Pravidelný páteční pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé Vaší - naší základní školy,

opět Vás zdravíme na konci týdne, který byl provázen slunečným počasím. Hned zkraje týdne se konaly volby do Školské rady, kdy jako zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy s mandátem od 3. října 2023 byla opět zvolena paní Ing. Pavla Šaterová. Školská rada u nás na Open Gate není pouze formální uskupení, které plní zadání dané školským zákonem, společně s rodiči zde zástupci zřizovatele i školy probírají aktuální dění, podněty směřující k rozvoji školy, vyjadřují se nebo schvalují dokumenty důležité pro její fungování. Zástupci rodičů jsou Ing. Pavla Šaterová a JUDr. Peter Andris, na které se můžete v případě dotazů či podnětů obracet.

Opět Vás srdečně zveme na Kavárnu pro rodiče, která bude zaměřena na Enrichment a přijímací řízení OG. Kavárna se bude konat v úterý 17. října od 17,00 hodin. Přihlásit se můžete mailem Marii Zicháčkové (zichackova@opengate.cz) do neděle 15. října. Kavárna je primárně určena rodičům žáků vyšších tříd, ale vítáni jsou všichni rodiče, které koncept přípravy a přijímacího řízení zajímá.

Vás už ale jistě zajímá, jak si tento týden děti užily v jednotlivých třídách. Pojďme tedy nahlédnout:

1. třída
Prvňáci tento týden pozorovali první podzimní změny v přírodě. Krásného počasí jsme využili k vycházce do Babického lesa, kde jsme poznávali různé stromy a rozlišovali je na listnaté a jehličnaté. Také jsme zkoumali, jaké plody na nich rostou. Začali jsme si zaznamenávat pozorování našeho javoru. Co myslíte, že se od minulého týdne změnilo? V češtině jsme poznávali písmenka O a U, povídali si o oblíbeném sportu a trénovali správné držení tužky. Bavilo nás krokování, stavění z krychlí i porovnávání délky vláčků v matematice. Krásně jsme s zasportovali, zaskákali a zaplavali.
Za tým první třídy Bára a Hedvika
Class 1 enjoyed the changing colours of autumn this week! They created their very own autumn trees showcasing red, green, brown, yellow, and orange. We also learned a new autumn song which included some new autumn words. Need to know what a scarecrow is? Ask a first grader! We finished off the week by playing a new word game called boom, clap and introducing our class mascots. Two lucky first graders got to take Tina and Frankie home for the weekend. We look forward to hearing all about their weekend adventures on Monday.

2. třída
I v tomto týdnu jsme měli spoustu aktivit. Opakovali jsme abecedu, učili se slova se stejným významem, pracovali s textem a hledali v něm různé informace. Naučili jsme se novou lidovou písničku, vytvářeli výtvarné práce s listy, řešili matematické úlohy a také plavali a cvičili. Těšíme se na další týden!
Prima dny vám přejí druháci.
Class 2 worked very hard this week They are working on their spelling skills in preparation for their very first spelling test next week. We also began our first Reading Club class. We set up our reading journals and are looking forward to our very first book pick next week.
This week in English, children learned about the four seasons. We discussed how living and non-living nature changes during the transition between autumn and winter. Furthermore, we learned about new vocabulary words related to different winter topics like clothing, weather, activities, plants, and animals. Students also worked in small groups to create "mind maps" to help organize their thoughts on the topic of winter.

3. třída
Ve třetí třídě po čtyřdenním odpočinku jsme se naplno vrhli do studia. Hned první den jsme se celé odpoledne věnovali tématu svatý Václav. Podařilo se nám toto téma propojit se všemi předměty. Výtečně se nám povedly texty, které jsme věnovali tomuto knížeti a patronovi naší země. Vytvářeli jsme koláž a vyzkoušeli jsme si některé metody kritického myšlení. Stále opakujeme malou násobilku, bohužel si nejsme ještě jisti v dělení. Rýsovali jsme a už víme, co je bod, úsečka, přímka a polopřímka. Rýsování bude zábava. Seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po Z, které už jsme si i osvojili. Byla velká legrace, když jsme se nažili na tato slova vymýšlet básničky. Začali jsme se připravovat na listopadové assembly. Čeká nás ještě hodně práce, ale zvládneme to. V pondělí jsme s Olíkem oslavili jeho svátek a ve středu Klárčiny narozeniny. Týden utekl jako voda a my už se těšíme na zasloužený víkend.
Vaši třeťáci.
This week the students launched into their theme for this month, learning about our solar system. During these lessons they learned about unique features within our solar system and the inner planets. Additionally, they continued with unit 1 in Incredible English and their spelling focus on the “long a” sound.

4. třída
Týden po krásném svatováclavském volnu jsme odstartovali výletem do říčanského Geoparku. Zde jsme měli možnost podrobně se seznámit s nejrůznějšími horninami a nerosty, které nás všude obklopují. Navštívili jsme i podzemí, vyzkoušeli si rýžování pravých českých granátů či pomocí geologického kladívka zkoumat úlomky minerálů. Kromě toho nám do třídní sbírky přibyl odborně rozříznutý nerost galenit. V hodinách literatury jsme také začali pro své spolužáky chystat představení na říjnové assembly, které bude úzce souviset právě s geologií. Bude se jmenovat Šutr 2023, ale víc vám neprozradíme. V českém jazyce jsme se věnovali vyjmenovaným slovům a slovesům, v matematice jsme se intenzivněji zabývali zaokrouhlováním, tentokráte i na řády tisíců. V závěru týdne jsme si četli pověst O praotci Čechovi, neboli o tom, jak to ve 4. století našeho letopočtu (možná) bylo s příchodem Slovanů na naše území. Všem přejeme krásný víkend!
Lvíčata ze 4. A
This week ROCKED! On Monday we started the week with a field trip to the Geo Park. There we learned about different minerals native to our region and even got to work like real geologists for the day! During English club we continued our geological journey by learning about birthstones. We learned about the origins of birthstones and then started our monthly project, researching our own birthstones. In art, we welcomed in the spooookey month of October by creating Van Gogh inspired pictures entitled “Scary-Night”.

5. třída
Po „tmelení kolektivu“ na adaptačním pobytu jsme se s chutí pustili do další práce. V matematice jsme si osvěžili písemné dělení a procvičili jsme se v řešení rovnic. Pomohlo nám prostředí Váhy, které nás moc bavilo. Rýsovali jsme čtverce a obdélníky a počítali jejich obsah i obvod. Naučili jsme se skloňovat zájmeno JÁ a napsali jsme si pravidelný diktát. Mezinárodní den hudby jsme v úterý oslavili společným poslechem. Užili jsme si nejznámější skladby velikánů klasické hudby a pobavili jsme se kvízem filmových melodií. Na pokračování společně čteme knihu Prázdniny za všechny prachy a s hrdiny prožíváme jejich radosti i starosti. Ve čtvrtek jsme si vyslechli první z mini - prezentací o krajích České republiky a dozvěděli se spoustu zajímavostí. Začali jsme zdobit třídu a chodby podzimními motivy, ale jsme rádi, že počasí zatím přeje sportování a pobytu na čerstvém vzduchu. Páťáci, Pavel a Saša.
This week in English, we learned about prepositions of place and students used their knowledge to talk about the relationship between different objects and appliances found in a typical kitchen. We also discussed terminology associated with things like a dishwasher, freezer, fridge, etc. Moreover, we also talked a bit about the rock cycle and students expanded upon their vocabulary and successfully conversed about the 3 main rock types and examples of how humans use them in construction and where they are found in nature. Following on from that, we created some Halloween decorations using paint and silhouettes. Students also deepened their knowledge of parts of speech and how to change the form of verbs or how to change adjectives into adverbs and implemented it in discussion with their peers and myself.

Milí rodiče, nezapomeňte, že soutěžní úlohy Logické olympiády pro kategorii A (což je 3.-5. třída ZŠ) můžete řešit už jen do zítřka. Letos se do Logické olympiády přihlásilo přes sto tisíc žáků, tedy je konkurence opravdu veliká. A tak se dle hesla od Immanuela Kanta „Odvažte používat vlastní rozum...“ i vy! ????

Přejeme všem krásný a slunce plný víkend!

Vaše základka