Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

začátkem týdne se žáci naší školy zúčastnili okresního kola fotbalového turnaje McDonald´s Cup, který se konal na městském fotbalovém stadionu v Čelákovicích. Fotbalisté si poměřili síly ve dvou kategoriích: mladší žáci 1. - 3. třída a starší žáci 4.- 5 třída. Turnaje se letos účastnilo 27 škol. Našim žákům se v obou kategoriích povedlo postoupit ze skupin, a i když to na stupínek vítězů nakonec nebylo, všichni si reprezentaci školy i slunečné počasí náležitě užili. Z turnaje si odnesli diplom, suvenýr a pochvalu pořadatele. Získali cenné zkušenosti, užili si skvělý den plný fotbalu a už teď se těší na turnaj v příštím roce. Fotbalu zdar!

Ve středu se vybraní žáci ze 4. a 5. ročníku společně se studenty gymnázia zúčastnili okresního kola plavecko – běžeckého poháru Středočeského kraje, který se konal v areálu městského sportoviště v Čelákovicích. Sportovci nejprve uplavali libovolným stylem 50 metrů a poté byli Gundersenovou metodou (podle změřeného času) pouštěni do běžecké části závodu. Naši žáci si vedli skvěle jak v plavecké, tak i v běžecké části. Dva z nich dokonce získali i krásné umístění a odvezli si ze závodu stříbrnou a bronzovou medaili. Budou reprezentovat naší základní školu v krajském kole, které se koná za 14 dní opět v Čelákovicích. Děkujeme všem závodníkům za reprezentaci školy a gratulujeme ke skvělým výkonům!!!

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
I v tomto týdnu prvňáci věnovali spoustu úsilí tvorbě svých prezentací. Vyhledávali informace a přepisovali je nanečisto. V matematice stavěli stavby z krychlí, zapisovali jejich plány a procvičovali geometrii pomocí dřívek. Všechny bavilo jezdit s autobusem a počítat cestující, kteří vystupují a nastupují na jednotlivých zastávkách. Při hodinách čtení děti porovnávaly informace z textu. Co je stejné a co je jiné? Prostřednictvím Vennova diagramu hledali, co mají společného s holčičkou z Číny a čím se liší. Pilně nacvičujeme na školní festival Blue Van a těšíme se, až vám své vystoupení předvedeme. V pátek prvňáčky navštívil Standa s preventivním programem zaměřeným na budování a posilování kamarádství. Zažili jsme si aktivity na podporu komunikace, empatie a spolupráce. Věříme, že nám tyto dovednosti do budoucna budou velmi nápomocné.
Za tým první třídy
Bára
This week in Grade 1, we dived into the exciting world of the letter "H"! Our young learners have enthusiastically embraced this letter and are already recognizing it in various words. Additionally, we kicked off our engaging unit on farm animals, where students have joyfully discovered the names of adorable baby animals like lambs, chicks, kittens, and puppies. Our students have also been practicing expressing their preferences and following directions while immersing themselves in an imaginary children's farm setting. Furthermore, we are proud to see our students excelling in mastering CVC (consonant-vowel-consonant) words, showcasing their growing literacy skills. As the end of the year approaches, our students are diligently working on their presentations, demonstrating their creativity and hard work.

2. třída
Tento týden jsme se věnovali přípravě oborových prezentací. Děti ukázaly úžasnou píli a nadšení pro všechny aktivity, které jsme měli v plánu. Jedním z hlavních témat týdne byl koloběh vody. Probrali jsme jeho jednotlivé fáze a důležitost vody pro život na naší planetě. Také jsme zahájili zkoušky písně na Blue Van a navštívili jsme školní knihovnu. Kromě toho jsme si poskládali krychli z papíru. Bylo to skvělé cvičení pro rozvoj logického myšlení. Děti se s úkolem skvěle popraly a ukázaly úžasnou trpělivost a důvtip.
Druháci, Andrea a Beátka
In Grade 2 this week, our students focused on honing their speaking skills through engaging activities centered around question forms to explore emotions in an interactive information gap exercise. They delved into the enchanting tale of "The Snail and the Whale" by Julia Donaldson, showcasing their exceptional comprehension abilities by collaboratively answering questions about the story in groups. This week, our young learners immersed themselves in the world of adjectives, discovering their importance and how they enhance language. Additionally, students practiced their listening skills for specific information, further sharpening their ability to extract key details. To enrich their phonics skills, new concepts were introduced, adding to their growing repertoire of literacy skills.

3. třída
Další květnový týden je za námi. Pilně jsme se učili a pracovali na závěrečných oborových pracích. Učivo poctivě procvičujeme, abychom měli pevné základy do dalšího ročníku. V úterý naši fotbalisté vybojovali na McDonald's Cupu šestnácté místo. Středa byla věnovaná rodině a jejímu významu nejen pro nás, ale i pro společnost. Čtvrtek byl plný akčního opakování – běhací matematický diktát, skupinová práce při určování mluvnických kategorií sloves a také jsme si zamlsali. Eda měl narozeniny, a tak nás potěšil skvělou bábovkou. Všem přejeme zasloužený víkendový odpočinek.
Vaši studenti smaragdové třídy
In third grade this week, the class continued with unit 6 in Incredible English. They focused on listening for details while listening to descriptions of different towns and writing questions about pictures of towns using “Is there” and “Are there”.  Additionally, the practices speaking about pictures of towns use the same grammar focus. In AK, the class continued to prepare for their end of year presentations. Lastly, on Tuesday, some of the students participated in the McDonald’s Cup tournament. Those who participated did an excellent job while representing their school.

4. třída
Hlavní událostí uplynulého týdne se u čtvrťáků stala přírodovědná výprava „Biologie v praxi“ pod vedením gymnaziálního profesora Ondřeje Bílého. Společně jsme se vydali na nejstarší turistickou stezku v České republice, a to na Svatojánské proudy, což je přírodní rezervace mezi dvěma vltavskými přehradami Slapy a Štěchovice. Cestou jsme měli možnost ochutnávat a poznávat nejrůznější rostliny a dřeviny, pro upřesnění například vrbu bílou (jejíž kůru lze využít při horečkách), kakost smrdutý (silice lze využít jako přehlušení zápachu z bot), kyčelnici cibulkonosnou (plody chutí připomínající kedlubnu), osladič obecný (sladký kořen se používal k výrobě nugátu), šťovík kyselý (osvěžující a bohatý na vitamín C) nebo česnáček lékařský (bohatý na vápník a vhodný do kuchyně na přípravu salátů). Z fauny jsme měli možnost pozorovat norníka rudého, nutrii říční, ještěrku zelenou či nejrůznější zástupce z hmyzí říše. Zlatým hřebem výpravy ale byl náhodný odchyt užovky stromové, nejvzácnějšího hada na našem území. Tento plaz se nejhojněji vyskytuje zejména v Podyjí, avšak kvůli klimatickým změnám byl jeho výskyt zaznamenán i ve Středních Čechách. Náš případ byl teprve třetím potvrzeným úlovkem na Svatojánských proudech. Celou výpravu jsme po 16 kilometrech stylově zakončili nejprve táborákem s buřty a poté ještě zmrzlinou ve Štěchovické cukrárně. Pierre de Coubertin kdysi prohlásil „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ Toto heslo jsme beze zbytku naplnili v pondělí, kdy jsme se s našimi reprezentanty vypravili na fotbalový turnaj McDonald´s Cup do Čelákovic. V něm jsme změřili síly se školními manšafty z oblasti Praha – východ a obsadili konečné 17. místo. Sportu zdar, fotbalu zvláště!
Přejeme všem krásný víkend! Saša, Standa a čtvrťáci
This week we prepared for our summative test! It’s crazy to think that we are coming up on the end of the semester so quickly but here we are! Our fourth graders played fun review games to test their knowledge that they had acquired all semester. We are positive next weeks test will be a breeze. During our reading lesson we continued our novel study, it is very interesting how many connections our students are making between the main character in the book and themselves! Lastly, we continued working on our final presentations by learning about what paraphrasing is and how we can apply it to our own presentations. Sometimes its difficult to use our own words but by doing so, we are stretching our knowledge of our English and putting our skills to the ultimate test!

5. třída
V tomto týdnu si přišli na své hlavně nadšenci pro sportovní aktivity, a že jich v 5. třídě nemáme málo! Na McDonalds Cupu nás skvěle reprezentovali naši fotbalisti a z Duatlonu jsme přivezli stříbro a bronz! Gratulujeme všem zúčastněným. Dobře si vedeme i v jednotlivých oblastech vzdělávání. V českém jazyce vytváříme dialogy a přímou řeč zkoušíme správně zapsat pomocí uvozovek. Přečetli jsme si poslední z ukázkových balad ze sbírky Kytice a chystáme se na umělecký přednes vybrané části. Věříme, že to bude zážitek pro recitující i posluchače! V pravidelné dílně čtení jsme hledali odpovědi na některé otázky o postavách našich příběhů. Co máme s hrdinou naší knihy společného? V čem se lišíme? Slohová výchova byla ve znamení lyrické básně. Máme mezi sebou budoucí básníky a básnířky, posuďte sami. V geometrii jsme rýsovali trojúhelníky s pomocí úhloměru a vyráběli jsme 3D model jehlanu. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli i zdobením tělesa drobnými abstraktními kresbami. V historii jsme se přesunuli do 20. a 21. století. Četli jsme si o období totalitního režimu, vysvětlili si, čemu říkáme Pražské jaro a připomněli jsme si Sametovou revoluci v listopadu 1989. V pátek jsme opět navštívili IT učebnu na gymnáziu a vytvářili jsme dokument v textovém editoru MS Word. Vyhledávali jsme a zapisovali informace o vybraných živočiších žijících na území ČR. Týden byl náročný, ale vše jsme zvládli s přehledem a úsměvem na tváři.
Vaši páťáci, Pavel a Saša????

Noc plná hvězd
Mia Antonova

Bílý měsíc svítí jasně mléčným světlem.
Malé hvězdičky září na tmavé noční obloze.
Měsíc svítí a cvrčci cvrkají.
Jen šumění stromů a hukot potůčku.
Cvrčci cvrkají a hvězdy svítí.
Je tu krásně, cítím se dobře.

Opuštěné město
Adéla Hrabinová

Čas se tu zastavil.
Celé město je porostlé zelení.
Čas se zastavil, živé duše by se nenašlo.
V noci hvězdy oslnivě září a já se ve tmě ztrácím.
Ztrácím vědomí ve městě porostlém zelení.
Padnu do mechu a naposledy se nadechnu.
Čas se zastavil.

This week in English, we continued with our Novel Study and students read independently and then worked together to answer comprehension questions related to the author's purpose and answering detail-oriented questions. Moreover, we continued to work on Unit 9 of Incredible English and students reviewed grammar concepts like "going to" to describe incumbent future events/actions and spelling single and multi-syllable words. Furthermore, we are continuing to work on the Czech and English portions for the Final Presentation. We are also working diligently to complete Incredible English before the end of this school year. I'm very proud of the progress students have made this year, especially with their writing skills and reading comprehension.

Milí rodiče, přejeme Vám klidný a pohody plný víkend.

Vaše základka.