Pravidelný pozdrav ze ZŠ

Vážení rodiče a přátelé naší - Vaší školy,

moc Vás zdravíme na konci dalšího týdne, který přestože byl o den kratší, o to bohatější byl na události. V úterý jsme se všichni potkali v divadle školy na další společné assembly, které bylo tentokrát pod taktovkou našich druháčků a jejich dospělých průvodců. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla, jak ošetřit drobná zranění či jak se chránit před slunečními paprsky. Naši páťáci si připravili další díl etiketky, tentokrát na téma „respektu“. Assembly se opět moc vydařilo a to příští už bude ve znamení předávání závěrečného vysvědčení.

V pondělí 6. května se bude u nás na školním hřišti konat turnaj v petanque. Přijďte si užít společně s námi tuto francouzskou společenskou hru. Jedná se o další příležitost k vzájemnému setkání, na které se moc těšíme.

V úterý se vydají vybraní žáci z první, druhé a třetí třídy na fotbalové dobrodružství. McDonalds Cup je největší školní fotbalový turnaj v Česku, do kterého se každoročně zapojí desítky tisíc dětí z více než 2300 školních týmů po celé republice. Držíme palce všem našim sportovcům v okresním kole!

Nyní už ale pojďme opět pootevřít dveře jednotlivých tříd:

1. třída
Prvňáčci pokračují ve vybírání si oborových prezentacích a hledání informací na daná témata. Byli jsme v knihovně a někteří z nás našli knížky, které by jim při práci na prezentacích mohli pomoci. V matematice opakujeme krokování a počítáme úlohy s příklady na mincích a rozvíjíme naši finanční gramotnost. Také řešíme slovní úlohy pomocí dramatizace. V písance jsme si napsali dvojhlásky „ou“ a „au“ a písmeno „b“. O hodinách Člověk a svět se učíme o zvířecích rodinách. V úterý jsme se byli podívat na kamarády z druhé třídy, jaké si připravili téma na assembly. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací o první pomoci, jak kamarádovi ulehčit při úrazu zlomené nohy a komu volat, když se například ztratíme v horách.
Za tým první třídy Hedvika a Bára.
This week in 1st grade, our students had a blast creating paper dolls to review our feature vocabulary, such as "blond hair" and "green eyes." This activity helped reinforce their understanding of descriptive words and encouraged creativity. Additionally, the students practiced their speaking skills by creating robots, using the phrase "It's got," to describe the different features of their robots. It was a fun and engaging way for them to work on their communication skills. We also introduced a new letter to the class - the letter "u." The students learned to recognize and write the letter, expanding their phonics knowledge. They enjoyed various activities to practice identifying the letter and its sound in different words. Overall, it was a productive week full of learning and creativity.

2. třída
Tento týden uplynul jako voda, především díky bohatému programu. Hned na jeho začátku jsme připravili a uspořádali assembly pro celou základní školu. Děti se opravdu snažily a bylo úžasné sledovat, jak si užívaly příležitost sdílet s ostatními, co se naučily a na čem pracovaly. Ve středu jsme si dopřáli trochu odpočinku a nabrali jsme sílu na další dny. Ve čtvrtek a pátek jsme se znovu pustili do učení. Soustředili jsme se na běžné školní předměty a projekty. Druháci, Andrea a Beátka
In grade 2 this week, our students delved deeper into our planet writing activity. They engaged in brainstorming sessions to identify unique features of their planets and created mind maps to organize their thoughts. Working with a partner, they collaboratively wrote short descriptions detailing all the fascinating aspects of their planets, preparing to bring their ideas to life through illustrations next week. Moreover, our students showcased their public speaking skills by presenting at the Morning Oasis assembly. Their captivating rap performance not only entertained but also educated their peers on the importance of knowing the appropriate emergency numbers in times of need. It was a proud moment for all of us!
Additionally, we dedicated time to strengthening phonics skills by exploring words from the "edge" word family. This practice helps enhance their reading and spelling abilities.

3. třída
Máme za sebou první květnový týden. Naplno pracujeme na našich prezentacích. Již máme hotové myšlenkové mapy, osnovy a ve třídě se zamýšlíme nad tématy a jejich zpracováním. Po výtvarné stránce se nám rodí skvělé práce (nadpisy a podklad prezentací). Na assembly nás zaujalo téma RESPEKT, které jsme rozebírali a věnovali se mu na pisatelské dílně. Ve čtvrtek nás navštívila Maruška a Petra Priknerová, bylo to fajn.
Přejeme všem krásný víkend a v pondělí na viděnou.
Vaši třeťáci
The class had a short, but eventful week this week. On Tuesday, former NBA player Jiří Welsch came and spent the gym lesson with the class. It was a great unique experience for the class that they thoroughly enjoyed. On Tuesday, they also presented their group projects of AK. Each group displayed their dioramas and shared what they had learned with their classmates.

4. třída
Středeční prvomájové volno nám rozdělilo týden na dvě části. S blížící se filipojakubskou nocí byla náplň první části víc než jasná a hlavním tématem se staly ČARODĚJNICE. V hodinách českého jazyka jsme se zaměřili na popis těchto ohavných a zavrženíhodných bytostí. Každý samozřejmě má představu, jak asi taková čarodějnice vypadá, takže hledání vhodných přívlastků pro jednotlivé části těl čarodějnic byla pro čtvrťáky hračka. Všichni si také jednu čarodějnici v hodině výtvarné výchovy vystříhali a sestavil podle své fantazie. Téma jsme rozšířili i na čtecí dílnu, a to ukázkami z knih Čarodějův učeň, Bajky barda Beedlyho či nestárnoucí čarodějnické klasiky Harry Potter. Znepokojující však byla hlavně kniha Roalda Dahla, ve které se doslova píše: „…samozřejmě Vám tím netvrdím, že vaše učitelka doopravdy čarodějnice je. Říkám jen, že by jí být mohla. Je to nanejvýš nepravděpodobné. Avšak – a tady máme to proslulé „avšak“ – vyloučit to nelze.“ Takže bacha!
Druhá část rozděleného týdne pak patřila dělitelnosti, shodě přísudku s podmětem a také tvorbě oborových prezentací, konkrétně myšlenkovým mapám a vytváření osnovy.
Krásný květnový víkend přeje Standa, Saša a čtvrťáci.
Class 4 was an animal house this week! Students finally got to present about their different animal and show off their banners. Our active listeners were great audience members and asked very interesting questions at the end of each presentation. During grammar lessons, we continued in Unit 7 of Incredible English, learning all about countable and uncountable nouns. During reading lessons, we worked with our novel, analyzing the different cards to make our very own character cards. While these may not be Pokemon cards, our students showed great comprehension of the book thus far as they broke down each character both physically and mentally. 

5. třída
Vzájemný respekt ke všem spolužákům i dospělým průvodcům je nezbytnou součástí každodenního společného učení a objevování v páté třídě. A právě o respektu byla i další etiketka páťáků, kterou si připravili pro ostatní třídy. Jakých je pět základních kroků k respektujícímu přístupu ve třídě? Poslouchejte, když někdo mluví. Mluvte slušně a s úctou. Pomáhejte si. Dodržujte pravidla. Buďte ohleduplní. Každý jsme jiný, ale přesto můžeme být kamarádi! Věříme, že i u vás to bude fungovat.
Příroda se probudila a my se od poznávání rostlin přesouváme k živočichům. Oprašujeme znalosti o savcích, ptácích, rybách, plazech i obojživelnících. Pozorujeme zástupce ze skupiny hmyzu. Seznámili jsme se s další baladou ze sbírky Kytice a trochu jsme se báli. Zahráli jsme si dvě únikové hry – Čarodějnickou a Ztroskotání v džungli. Obě byly zaměřené na procvičování desetinných čísel a početních operací s nimi. Šlo nám to skvěle. Vzájemně jsme spolupracovali a pomáhali si. Respektovali jsme se navzájem! V oblasti UaK jsme si ještě pohráli s kubismem a inspirovali se Picassem. To nás hodně bavilo. Začali jsme se učit novou píseň, kterou chceme překvapit naše maminky. Tak psssst. Překrásný májový víkend vám všem přejí páťáci, Pavel a Saša????
This week in English, students successfully finished their endangered animals poster for their monthly English Club project. This project was designed to work in conjunction with our informative writing unit. Students furthered their knowledge of things like nonfiction text features and the composition of information writing by completing this project about an animal of their liking. Moreover, we have crossed the halfway point with our Novel Study (The One and Only Ivan), and students are refining their text analysis skills by deducing author's purpose, making predictions, and working together to articulate any morals or themes that may be present in this portion of the book. Furthermore, we finished Unit 8 of Incredible English by learning about possessive nouns and the rule regarding adding an apostrophe and the letter -s or adding the letter -s and then the apostrophe to signify quantity. Students have begun working on the English portions of their Final Project, in earnest.

Milí rodiče, i příští týden nás čeká středeční volno. Po všechny zbývající dny je po celý týden výuka dle běžného rozvrhu, stejně tak se konají všechny kroužky.

Krásný víkend Vám přeje Vaše základka.