Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

dnešním dnem jsme vstoupili do prvního jarního měsíce března, který bude celoškolně ve znamení „Zvířecích kamarádů“. Ve vstupní hale základní školy bude umístěna fotogalerie našich zvířecích kamarádů a připojit se může každý a přinést a umístit zde fotku Vašeho domácího mazlíčka či přispět finančním či materiálním darem pro jednu z institucí, které jsme se rozhodli v rámci celé školy podpořit. Jedná se o spolek Dočasky De De, Voříškov a Naději pro čtyři packy, z.s.. Přikládáme seznam pro věcnou sbírku:
1. Hračky, plyšáky, nebo pevné gumové kongy, uzle, přetahovadla, kočičí myšky a mávátka.
2. Pelíšky všech velikostí, klidně také deky.
3. Savé položky, rozměr 60x90cm, dezinfekce Sanytol, kuchyňské utěrky – role.
4. Přepravky všech velikostí.
5. Obojky, kšíry, vodítka, košíky – všech barev a velikostí.
6. Krmení – pokud granule a konzervy, pak prosím nekupovat supermarketové značky, spíše zvolit specializovanou prodejnu pro zvířata. Granule ideálně jehněčí, ne kuřecí, prosím. Konzervy mohou být psí i kočičí.
Cokoli pro věcnou sbírku můžete nosit do vstupní haly základní školy či gymnázia. Po ukončení sbírky (na konci měsíce) vše rozdělíme mezi vybrané instituce.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Stejně jako v loňském roce se i letos naši studenti účastnili plavecké štafety, na kterou byli pozváni i žáci ZŠ Sunny Canadian a Da Vinci. Naši školu reprezentovalo družstvo složené ze zdatných plavců a plavkyň ze čtvrtého a pátého ročníku. A vedli si skvěle! V časovém limitu 50 minut uplavali 2970 metrů a vybojovali si první místo. Fandili, plavali, potkali nové kamarády, povídali si. Bylo to prima sportovní dopoledne a je skvělé, že se z této události stává tradice. Budeme zvědavi, zda se našim reprezentantům podaří obhájit prvenství i v následujícím ročníku a těšíme se na to, že se určitě znovu potkáme na dalších sportovních kláních.

Pojďme se nyní podívat, co zažili naši žáci a jejich průvodci tento týden v jednotlivých třídách:
 

1. třída
V první třídě jsme se tento týden věnovali procvičování čtení malých písmen. Můžeme na sebe být hrdí, protože nám to jde opravdu skvěle. Užíváme si i čtení s porozuměním a odpovídání na otázky k textu. V dílnách čtení se soustředíme na vyhledávání hlavní postavy v textu. V matematice jsme si představili nové prostředí schody a dokončili další učebnici. Moc nás potěšily oslavy narozenin a svátků. Krásně nám jde i splývání v bazénu a angličtina. Naše vystoupení na anglickém assembly mělo velký úspěch.
Za tým první třídy Bára
This week was full of excitement as we prepared for our upcoming English assembly. The students dedicated time to rehearsing their parts and practicing their lines, showcasing their creativity and teamwork. Additionally, we had the opportunity to watch the school spelling bee, where we cheered on our classmates and celebrated their hard work and achievements. It was a week filled with learning, collaboration, and fun experiences that helped us grow both academically and socially. Thank you for your continued support in our first-grade journey!

2. třída
Týden byl plný zajímavých činností. Nejvíce času jsme věnovali práci s geoboardy, což nám pomohlo podpořit matematické schopnosti a zároveň procvičit jemnou motoriku. Také jsme uzavřeli téma o historii a současnosti našeho bydliště. Děti se dozvěděly hodně nového o místě, kde žijí. Znovu jsme si připomněli, jak určovat čas na hodinách, protože je to důležitá dovednost pro každodenní život. V češtině jsme se soustředili na měkké a tvrdé souhlásky. Velkým úspěchem byla anglická assembly, kterou jsme pomohli připravit pro kamarády ze školy. Děti pracovaly s nadšením a výsledek byl skvělý. V pátek jsme fandili našim spolužákům v soutěži Spelling Bee, kde si vedli velmi dobře.
Přejeme vám prima víkend. Druháci, Andrea a Beátka
This week, our second graders delved into the world of open and closed syllables, enhancing their reading and language skills. They engaged in activities and exercises to strengthen their understanding of syllable types. In addition, we revisited all the exciting knowledge gained in our wildlife unit, reinforcing concepts about animals and their features. As we geared up for the English assembly, the students dedicated time to rehearsing and perfecting their performances. We also took pride in supporting our class representatives in the school spelling bee, showcasing our unity and school spirit.

3. třída
Tento týden nám utekl jako voda. Zvládli jsme odprezentovat všechny prezentace na téma živá a neživá příroda. Anetka si pro nás připravila tajemný příběh o pokladu. Hubík oslavil narozeniny a přinesl moc dobrý dort. Už známe vyjmenovaná slova po V a pravidelně procvičujeme všechny řady. Časování sloves nám také jde. Již víme, jaký rozdíl je mezi obvodem, obsahem a jaké jednotky používáme. Vyzkoušeli jsme si dělení se zbytkem, které budeme pravidelně trénovat. Doopravdy nám tento týden šla práce od ruky. Všichni si zasloužíme pochvalu. Ve čtvrtek proběhlo další assembly a v pátek školní kolo Spellig Bee.
Tak krásný víkend a v pondělí na viděnou.
Vaši třeťáci, Katka, Ilonka a Martin.
On Monday, the class reviewed the grammar and vocabulary from unit 4 and then had their quiz for the unit. Throughout the rest of the week the students eagerly prepared for their English assembly presentation. On Thursday, they had the opportunity to present their work to their primary grade peers. On Friday, the class went to the school round spelling bee to cheer on their classmates.

4. třída
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí.“ Tak zní jeden z citátů nejznámějšího církevního reformátora v našich zemích – mistra Jana Husa. Nejenom o pravdě, ale také o této významné osobnosti jsme debatovali se čtvrťáky během ranních oáz i hodin předmětu Člověk a svět. Bylo zajímavé, že jsme našli mnoho příkladů, kdy se Husovo motto „Nade vším vítězí pravda“ prokázalo nejenom v minulosti, ale i v současném životě. Kromě filozofických úvah jsme však nezapomněli ani na prozaičtější starosti jako je psaní správného i či y v koncovkách podstatných jmen rodu ženského nebo počítání výměr obdélníkových a čtvercových ploch. Mimo jiné jsme i my na čtvrteční English assembly prezentovali, a to informace o Velkomoravské říši, zajímavých osobnostech rodu Přemyslovců a Lucemburků, to vše pochopitelně v anglickém jazyce. Naši zástupci také udatně zápolili na plavecké štafetě i na školním kole Spelling Bee. Všem zúčastněným gratulujeme k výborným výkonům a přejeme krásný první březnový víkend! Saša, Standa a čtvrťáci
The class had a busy week after their relaxing holidays. The students continued with unit 5 in their Incredible English books, focusing on irregular verbs. In their AK lessons they continued with their assembly preparations. On Thursday, they were able to present their work to their primary peers. On Friday, the class cheered on their classmates in the school round spelling bee.

5. třída
I páťákům „nabouraly“ akce tohoto týdne běžný režim, což jim udělalo velikou radost????! Rozhodně jsme ale nezaháleli. Zopakovali jsme si pravopis přivlastňovacích přídavných jmen a ve dvojicích jsme tvořili příběhy s použitím náhodných slov a slovních spojení. Někteří spolužáci nás báječně pobavili, jiní nás poučili. V matematice jsme hledali podobnosti mezi krychlí a kvádrem a zjišťovali jsme jejich povrch. Na rozehřátí jsme si pohráli s krychličkami a připomenuli si, co je to krychlová stavba a jakým způsobem lze zapisovat plán staveb. Pracovali jsme v týmech a navzájem jsme si pomáhali a diskutovali nad našimi architektonickými skvosty. Věděli jste, že v sobotu 2. března slavíme 200 let od narození velikána české hudby Bedřicha Smetany? Chcete-li se o něm dozvědět více, přijďte si prohlédnout naši síť slávy. Rovnou jsme se podívali na kobylku i dalším světově proslulým hudebníkům – Leošovi Janáčkovi, Antonínu Dvořákovi a Bohuslavu Martinů. Jejich díla budou znít v naší třídě po celý březen. Tak když uslyšíte hudbu linoucí se z naší třídy budete vědět, že je to naše české kulturní dědictví. Krásný březen přejí Pavel, Saša a páťáci????.
This week in English, students worked in small groups to create informative and interactive skits for this month’s English Assembly! Students worked in groups differentiated by time period and inventor/invention. Moreover, students had the opportunity to learn more about Czech inventors/inventions, practice their research and note taking skills, and collaborate with one another. Following that, students completed an individual monthly project for English Club. Students used the knowledge they acquired when preparing for the February Assembly to write post cards as the inventor or to the inventor. Letter writing is an important type of writing composition and I very much appreciated students' enthusiasm when using their prior knowledge to write in a new style and complete a summative project. The ‘post cards’ are currently hanging up in the hallway (pictures on Facebook) and the video of the Assembly performance is also on Facebook for your viewing pleasure.

Spelling Bee – school round
Our School Spelling Bee was a thrilling event where representatives from each class showcased their spelling prowess. Students competed against each other to secure a spot on either the junior or senior spelling team. These talented spellers will proudly represent our school at the District Spelling Bee next Friday, hosted at Sunny Canadian International School. The competition was intense yet filled with enthusiasm and support for all participants. We are proud of our students' hard work and dedication, and we look forward to cheering on our spelling teams at the upcoming District event!

Milí rodiče, s předčasným jarem přišel i čas pozvat Vás na VELIKONOČNÍ DÍLNY, které si pro děti přichystal tým družiny v pondělí 25.3. v čase od 9:00 do 11:30. Děti se mohou těšit na opičí dráhu, ruční práce s přírodními materiály, hledání vajíček, přípravu jarní pomazánky a práci s barevným drátkem. Máte-li chuť nám na stanovištích pomoci, jste srdečně vítáni.
Těšíme se na Vás!

Vaše základka