Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

v úvodu našeho pravidelného zpravodaje z dění ze základní školy bychom Vás rádi jménem anglického oddělení požádali o spolupráci. Váš názor je pro nás důležitý, a protože se snažíme zlepšit čtenářské dovednosti a také zážitky našich žáků, přikládáme dotazník, který se týká využívání aplikace Raz Kids. Věnujte, prosím, chvíli sdílení svých názorů prostřednictvím tohoto dotazníku. Děkujeme Vám za Vaši účast.

Hello Parents, we kindly ask for your participation in a brief survey regarding your use of Raz Kids at home. Your input is invaluable to the English Department as we strive to enhance our students' reading experiences. Your feedback will greatly assist us in tailoring our approach to better meet the needs of our young readers. Please take a moment to share your thoughts through this link. Thank you for your participation.

Příští týden začíná období oborových prezentací, které každoročně přináší žákům příležitost zúročit několikatýdenní přípravy. Učení prezentovat před ostatními již na prvním stupni základní školy má nespočet výhod. Žáci se učí volit vhodné jazykové prostředky a prezentovat informace efektivně a srozumitelně. Zlepšují své dovednosti v grafickém zpracování prezentací, technice projevu a mluvení spatra. Důležitou součástí tohoto procesu je také vzájemné hodnocení mezi spolužáky, které je vedeno formou doporučení a ocenění, nikoli kritiky. Takto podaná hodnocení jsou vždy konstruktivní a motivují děti k vlastnímu zlepšení a práci na sobě. Tento přístup podporuje jejich sebedůvěru, schopnost sebereflexe a dává jim cenné podněty pro jejich osobní a akademický růst. Přejeme všem dětem, aby se jim jejich prezentace povedly, ustály trému a zaujaly co nejvíce posluchačů.

Když už jsme u prezentací, příští týden ve středu se u nás koná finále Projektové olympiády, která si klade za cíl naučit děti schopnostem, které budou potřebovat nejen na vyšších stupních vzdělání, ale i v pracovním životě. Je to určitá reakce na dnešní stav ve školství, kdy se děti učí věci převážně nazpaměť. Mají tak rozsáhlé znalosti, ale nedokáží je dát do logických souvislostí a uplatnit je v praxi. Proto vznikla myšlenka tohoto projektu „Ukaž, co dokážeš“. Zapojilo se do něj množství škol a necelá stovka těch nejúspěšnějších prezentujících se setká právě u nás v Open Gate. Počítejte tedy prosím s vyšší fluktuací aut, a to jak v ranních hodinách, tak po konci vyučování.

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
V první třídě už je cítit duch prázdnin. Dokončili jsme práci na prezentacích. Už máme zapsané všechny potřebné informace, nakreslené a nalepené obrázky. Třeťáci nám pomohli s nacvičováním ústních prezentací. Jejich rady byly velmi cenné, takže už víme, jak stát, mluvit a co nás čeká. Ve volných chvílích pokračujeme s nacvičováním na Blue Van. Z našich vystoupení jsme trochu nervózní, ale moc se těšíme. Doufáme, že se těšíte i vy, protože to rozhodně bude stát za to.
Za tým první třídy Bára
This week in first grade was full of exciting learning opportunities! We focused on mastering the letter 'B' sound in English, practicing its pronunciation and identifying words that start with this letter. Additionally, we dedicated time to preparing for our upcoming presentations by exploring and gathering relevant vocabulary. To assist us in our presentations, we engaged in a creative activity where we created labeled pictures, ensuring that we have visual aids to support our oral presentations. It was a productive week of language development and presentation skills in our first-grade classroom!

2. třída
Tento týden byl plný aktivit a naši druháci se skutečně snažili. Zopakovali si gramatiku a věnovali se Hejného prostředím, což jim šlo velmi dobře. Kromě toho nyní dokončujeme přípravy prezentací, které nás čekají již příští týden. Děti projevily velkou kreativitu a nadšení. Těšíme se, až uvidíme výsledky naší práce. Věříme, že se prezentace vydaří a že si z této zkušenosti odneseme mnoho nového.
Druháci, Andrea a Beátka
In grade 2 this week, we delved into preparing the English segments of our upcoming presentations. Through honing our research skills, we diligently searched for pertinent information to enrich our topics. Exploring the index was a key focus, equipping us with the ability to swiftly locate specific information within texts. Additionally, we expanded our vocabulary by learning terms related to indoor activities, enhancing our language proficiency. It was a week filled with valuable learning experiences that will undoubtedly contribute to our academic growth and presentation success in grade 2.

3. třída
I celý náš týden byl v duchu příprav na závěrečné oborové prezentace. Sbírali jsme informace, třídili je a opisovali na kartony. Pisatelská dílna byla věnována představení témat našich prací. Přišla za námi Petra Kobrová a procvičili jsme si své mozkové závity společně s Makovicí (časopis plný rébusů, hádanek a logických úloh).  V pátek bylo shrnutí, co vše již máme hotovo a připomenutí kritérií k hodnocení našeho několikatýdenního snažení. Držte nám příští týden palce, ať se nám vše povede dle našich představ. Těšíme se na následující týden a návštěvy rodičů při prezentování.
Mějte krásný víkend.
Vaše smaragdová třídaThis week the students focused mostly on their end of year presentations. The students have been working hard preparing their presentation boards and rehearsing their speeches. Many of them are almost ready to present and we are all looking forward to when they will present. Additionally, the class has begun to wrap up unit 6 in Incredible English and prepare for their end of semester test.

4. třída
Čtvrťáky tento týden čekal závěrečný testík z českého jazyka a literatury, a tak jsme stihli zopakovat většinu hlavního učiva za uplynulé pololetí. Nezaháleli jsme ani v matematice a geometrii, ve které jsme rýsovali trojúhelníky a počítali povrch krychle a kvádru. Hlavní atrakcí ale bylo čtvrteční přespávání ve škole. Ihned po vyučování jsme se vydali pěšky do Říčan k rybníku Jureček a občerstvili se na tamější plovárně. Po příchodu zpět do školy už na nás čekalo opravdové americké barbecue s hamburgery a jinými pochoutkami z grilu. V roli masterchefů se představili Raechel se svým manželem Viktorem. To nejlepší ale přišlo na závěr - party v plaveckém bazénu a pro zájemce byl přichystán také závodní turnaj motokár ve hře Super Mario. Zábavný večer korunovali naši hokejisté čtvrtfinálovou výhrou nad Američany, takže o víkendu jim opět můžeme držet palce, tentokrát už v bitvách o medaile. Přejeme všem krásný hokejový víkend. Saša, Standa a čtvrťáci
Wow, this week was filled with intense and fun moments! We continued preparations for our final presentations which are coming along beautifully! On Wednesday we rocked our summative test, completing our grammar goals for the semester! To celebrate on Thursday we had an epic sleepover! After a hike to Ricany, we returned to campus and had a good old fashioned American BBQ! We spent the night swimming, watching  the USA/Czech hockey match (RIP USA), playing games, and enjoying each other's company! It was an awesome way to wrap up our week!

5. třída
Tak určitě! Ranní oázy v tomto týdnu nebyly zaměřené jen na texty s porozuměním, ale také se v nich denně rozebíraly výkony „našich chlapců“, kteří nás reprezentují na ledě na MS v hokeji. A že páťáci hokeji rozumí a mají opravdu skvělý přehled! Držíme palce a doufáme, že bude kov! Pomalu finišujeme v učivu. Dobíráme poslední novou látku a pak už nás čeká jen opakování a upevňování všeho, co jsme se naučili. I v tomto týdnu jsme skládali básně, ale tentokrát jsme se zaměřili na verše s rýmy. Podařilo se nám vytvořit verše střídavé, sdružené, obkročné i přerývané. Jsme prostě jedničky. Ve středu jsme se pustili do řešení slovních úloh a dost jsme si „mákli“. Operovali jsme s jednotkami času, hmotnosti, délky i obsahu. Pohybovali jsme se v oblasti racionálních čísel – pracovali jsme s desetinnými čísly i zlomky. Odměnou za úsilí nám byl čtvrteční výjezd za brány Open Gate. Vyrazili jsme tradičně vlakem do Prahy a zavítali do Holešovické tržnice, haly č. 17, kde se nachází výstava o světě písma, jeho historii, základech typografie i šifer. Páťáci si coby “Lovci znaků” poradili s jedenácti interaktivními exponáty. Domlouvali se s robotem Blablátorem, vyzkoušeli si práci sazeče na speciálním světlotisku, porazili světelnou šibenici, prozkoumali stopy psacích nástrojů a další aktivity. Při své cestě za dobrodružstvím se všem podařilo rozluštit zašifrovanou zprávu. V pátek jsme si zahráli oblíbenou matematickou hru Pošli to dál a s mimozemšťanem Scottiem jsme se “potrápili” nad blokovým programováním. V pondělí se budeme těšit na první letošní závěrečné oborové prezentace.
Slunečný víkend přejí ptáci, Saša a Pavel.
This week in English, students continued to diligently work on the Czech/English portions of their final presentation as well as continuing to add to and modify their accompanying PowerPoint. We’re all excited for children to present their work and share what they’ve learned about their topic of choice with their peers and myself. Moreover, we learned about two types of poetry: haiku and limerick. Students worked with a partner to create various poems that follow the different patterns/rules for these different types of poems. Furthermore, we have successfully completed Incredible English which is great, and students will receive individual certificates to commemorate their achievement and hard work. As the school year comes to a close, I will work with students as a class and individually to re-assess their spelling and reading skills before they complete their primary school journey here at Open Gate.

Milí rodiče,  chtěli bychom Vás poprosit, abyste při příjezdu a vyzvedávání dětí využívali kruhový objezd u družiny jen na dobu nezbytně nutnou. Pokud chcete děti do školy doprovodit, je zapotřebí auto zaparkovat na parkovišti, nikoli na kruhovém objezdu, kde stojící auta blokují plynulost dopravy. Moc děkujeme a ať už se během dní volna chystáte sportovat aktivně či fandit našim hokejistům, přejeme Vám klidný a radosti plný víkend.

Vaše základka.