Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší – Vaší školy,

v úvodu našeho pravidelného pozdravu bychom Vás rádi pozvali na již tradiční BookFair, který se příští týden bude konat na naší škole! Velmi ceněné dětské tituly se tak ocitnou přímo v našem areálu, kde si je naši žáci a studenti budou moci prohlédnout i zakoupit. V minulých letech byl knižní veletrh mimořádně úspěšný a obohatil naši školní komunitu o fantastické literární poklady. Nejenže se žáci mohou těšit z nových knih, ale s každým nákupem také pomáhají rozšířit knihovnu naší základní školy, protože 20 % z prodeje zpět investujeme do knih. Přijďte s námi v pondělí a úterý do učebny Trnka od 8:30 do 17:30 zažít atmosféru krásné literatury a ponořit se do příběhů!

Příští týden nás čekají i další společné akce, na které se moc těšíme. Ve středu dostanou slovo naši nejmladší žáci (nositelé žlutých kravat), kteří nás provedou středeční asssembly. Ve čtvrtek se u nás koná pod názvem „Babický recitační slet“ okresní kolo recitace. Moc držíme palce všem účastníkům, aby se jim jejich vystoupení podařila. A v pátek se proskáčeme společně s matematickým klokanem světem čísel, rébusů a hádanek do světa literatury, kdy nás čeká den věnovaný jednomu z největších světových pohádkářů – ano, je to Hans Christian Andersen.

Další týden před Velikonoci bude opět díky prázdninám kratší, ve středu (27. března) tedy bude výuka probíhat dle pátečního rozvrhu. Kroužky se v tento den nebudou konat a školní autobus pojede ve 13,35 hodin.

Pojďme se nyní opět podívat, co zažili naši žáci a jejich průvodci tento týden v jednotlivých třídách:

1. třída
V první třídě už krásně plynule čteme i píšeme. Zvládneme si i sami soustředěně číst celých deset minut. Proto jsme si tento týden zavedli nové čtenářské deníky, do kterých si budeme zapisovat své pokroky. A protože už parádně zvládáme všechny tvary velkých písmen, pustili jsme se do psaní hůlkovým písmem. V matematice řešíme i obtížnější slovní úlohy, v čemž nám často pomáhá dramatizace. Zjistili jsme, že když spolupracujeme, dokážeme vyřešit i složité úkoly. Také poctivě nacvičujeme na assembly, které máme na starosti již příští týden. Doufáme, že se spolužáci nejen pobaví, ale dozví se i něco nového.
Za tým první třídy Bára a Hedvika
This week in first grade was full of exciting learning experiences! We expanded our English language skills by mastering two new letter sounds. Additionally, we dedicated time to perfecting our poem for the upcoming school assembly, showcasing our creativity and teamwork. Exploring St. Patrick's Day, we delved into entertaining stories that captivated our imaginations. To add to the fun, we crafted traps in hopes of catching a mischievous leprechaun over the weekend, fostering our problem-solving and creative thinking skills. It's been a week filled with growth, creativity, and joy in first grade!

2. třída
Rádi bychom se s vámi podělit o to, co jsme zažili v uplynulém týdnu. Byl to pro nás zajímavý a plodný čas. Začátkem týdne jsme se věnovali Matematickému klokánovi.  Podařilo se nám vyřešit náročné úlohy a bavilo nás to. Také jsme si povídali o blížícím se jaru a o tom, co všechno tato roční doba přináší. Dozvěděli jsme se o změnách v přírodě a probouzení života v ní. V rámci češtiny jsme si zopakovali podstatná jména a procvičili jsme rozpoznávání a používání podstatných jmen v různých kontextech. Vrcholem týdne byla naše prezentace pro prvňáčky na téma lidské tělo. Úspěšně jsme předvedli, co všechno jsme se naučili, a dokázali jsme své znalosti zajímavě a srozumitelně předat mladším spolužákům.
Přejeme vám prima víkend. Druháci, Andrea a Beátka
It's been an eventful week in second grade! We kicked off the week with a successful spelling test, showcasing our dedication to learning. Balancing academics with enjoyment, we honed our writing skills by planning an imaginary birthday party, sparking our creativity and organizational abilities. Exploring the concept of plot, we deepened our understanding of storytelling and how it enhances our comprehension of narratives. Additionally, we actively participated in setting up for our upcoming school book fair on Monday, fostering teamwork and community spirit. It's been a week of growth, creativity, and collaboration in second grade!

3. třída
Máme za sebou další březnový týden. Pracovali jsme naplno a nebyla nouze o nové zážitky. Pondělí jsme věnovali čtenářské dílně. Naše deníky se pomalinku začínají plnit zápisy o přečtených knihách. Několik žáků představilo před třídou svoji oblíbenou knihu, abychom měli inspiraci, co si příště vybrat ke čtení. Pisatelská dílna byla věnována popisu naší školy. Studenti psaným slovem provázeli návštěvníky po areálu Open Gate, ale i trefně popsali výuku a atmosféru školy. V rámci hudební výchovy jsme tančili, byla to velká zábava. Ve čtvrtek nás navštívila lektorku z Říčanského muzea, která nás naučila drátkovat. Určitě se k této aktivitě v budoucnu vrátíme. Vyzkoušeli jsme si malbu jarních květin a seznámili se s jejich jmény. Tak v pondělí na viděnou. 
Všem přejeme pohodový víkend.
Vaši třeťáci, Katka, Ilonka a Martin
During the week, the class continued with unit 5 in Incredible English, continued their nonfiction units in reading and writing and started their monthly project in their AK lessons. In their Incredible English books, the students reviewed reading for details and describing what others like and don’t like. During their reading lesson, they read about an animal shelter where children read to dogs while practicing identifying the main idea of the text. In writing, they continued with their informational paragraphs about a plant of their choice. In AK, the students began their project, for which they will create an informational booklet about a plant of their choice.

4. třída
V tomto týdnu jsme se společně se čtvrťáky zaměřili na osobnost, která letos slaví dvousetleté výročí svého narození, je to jeden z našich nejznámějších hudebních skladatelů Bedřich Smetana. Z naučných videí, audio ukázek i z krátkých textů jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí o jeho životě i díle. Například, že je to rodák z vyjmenovaného slova po M, že složil celkem 8 oper či že zamlada experimentoval s výbušninou, což zřejmě zapříčinilo jeho postupnou hluchotu. Všechny tyto informace jsme pak zapracovali do výtvarné koláže. Nezahálíme ale ani v ostatních předmětech. Vyslechli jsme si referáty o známých ženách z minulosti i současnosti, v matematice jsme prohloubili znalosti o zlomcích, v českém jazyce jsme přiřazovali podstatná jména rodu mužského ke vzorům a v předmětu Člověk a svět jsme navázali na botaniku z týdne předchozího a jako správní zahrádkáři jsme začali s výsadbou osení do vlastnoručně ozdobených květináčů. Srdce Přemka Podlahy by nad tou nádherou určitě zaplesalo radostí!
Přejeme všem krásný (zahrádkářský) víkend. Saša, Standa a čtvrťáci.
This week the class started unit 6 in their Incredible English books and began working on their group projects in their AK lessons. In unit 6, the students are focusing on vocabulary related to technology and continuing to practice using verbs in the past tense. While talking about technology, they discussed changes in technology and its effects on our lives. During their grammar lesson, they practiced forming sentences to describe what someone did and didn’t do in the past tense. For their monthly project in AK, the students are working in groups to complete posters about different types of plants. This week they were placed into their groups and began outlining their posters.

5. třída
Společným tématem, které propojovalo všechny vyučovací oblasti, bylo jaro a probouzející se rostlinná říše. Vrhli jsem se na poznávání kvetoucích bylin a hledali jsme jejich společné znaky. Některé z nich jsme dokonce našli v areálu OG. Ve výtvarce jsme se zaměřili na detaily květů, listů a stromů a vzniklo několik zajímavých obrázků. V matematice jsme řešili slovní úlohy zaměřené na výpočet povrchu krychle a kvádru. Zaokrouhlovali jsme desetinná čísla a měřili jsme velikosti úhlů. V týdnu jsme se věnovali zážitkovému čtení a vyslechli první z referátů o oblíbené knize a jejím autorovi. Těšíme se na další knižní tipy! V historii jsme přesunuli do 20. století. Dozvěděli jsme se o zámince, která vyprovokovala začátek 1.světové války. Víme, proč se jí říká „zákopová válka“ a jak to bylo s prvními tanky. V Informatice jsme si pohráli s AI a po kratší odmlce jsme si namáhali hlavičky s robotem Emilem. Přicházející jaro je cítit kolem nás, a proto si s radostí užíváme polední chvilky na čerstvém vzduchu s Pavlem.
Vaši páťáci a jejich průvodci Saša a Pavel????.
This week in English, students continued to deepen their knowledge of persuasive writing by not only choosing a topic, but by completing a graphic organizer to help streamline their reasons and examples which support their opinion. Students will write their "final" persuasive essay by the end of this month. Following this, we will move onto our final Writing Unit, Information writing. Students will learn how to properly research, cite sources, and write about a non fiction topic of their choosing. Moreover, we completed a review of Incredible English Units 4-6 and students will take an exam on these 3 Units at the beginning of April. Furthermore, we began Unit 7 by speaking about the purpose behind Animal Rescue Centers or Shelters. Unit 7 is based around animals (the vocabulary) so it was good for children to share their knowledge with one another any myself as well as learn new terminology. Lastly, students have been assigned a partner and began work on their English Club project for March. The theme is plants. Students are working in 10 groups of 2 and writing about either trees, shrubs, herbs, climbers, or creepers. We will further their knowledge by having them also include information about these types of plants which are found in Czech Republic, and the status of the species (endangered, threatened, extinct). We will also learn about invasive plant and beetle species which pose a significant threat to the health of the overall ecosystem. By the month's end, students will have created an informational display that will be hung up in the hallway for all to see. Next month, we will begin our first novel study. Each child will receive a copy of a particular book and there will be weekly at-home reading requirements and then in-school analysis of the text.

Milí rodiče, jaro klepe na dveře a s ním přichází jarní úklid, proto ještě jednou prosíme, abyste v průběhu příštího týdne odvezli zbylé sáňky, boby a lžíce. Taktéž nahlédněte do bedny ztrát a nálezů, kde se nachází množství rukavic, čepic, šál, částí uniforem i jiných svrchníků. V pátek zbylé věci dáme do pytlů a odneseme.

Přejeme všem krásný víkend a už teď se těšíme na další týden plný rozličných aktivit!

Vaše základka