Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší – Vaší školy,

tento týden byl ve znamení zápisu do první třídy. Měli jsme možnost se potkat se všemi dětmi a jejich rodiči na tradičním Prvňáčkovi nanečisto a s částí rodičů i dětí osobně při individuálním setkání. Tato setkání jsou pro nás velmi inspirativní.

Zápisy však nejsou jedinou významnou událostí, která se v dubnu koná. Kromě jednotných přijímacích zkoušek, které se týkají zejména žáků páté třídy a jejich rodičů, nás čekají trojlístkové konzultace, při kterých budou mít opět žáci (společně se svými průvodci vzděláváním) zhodnotit své pokroky a odhalit oblasti, na které je naopak zapotřebí se zasoustředit a zapracovat na jejich zlepšení.

Nyní se pojďme podívat, co zažili naši žáci a jejich průvodci tento týden v jednotlivých třídách:

1. třída
Na začátku týdne jsme si v první třídě povídali o tom, jak jsme prožili Velikonoce. Bavila nás hra Já mám, kdo má, ve které jsme popisovali veselé barevné kraslice. Počítali jsme slovní úlohy s vajíčky a pomlázkami, řešili velikonoční logické úlohy i vyhledávali klíčová slova spojená s Velikonocemi v textu. Využili jsme hezkého počasí a vydali se ven za znaky jara a kvetoucími kytičkami. Přitom jsme si stihli i pohrát na lesním hřišti. Ve čtvrtek jsme navštívili knihovnu a vypůjčili si encyklopedie, ve kterých jsme hledali zajímavosti o zvířátkách. Užili jsme si i zábavnou půlhodinku plnou deskových her. Na konci týdne jsme zhlédli poučné představení anglického divadla.
Za tým první třídy Bára
This week was full of exciting English activities. We learned new words for toys and practiced finding things in a messy playroom. In addition, we had a blast playing fun board games together in groups. We saw a  special performance by the Fair Bear Theatre where we watched a performance all about a dog competition at the colourful hotel. What a week full of learning and fun we had!

2. třída
Dovolte nám podělit se s vámi o naše zážitky a sdělit vám, jak nádherný týden jsme zažili. V úterý jsme se vydali na výlet do lesa, kde jsme měli možnost pozorovat zvířata a přírodu, která nás obklopuje. Byla to skvělá příležitost naučit se více o ekosystémech a životě v lese.
Ve středu jsme měli tu čest navštívit Českou televizi, konkrétně ČT 24. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je být televizními moderátory, a měli jsme možnost nahlédnout do zákulisí televizní produkce. V pátek na nás čekalo anglické divadlo, což byla zábavná a interaktivní forma výuky angličtiny.
Krásný víkend přejí druháci, Andrea a Beátka.
This week was filled with excitement as we prepared for our unit quiz, showcasing all the knowledge we've gained. Everyone did an amazing job! On Friday, we had a fantastic time watching a special performance by the Fair Bear Theatre. The performance was all about a dog competition at a colourful hotel and kept us entertained throughout. What a wonderful week of learning and fun we had together!

3. třída
Vážení rodiče, tento týden byl sice kratší, ale i přesto jsme toho hodně stihli. V úterý jsme měli pisatelskou dílnu, ve které jsme psali, jaký by měl být správný učitel. Zaujala nás postava Igora Hnízda z filmu Obecná škola ve filmové ukázce. Na toto téma jsme navázali ve středu, kdy naším úkolem bylo napsat, jaký by měl být správný žák – student, aby si ho učitel vážil. Vyvstaly nám zajímavé nápady a podněty k diskuzi. Hudební výchova byla plná zpěvu a tance, zpívali jsme kánony. Ve čtvrtek jsme dočetli knížku Zpátky do Afriky a poté jsme dělali zápis do čtenářských deníků. Druhý blok byl věnován převodům jednotek, měřili jsme a pracovali s provázky. Měli jsme také výtvarku a plavání a týden byl zakončen anglickým divadlem. Prostě nádhera. Všem přejeme slunečný víkend.
Za třetí třídu Vaše Anetka – žákyně smaragdové třídy.
On Tuesday, the students went for a walk through the forest behind the school. While on the walk they participated in a few activities reviewing their knowledge of plants, as well as creating fairy houses. On Friday, the students enjoyed a visit from the Fair Bear theater group.

4. třída
Tento týden jsme se čtvrťáky strávili ve škole pouze čtyři dny, to proto, že Velikonoční pondělí bylo pro všechny dnem volna. Většina čtvrťáků si samozřejmě nenechala ujít známé velikonoční tradice, a tak jsme se v úterní ranní oáze dozvěděli, kdo chodil po známých s pomlázkou, kdo barvil vajíčka, pekl mazance, jidáše a beránky či kdo po poledni poléval opozdilce vodou. Připomněli jsme si také 1. duben a zjišťovali jsme, kdo byl v tento den nachytán nebo zda se naopak někomu podařilo povedeným žertem někoho vyvést. Ve středu pak nastal den D, kdy jsme společně se druháky vyrazili na návštěvu do České televize. Během poučné exkurze jsme zavítali do studia zpravodajství, dozvěděli jsme se, jakým způsobem se informace dostávají na televizní obrazovky a vyzkoušeli jsme si to i natočením krátkého videa. Na závěr týdne jsme se jsme zhlédli anglické divadlo s názvem The Fair Bear Theatre.
Přejeme všem krásný víkend! Saša, Standa a čtvrťáci
This week was packed full of fun activities for our 4th graders! We started the week off with having a fun nature hike to Ricany where we got to have fun at a beautiful park. On Wednesday we went on our trip to the Czech television station. We were so excited at the opportunity to be famous TV stars and to learn about how such a big new agency works. On Thursday, we began our novel study on Tales of a Fourth Grade Nothing by Judy Blume. We ended the week with a trip to the theater to see our beloved Bear theater perform another hilarious play in English for us! With all the fun this week, we can’t wait to see what next week will bring!

5. třída
Po velikonočních svátcích dorazili páťáci do školy odpočatí a natěšení na své spolužáky. O energii nepřišli ani po úterním odpoledním enrichmentu, který strávili s Petrou Kobrovou a jako vždy si ho báječně užili. Možná za to mohl i cukr z úžasného narozeninového dortu, o který se se svými spolužáky rozdělil Carlo. Moc jsme si pochutnali, děkujeme! Tento týden byl v matematice ve znamení trojúhelníků. Rýsovali jsme je, počítali obvod i obsah. Zjišťovali jsme velikost úhlů a porovnávali je. Učíme se druhy zájmen a trénujeme paměť. V historii jsme doputovali do roku 1918 a seznámili se s osobností T. G. Masaryka. Společně jsme si o „tatíčkovi Masarykovi“ četli, povídali a také jsme tvořili koláže. Termín jednotných přijímacích zkoušek se blíží, nervozita stoupá, čas přípravy se krátí. Ve škole si to i přesto užíváme a je nám spolu dobře. Krásný sluneční víkend přejí páťáci, Saša a Pavel????.
This week in English, students successfully completed Unit 7 of Incredible English with a vocabulary activity using terminology like consumer, producer, herbivore, omnivore, carnivore, etc. Students used this emergent language to deepen their knowledge of the trophic system, and what eats what and gets eaten by what, and produces or consumes energy. Following that, we began our Information Writing Unit with students completing a "cold write" following the viewing of a video about kangaroos. We also practiced reading nonfiction texts and identifying relevant information +facts and figures, taking notes, and expanding upon those notes with transition words and more to create complete sentences for our "cold write" essay. Lastly, we visited the library and students each checked out the novel, The One and Only Ivan. We read the first 10 pages and completed a relevant discussion and pre/post reading activity.

Milí rodiče, dovolte nám se s Vámi podělit o jednu radostnou novinu. Paní učitelka Raechel čeká přírůstek do rodiny, a z toho důvodu se s námi na konci roku rozloučí. Raechel přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti v nové roli. Zatímco dítě je dítětem a nikdo ho tomu neučí, tak člověk se rodičem stává a nové roli se učí. Ať Tě toto učení baví a přináší Ti mnoho radosti!

Všem přejeme krásný slunečný víkend a těšíme se v pondělí opět na viděnou!

Vaše základka