Pravidelný pozdrav z Vaší - naší základní školy

Vážení rodiče a přátelé Vaší - naší školy,

tři, dva, jedna…. START! Tímto společným zvoláním jsme v pondělí dopoledne odstartovali oslavu Dne dětí. A jak jinak, než pohybem a zábavou. Na deseti stanovištích jsme si otestovali svoji sportovní zdatnost, prověřili znalosti a paměť u zdravovědy a objevovali svůj talent při malování. Úsilí všech bylo oceněno sladkou odměnou v cíli. Velký dík patří páťákům za pomoc a skvělý doprovod našim prvňáčkům. Dopoledne uteklo jako voda a my už se těšíme na příští oslavu nás, dětí.

Oborové prezentace, které na naší škole pravidelně zařazujeme na konec školního roku, jsou vždy pomyslným vyvrcholením několikatýdenních příprav. Děti se při jejich zpracovávání učí nejen hluboce porozumět zvolenému tématu, ale také rozvíjet své kritické myšlení a schopnost samostatně pracovat. Připravovat a prezentovat své projekty jim pomáhá zdokonalovat komunikační dovednosti a sebevědomí, což jsou klíčové schopnosti pro jejich budoucí úspěch v osobním i profesním životě. Jsme velmi hrdí na to, jak se naši žáci v těchto prezentacích rok od roku zlepšují a těší nás vidět jejich pokroky a nadšení pro učení.

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
V tomto týdnu jsme se v první třídě věnovali hlavně prezentacím a nacvičování na Blue Van. V rámci prezentací jsme vyslechli mnoho nových informací, dozvěděli se spoustu zajímavostí a ochutnali mnoho specialit. Moc nám chutnala francouzská bagetka, španělská sušená šunka, frgál, italské Tiramisu i caprese. Užili jsme si krmení morčete, vázání pásku na judo i porovnávání různých hadích kůží. Nadšení ze sportu a pohybu venku jsme projevovali v pondělí při sportovním dopoledni ke Dni dětí i čtvrtečním odpoledni v Mukařovském lese. Máme dobrý pocit ze čtvrtečního námořnického vystoupení na festivalu Blue Van. Nezapomněli jsme ani na procvičování čtení, psaní a počítání. A teď už se těšíme na kouzelnou školu v přírodě v Jizerských horách.
Za tým první třídy Bára
This week in 1st grade, our students had a fantastic time watching their peers present their chosen topics, ranging from guinea pigs to tennis, horses, Italy, and so much more. It was a wonderful opportunity for them to learn from each other and practice their listening skills. Additionally, our young learners successfully completed their end-of-year English test, showcasing their hard work and progress throughout the year. We also took some time to explore nature, focusing on observing water in its natural habitat, fostering a love for the environment. To wrap up the week, we joyously celebrated our school during the Bluevan festival, where our students proudly displayed their singing and dancing talents.

2. třída
Rádi bychom se s vámi podělili o pár momentů z posledních dnů. V pondělí jsme oslavili Den dětí a byla to taková jízda, že bychom si to klidně dali znovu! Pak jsme na zahradní slavnosti Blue Van přivítali naše milé rodiče. Bylo to odpoledne plné smíchu a zábavy. Týden uběhl jako voda, a my jsme mezitím dokončili oborové prezentace, na které jsme pyšní. V pátek jsme předvedli ty nejlepší kousky ve všech třídách základky. Teď se moc těšíme na školu v přírodě, kde nás čekají nové zážitky a možná i nějaká ta dobrodružství s lesními skřítky.
Druháci, Andrea a Beátka
This week in 2nd grade, our students had a fantastic time continuing to watch their classmates present their chosen topics, delving into fascinating subjects such as genetics, Nikola Tesla, eyeglasses, Virginia Apgar, and many more. It was a wonderful opportunity for them to expand their knowledge and engage with diverse subjects. Additionally, our students had the chance to join their 1st-grade friends on a nature walk to observe water in its natural setting, fostering a deeper appreciation for the environment. Furthermore, our young learners showcased their reading, writing, listening, speaking, and phonics skills during the end-of-year test, demonstrating their growth and development throughout the year.

3. třída
Vážení rodiče a přátelé smaragdové třídy,
celý tento týden byl věnován závěrečným oborovým pracím a jejich prezentaci. Všichni naši studenti předvedli svoje několikatýdenní úsilí. Témata byla opravdu pestrá a myslíme, že jsme si to všichni užili, i když nervozitě a stresu jsme se nevyhnuli. Všem prezentujícím proto gratulujeme, neboť prezentace byly velice zdařilé. Týden jsme zakončili přehlídkou DoKin, kdy naši třídu prezentovalo několik vybraných žáků v ostatních ročnících. Nyní se již těšíme na školu v přírodě. Přejeme vám krásný a pohodový víkend.
Žáci třetího ročníku, Katka, Ilonka a Martin
The focus of this week was the students’ end of year presentations. After weeks of preparing, each student had the opportunity to present their projects to their peers. Each student did a great job, and it was great seeing them have their own moment to shine.

4. třída
Druhý týden oborových prezentací přinesl do čtvrté třídy opět zajímavá témata z historie a navázali jsme tak na zdařilé prezentace z týdnu minulého. A bylo se vskutku na co dívat. Je hezké pozorovat, jak se všichni postupně ve svých prezentacích zdokonalují a berou si k srdci rady a doporučení z let minulých. Jistě se ptáte, která témata se u čtvrťáků objevila, tak zde je souhrn. Válčili jsme společně s Caesarem a Napoleonem, dozvěděli jsme se mnoho novinek z historie jezdectví, golfu a ledního hokeje, s Kryštofem Kolumbem jsme objevovali Ameriku, pátrali jsme po nejznámějších vynálezech, stali jsme se svědky atentátu na Heydricha, navštívili jsme období komunismu a studené války, poslechli si historii filmu a sdělovacích prostředků, poslechli jsme si ukázky hudby z období romantismu a také se mezi námi zjevil Albert Einstein se svojí teorií relativity. Děkujeme všem za skvělé výkony a nyní se již všichni těšíme na školu v přírodě! Krásný víkend všem! Čtvrťáci
We began the week with the celebration of our students! Children’s Day was filled with fun activities that everyone could enjoy at their own pace. Completion of all the tasks resulted in a sweet reward as well! The rest of the week was focused on our fabulous presentations! It was interesting seeing how many of our presentations connected in some form, showing us how historical events, no matter how far apart can impact each other! Lastly, we finally finished our final chapter in our novel study! For many of us it was the longest English novel we have read to completion and that is an amazing accomplishment!

5. třída
Jedeme do finále a balíme kufry na školu v přírodě! Týden byl nabitý zajímavostmi, skvělými výkony, kvízy a videi. Se Sofií jsme se podívali do New Yorku. S Damiánem jsme objevovali čínské pamětihodnosti. Sandra nás provedla světem moderních uměleckých směrů. S Adélkou jsme se vrátili do první poloviny 20. století a dozvěděli jsme se o životech některých významných osobností 2. světové války. Se Sofi jsme cestovali do Japonska – země vycházejícího slunce. Vojta nám vyprávěl o životě Elona Muska a jeho úspěších ve světě podnikání. Oskar nás vzal s sebou na moře a seznámil nás se sporty „na prkně“. Ženy, které kralují ve světě sportu nám představila Mia. Úžasná byla i pátečního přehlídka toho NEJ z celé základní školy. Na všechny prezentující jsme opravdu pyšní.
Slunečný víkend přeje Saša, Pavel a páťaci????
This week in English, students completed their final examination in English which covered writing, reading comprehension, speaking, listening, and grammatical concepts from Incredible English 5. Moreover, students continued to present their final projects to the class, and we talked about the content and provided constructive feedback. We also celebrated BlueVan and students had the opportunity to converse with one another and enjoy an afternoon and evening off performances and foods!

Milí rodiče, děkujeme všem za hojnou účast na tradičním festivalu BlueVan. Bylo milé se s Vámi všemi opět potkat. Dětská vystoupení nás nadchla svou kreativní energií a radostí, kterou do nich děti vložily. Jednotlivé vstupy ukázaly nejen talent našich nejmenších, ale i jejich obrovskou snahu a zapálení. Stejně tak bychom rádi vyzdvihli výkony našich moderátorek, které se uvádění zhostily s gracií sobě vlastní. V neposlední řadě musíme ocenit i všechny učitele, kteří s nadšením a trpělivostí vedli děti k těmto nezapomenutelným momentům. Děkujeme všem za jejich tvrdou práci a těšíme se na další společné zážitky.

Přejeme všem krásný a slunečný víkend a přejeme si, aby nám slunce vydrželo i v příštím týdnu na školách v přírodě!

Vaše základka.