Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Milí rodiče a přátelé Vaší - naší základní školy,

příští týden nás čeká významný den – předávání pololetního vysvědčení. První vysvědčení představuje mimořádně důležitý moment nejen pro naše prvňáčky, ale také pro nás všechny jako rodiče a pedagogy. Je to první oficiální záznam jejich pokroků, úspěchů a oblastí, ve kterých je třeba podpořit další rozvoj. Věříme, že se stejně jako my těšíte na tuto příležitost zhodnotit jejich dosavadní úsilí a úspěchy. První vysvědčení je nejen odrazem akademických výsledků Vašich – našich dětí, ale také jejich adaptace na nové prostředí a sociální interakce ve škole. Ceníme si Vaší podpory a spolupráce při podpoře jejich učebního procesu a celkového rozvoje.

Slovně kriteriální hodnocení u nás představuje důležitý prvek celého vzdělávacího procesu. Tento přístup k hodnocení navíc umožňuje detailní a komplexní zhodnocení individuálního pokroku každého žáka na základě specifických kritérií a očekávání. Je založen na podrobných popisech úrovní výkonu a umožňuje nám lépe porozumět silným stránkám našich žáků a identifikovat oblasti, které vyžadují další podporu a rozvoj. Tento přístup k hodnocení nám umožňuje poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu a společně s Vámi, rodiči, pracovat na podpoře celkového rozvoje Vašich – našich dětí.

Důležité je si společně s dětmi vysvědčení pečlivě pročíst a nedívat se jen na dosaženou hladinu či úsilí. Věříme, že si najdete čas, a společně s dětmi tento rozsáhlý dokument projdete. ????

V tomto týdnu kromě výuky dětí probíhala i výuka učitelů. Ve středu jsme si pozvali lektory, kteří si pro anglické učitele připravili workshop o kritickém myšlení. Více se dočtete níže od organizátorky tohoto setkání Clary – děkujeme.

RWCT Workshop
We are delighted to share the fantastic experience our English teachers and assistants had at a Training Workshop on Wednesday. Our dedicated staff explored the Reading and Writing for Critical Thinking methodology in a one day “taster” workshop. During our training we were introduced to valuable new approaches and methods by skilled trainers. Acting as “students” we experienced some captivating lessons using  new texts and materials. Next, we put on our “teacher hats” and analysed the numerous advantages of integrating critical thinking activities into our everyday lessons. The workshop was made even more enriching by the presence of visiting teachers, who shared valuable insights and experiences from their own schools and classrooms. As teachers and assistants, we are committed to continuously developing our skills so that we can deliver the best possible lessons to our students. We are grateful that we could undertake this wonderful opportunity ( thanks to the support of our Czech teachers who managed an exciting afternoon of activities) and are filled with renewed energy and ideas! We learned so much (just ask us what we now know about foxes!) and we are eager to apply what we've learned in the coming weeks.
Clara

Jak prožily tento týden děti v jednotlivých třídách? Pojďme opět pootevřít dveře a nahlédnout:

1. třída
Tento týden si prvňáci užili spoustu zábavy. Naučili jsme se nová písmenka F a G a upevnili si čtení slov s nimi. Moc nás bavil běhací diktát, při kterém jsme si museli zapamatovat slova umístěná po třídě a poté si je zapsat do sešitu. V matematice jsme spojovali stavby z krychlí s jejich plány a vystřihovali dečky podle předlohy a procvičili si tak svou prostorovou orientaci. Podle návodu jsme skládali vlaštovky i připravovali ovocný salát. Výzvou pro nás bylo rozvíjení motoriky pomocí Metody dobrého startu. Na konci týdne nás moc potěšili páťáci, kteří nám přišli představit své oblíbené knížky a četli si s námi.
Za tým první třídy
Bára a Hedvika
This week Class 1 was filled with “colourful” learning experiences. We focused on reviewing the colours we are familiar with, practiced our greetings, and explored naming English shapes. Additionally, we learned a new song that added a fun musical element to our lessons. To reinforce our number knowledge, we engaged in a new and challenging number calling game. It was a productive week, and the students accomplished a lot. We are excited and looking forward to more engaging learning experiences next week.

2. třída
My, druháci, vám posíláme další zprávu z naší další vzrušující vzdělávací mise ve školní galaxii. Tento týden jsme začali opakováním toho, co jsme se už naučili. Pak jsme se pustili do nové výzvy – učení se násobků čísla 6. V gramatice jsme se zaměřili na základy komunikace a opakovali jsme důležité gramatické jevy. Ve středu jsme se skvěle bavili hraním deskových her. Ty nám pomáhají učit se, jak lépe spolupracovat v týmu a jak plánovat strategie. Také jsme navštívili knihovnu, kde si každý z nás vybral knihu, která ho zaujala. A než jsme tyto knihy vrátili a vyměnili za jiné, pečlivě jsme o nich napsali do čtenářských deníčků, aby nám zůstaly v paměti. S koncem týdne chceme vám všem popřát hezký a klidný víkend. Už se těšíme na další školní dobrodružství v příštích týdnech! 
Vaši druháci, Andrea a Beátka
This week Class 2 went on an exciting adventure to an imaginary wildlife park. We expanded our English vocabulary by learning the names of new animals and practiced animal-related words such as beak, tail, and feathers. Additionally, we honed our listening skills by identifying specific animal characteristics and completed a table to showcase our knowledge. Through various writing activities, we also showed how well we are developing our spelling abilities. It was a challenging yet fulfilling week, and we are eagerly anticipating the adventures that next week will bring in our exploration of our wildlife park.
This week in English, students continued to expand upon their knowledge of the respiratory and circulatory. In particular, we learned about the form and function of the lungs and the importance of this vital internal organ. Moreover, we learned about the power of the heart and the three levels of blood vessels. Students also learned about a typical hospital and who works there, what they do, the importance of these types of jobs, and more. Students have created and labelled diagrams of the heart and lungs as part of their monthly project to be taken home by the end of this month.

3. třída
Tento týden byl plný zážitků a překvapení. Vrhli jsme se do prezentací o lidském těle, naučili se vyjmenovaná slova po S a zažili zajímavé diskuse. Šikana a kyberšikana byly tématy, kterým jsme se věnovali a zamýšleli se nad nimi. Středeční odpoledne bylo plné sportu a deskových her. A na co jsme se nejvíc těšili? No přeci na přespávání ve škole. Třída fungovala jako jeden tým. Hráli jsme hry, vařili večeři, koukali na pohádku a užívali si pohodu. Doufáme, že takových dnů zažijeme mnohem víc.
Krásný a pohodový víkend všem přeji Vaši třeťáci.
The class took their semester English exam on Monday this week. I was excited when I saw their results, all of them have made strides in their English this term. During their AK lessons, the students continued to work in groups learning about the different parts and functions of the different body systems. On Thursday, the class went on a field trip and were able to experiment with watercolors and learned about different examples of the painting technique.

4. třída
Město, moře, kuře, stavení. Bez města, moře, kuřete, stavení…To byla mantra, kterou jsme si tento týden ve třídě neustále opakovali. Se čtvrťáky jsme se totiž zaměřili na psaní koncovek podstatných jmen rodu středního a bezpečné zvládnutí skloňování těchto vzorů je pro nás nezbytností. V literatuře jsme si četli texty o dynastii Lucemburků a pomalu jsme zacílili na nejvýznamnějšího panovníka české historie…kdo ví? ... ano, správně, Karla IV., s jehož odkazem se můžeme setkávat i v současnosti. V matematice jsme zabrousili na obvody a obsahy geometrických útvarů ve čtvercové mříži, vypočítáme povrch krychle a velkou zábavou pro nás bylo zaznamenávání a čtení římských číslic. Kdo ještě neznáte mnemotechnickou pomůcku na vyvození hlavních číslic IVXLCDM, zajděte si za čtvrťáky. V závěru týdne k nám zavítali lektoři ze společnosti Linkin Sphere s programem, který nesl název Bezpečnost online. S dětmi jsme se dozvěděli, jaké nástrahy na nás mohou čekat v kyberprostoru nebo jak poznat podvodný email či jak si vytvořit bezpečné heslo.
I my všem přejeme krásný víkend! Čtvrťáci
Wow this week was filled with fun and exciting activities. We had some special days on Wednesday and Thursday, including an interesting and informational workshop on cyberbullying! In English class we started learning about the past tense in Incredible English. We practiced using words like "was" and "were" for things that happened before. We also used a fun online game called Boom Cards to help us get better at using these words. During club class we finished our monthly project on illnesses and are excited for the 3rd grade to read them in the coming week!

5. třída
Třikrát hurá! V pětce jsme zopakovali učivo (nejen) celého 1. pololetí školního roku, naše znalosti i dovednosti ověřili testíky, společnou diskusí, projekty i samostatnou prací. Na malou chvilku si můžeme vydechnout, než se zase pustíme do práce. Téměř všichni páťáci si už vybrali umělecký text a připravují se na třídní kolo recitace, které jsme si naplánovali na den, kdy si převezmeme i naše pololetní vysvědčení. V historii jsme se podívali do 19. století a společně obdivovali touhu po české kultuře tehdejších obyvatel města Prahy. Společnými silami postavili Národní divadlo a ani jeho následný požár je neodradil od společného cíle. Studovali jsme architekturu stavby a vytvořili dvojrozměrné obrázky divadla. Ve světě hudby jsme se přenesli do 20. století a představili si několik českých interpretů popové i rockové scény. Nechyběl ani tanec, který je u páťáků velice oblíbený! Ve středu jsme se společně s lektory organizace Linkin Sphere zamysleli nad nástrahami online prostředí a během programu s názvem Kybergrooming jsme se dozvěděli odpovědi na naše všetečné otázky. Odpoledne bylo ve znamení adrenalinu, potu i slz – ve sportovní halo se sportovalo jako o život. Ve čtvrtek padla na páťáky únava a po enrichmentovém testu uvítali společné čtení s našimi svěřenci z první třídy. Tentokrát si pro ně jejich patroni připravili knihy z dob, kdy se oni učili číst. Týden utekl jako voda a my už nedočkavě čekáme na vysvědčení.
Prima víkend přejí i Vaši páťáci, Pavel a Saša ????
This week in English, students learned about types of data collection and different methods of displaying data (line graph, bar graph). We discussed this because students worked on creating a survey with different categories and 10 options for each category. Students then practiced collecting, organizing, and analyzing the data by asking questions to their fellow fifth graders. Moreover, we are working in small groups and focusing on one of the 6 stages of human life. Children and conducting research via the internet to acquire more knowledge about developmental differences between the different life stages, and will eventually create a tri-fold poster board with text, data, graphs, illustrations, and facts regarding their specific life stage.

Milí rodiče, připomínáme, že příští týden je opět zkrácený, neboť v pátek jsou pololetní prázdniny. Ve čtvrtek tedy bude probíhat výuka dle pátečního rozvrhu, nebudou se konat kroužky a školní autobus pojede jen ve 13,35 hodin.

Klidný a odpočinku plný víkend Vám přeje
Vaše základka.