Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé Vaší - naší základní školy,

máme za sebou další týden a do konce září nám zbývá posledních pár dní. V pondělí se žáci třetí až páté třídy vydají společně za dobrodružstvím v přírodě, prvňáci a druháci tak budou mít školu sami pro sebe a mohou prozkoumat všechna její zákoutí.

Ve středu proběhla první letošní kavárna pro rodiče. V týdnu po prodlouženém volnu se můžete těšit na další kavárnu, která se bude konat ve středu 4. října od 17ti hodin. Tentokrát bude zaměřena na výuku matematiky dle prof. Hejného. Seznámíte se s principy této matematiky i jednotlivými prostředími. Přihlásit se můžete mailem Báře Beharové (beharova@opengate.cz) do neděle 1. října. Kavárna je primárně určena rodičům našich prvňáčků, ale vítáni jsou všichni rodiče, které svět matematiky a čísel zajímá a kteří mají k tomuto konceptu výuky matematiky otázky. Budeme se těšit na viděnou.

Vás už ale jistě opět zajímá, jak si tento týden děti užily v jednotlivých třídách. Pojďme tedy nahlédnout:

1. třída
V tomto týdnu prvňáci opět prožili mnoho svých poprvé. Poprvé jsme si zaplavali v bazénu, stavěli z dřívek, hráli ťukanou ve třech a molekuly. Ověřili jsme si, že umíme správně sedět při psaní, držet tužku a známe základní geometrické tvary. V češtině jsme si procvičili první a poslední hlásku ve slově a vyprávěli o svém pokojíčku. Už umíme míchat barvy a malovat vodovkami. Při vycházce po okolí školy jsme se dozvěděli, jak se jmenuje okolní les, kde najdeme nejbližší rybník a stihli jsme postavit domečky pro skřítky. Dokázali byste to také?
Za tým první třídy
Bára
This week our first graders got down to work. We now have 3 new songs in our repertoire. We can easily say our numbers, favourite colours and days of the week. We also worked on our Class Family Books. We can now name all of our classmates and have even found some commonalities with one another. It was a busy week and I know we are all looking forward to a little bit of rest over the weekend.

2. třída
Druháci prožili zajímavý týden plný různých aktivit a učení. V matematice jsme pracovali v prostředí Výstaviště. Seznámili jsme se také s prvními třemi zvířátky dědy Lesoně – myší, kočkou a husou. Snažili jsme se rozvíjet naše dovednosti ve čtení s porozuměním, což nám pomáhá lépe rozumět textům a zadáním. Výtvarnou výchovu jsme strávili tím, že jsme nakreslili krásné houby inspirované přírodou a se Sašenkou jsme se naučili, jak správně míchat barvy. Samozřejmě jsme také cvičili a plavali. Prostě jsme se udržovali v kondici.
Prima dny vám přejí druháci.
This week our second graders were busy. We learned to write the days of the week and we are now pros at reading our numbers from one to twelve. We practised our consonant and short vowel sounds and are beginning to write dictated sentences.  We also found some time to learn about writing contractions like he’s and she’s.
This week in English, students learned more about Maps and accompanying features like Legend and Key. We also learned about the International Day of Peace (21/9). We talked about conflicts and resolutions and how to best conduct ourselves as global citizens. Furthermore, students applied their creative skills to create a basic informational leaflet about Prague and/or Babice. We talked about relevant information like history, facts, what to do, what to see, etc. and students chose what they wanted to include and completed the activity to compliment the maps they created the week before.

3. třída
Je tu konec dalšího týdne. Za uplynulé dny jsme toho stihli doopravdy hodně. V pondělí jsme byli vybírat knihy v naší knihovně. Zopakovali jsme si pravidla slušného chování, abychom nerušili ostatní čtenáře. Měli jsme první čtenářskou dílnu, zkoušeli jsme napsat krátké vyprávění o tom, co jsme zažili víkendu. Také jsme se seznámili s tím, jak správně rýsovat a jaké jsou vhodné pomůcky na rýsování. Napsali jsme si testíky. Katka nás moc chválila a měla radost, jak nám to jde. Tvořili jsme, zpívali a uteklo to jako voda. Po víkendu nás čeká adaptační pobyt. Uvidíme se v pondělí u autobusu a užijeme si nová dobrodružství s naší třídou v krásné přírodě.
Vaši třeťáci.
Students jumped into unit 1 of their Incredible English books this week. They were introduced to new characters in their books and practiced using phrases to describe the location of an object. During their afternoon lessons, they continued to create their brochures for a weekend trip to a town of their choice in Central Bohemia.

4. třída
Lvíčata se tento týden opět vydala do pravěku. Z doby kamenné jsme ještě stihli napsat a odeslat mamutí poštou dopis kamarádům, ale pak už jsme svištěli dějinami do doby bronzové a železné. Seznámili jsme se s Kelty, kteří v době železné obývali českou kotlinu. Dozvěděli jsme se, že se nazývali Bójové, a tím dali jméno naší zemi – Bohemia. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na další stránky naší společné knihy a pilně jsme si dělali poznámky a vyhledávali a zaznamenávali důležité informace. V gramatice jsme procvičovali zákeřné dvojice z vyjmenovaných slov – nabýt, nabít, dobýt, dobít a další podobné perly pravopisu…až nám z toho šla hlava kolem. Zlatý pravěk, kdy ještě lidé neznali písmo! V matematice jsme pak řešili nejrůznější opakovací úlohy, indické násobení, hady, autobus a také úlohy se sčítací tabulkou. Mějte se všichni krásně, v dalším týdnu si odskočíme do 21. století na adaptační kurz. Brzy se ozveme!
Vaše tlupa čtvrťáků
This week our 4th graders completed their neighbouring countries project. They worked hard in groups to produce beautiful country posters showcasing the unique attributes each country has. They even found some time to present their newly acquired country facts to one another in short presentations. Our 4th graders also practised using collocations with go and play in their speaking. They are now masters at suggesting the types of outdoor activities we should pursue and can play a mean round of charades! There was a lot of fun and laughter in 4th grade this week and we are looking forward to keeping the good times going during our adaptation trip next week.

5. třída
Páťáci se doslova rozeběhli do všech koutů naší vlasti a zjišťovali informace o jednotlivých krajích České republiky. Svá zjištění výtvarně zpracovali a vytvářeli plakáty. Čekají nás ještě mini-prezentace, na které se budeme těšit po adaptačním pobytu. V matematice i geometrii stále opakujeme učivo loňského roku, ale v číselném oboru se dostáváme i vysoko přes milion. Procvičujeme pravopis a připomínáme si záludná vyjmenovaná slova a slova příbuzná, která se často nepoužívají. Naučili jsme se novou píseň, hráli rytmické hry, skládali společně hudbu pomocí digitálních technologií. V informatice jsme navštívili Interland a zodpověděli spoustu otázek týkajících se bezpečné práce v kyberprostoru. V páteční ranní oáze jsme nezapomněli zhodnotit své osobní pokroky, pracovní nasazení i spolupráci celého týmu. Moc se těšíme na adaptační pobyt, kde naše kamarádství určitě ještě prohloubíme.
Saša, Pavel a páťáci.
This week in English, students completed Unit 1 of Incredible English and learned how to use a Mind Map or Concept Map to organize their thoughts and ideas into categories and subcategories. This is a good tool for students to implement in order to improve upon their organizational and time management skills. Moreover, we dedicated some time for research and learned about how to take notes on important information, relevant websites to use, and how to categorize the information. Students created a travel brochure about a European country.

Milí rodiče, příští týden bude kratší – kromě čtvrtečního státního svátku máme v pátek ředitelské volno. Ve středu bude výuka probíhat dle pátečního rozvrhu do 11:30, družina bude v provozu do 15:00 hodin, a i školní autobus pojede jako v pátek, a to ve 13:35 hodin. Ve středu nebudou probíhat kroužky.

Přejeme všem prima víkend!

Vaše základka