M
This week the students were introduced to their English homework they will have this year and jumped into their project for the month of September. This month we are exploring our region, Central Bohemia. The class shared about trips they have taken around our region and began brainstorming ideas of places they would like to visit.

4. třída
Společně se Lvíčaty ze 4. A jsme opakovali, co jsme se naučili ve třetím ročníku. Na řadě byly zákeřné dvojice vyjmenovaných slov a v matematice všemožné písemné i pamětné početní operace a prostředí z Hejného matematiky. Hlavní událostí ale bylo to, že jsme se pomocí stroje času vydali na dobrodružnou cestu historií. První zastávkou byla pravěká doba kamenná. Zkoumali jsme Věstonickou venuši, vyzkoušeli jsme si jeskynní malby, dozvěděli jsme se zajímavosti o prvních lovcích, zemědělcích a sběračích a také jsme si připomněli poutavou knihu Lovci mamutů, která pojednává o věstonické tlupě z okolí Pavlovských vrchů. Všechno si pečlivě zaznamenáváme, a dokonce si každé ze Lvíčat tvoří vlastní knihu s názvem „Lvíčata a stroj času“. Už se těšíme na další dobrodružství, které se bude odehrávat v době bronzové a železné. Krásný víkend Vám přejí Vaši čtvrťáci.
This week we began our first monthly project of the year! In groups, we researched our neighboring countries. It is important to know about our neighbors, so we are learning all about their culture, traditions, geography, and more!  We will continue to research them throughout the month and then share our research with others! In art class we began our historic journey by drawing like cavemen. We used primitive tools to create similar cave drawings.

5. třída
Září se přehouplo do druhé poloviny a páťáci se adaptovali na nový denní režim a pravidelné vstávání do školy. V pondělí slavnostně převzali třídní putovní ametyst na školní Assembly a s radostí navlékli prvňákům na krk klíče, které otevírají brány. Zároveň v krátkém vystoupení „poučili“ své spolužáky o tom, jak se vítáme na naší základce každé ráno. Není podání ruky jako podání ruky! V matematice jsme se pustili do opakování učiva a počítali jsme v řádech statisíců i milionů. Zopakovali jsme si pravopis a potrápili se nad vyjmenovanými slovy. Navštívili jsme školní knihovnu a vypůjčili si nové knihy, proběhla již první dílna čtení, kde jsme se vzájemně inspirovali. Pracovali jsme s atlasem České republiky a zapisovali zjištěné informace do slepé mapy. Čtvrteční odpoledne bylo plné smíchu a radosti, s malými námořníky jsme si povídali, tvořili a hráli hry. Páteční šifrování na Informatice nás hodně bavilo. Na maximum jsme využili krásného počasí a sportovali na ovále.
Páťáci a jejich průvodce Saša a Pavel
This week in English, we continued to deepen our knowledge about maps and various features like key and legend. Furthermore, we continued to discuss features of cities, suburbs, and villages. Students can successfully distinguish between these types of places by features like size, population, public/private services and spaces, etc. We created our own map key/legend as a visual aid to help us better understand the importance of maps.

Milí rodiče, připomínáme, že ve středu 20. září se bude konat od 17ti hodin kavárna pro rodiče, která bude zaměřena na genetickou metodu čtení a písmo comenia script. Přihlásit se můžete mailem Báře Beharové (beharova@opengate.cz) do této neděle 17. září. Budeme se těšit na naše shledání nad kávou, písmeny i čtením.

Přejeme všem prima víkend!

Vaše základka