Pravidelný předprázdninový pozdrav z Vaší - naší základní školy

Milí rodiče a přátelé Vaší – naší základní školy,

zdravíme Vás na konci zkráceného týdne, který se nesl ve znamení ukončení prvního pololetí a zároveň vítání pololetí druhého. Vysvědčení jsou rozdána, a obličeje všech zdobil během středeční assembly úsměv. Všichni dospělí průvodci děti chválili, nutno poznamenat, že je chválili zaslouženě. Chválu si právem zaslouží i všichni dospěláci, protože se každodenně podílí na pokrocích Vašich – našich dětí. Na prodloužený víkend čtení v podobě obsažných vysvědčení máte a my všem dětem ještě jednou gratulujeme ke krásným výsledkům jejich půlroční snahy a úsilí.

Jak prožily poslední týden prvního pololetí děti v jednotlivých třídách? Pojďme znovu pootevřít dveře a nahlédnout:

1. třída
V tomto týdnu prvňáci obdrželi své první vysvědčení. Můžou na sebe být právem hrdí tak, jako jsme i my. Všichni již čtou, píšou a bravurně počítají do 10. Ještě důležitější ale je, že dokážou spolupracovat a navzájem si pomáhají. Skvělá práce! Stihli jsme si i popovídat o našich zoubcích a ukázat si, jak si je správně čistit. Vyrobili jsme plakáty, které nám připomínají, co našim zubům prospívá a co škodí. Bavili jsme se i u staveb z krychlí a jejich plánů. Už se těšíme, jaká dobrodružství nám přinese druhé pololetí.
Za tým první třídy Bára.
This week, we had an exciting time in our classroom. We explored new shapes and added adjectives to our vocabulary, making our speaking more descriptive and colorful. Additionally, we received our very first report cards and celebrated our progress at the report card assembly. It was heartwarming to witness how well all our students are doing in their learning. As we wrap up this semester, it's clear that our hard work has paid off, and we are looking forward to the adventures and growth that semester 2 will bring.

2. třída
Chceme se s vámi podělit o nádherné zážitky z uplynulého týdne, který pro nás byl opravdu výjimečný. Nejzásadnější moment nastal ve středu, kdy jsme obdrželi naše vysvědčení. S radostí vám oznamujeme, že naše úspěchy a pokrok v prvním pololetí druhého ročníku překročily naše očekávání.
Kromě toho jsme se zúčastnili úžasného assembly, které se nám nesmírně vydařilo. Při této příležitosti jsme zavzpomínali na celé první pololetí. Nyní s očekáváním zasloužených dnů volna vyhlížíme, co nám druhá polovina naší cesty přinese. Netrpělivě se těšíme na nové výzvy, které nás čekají.
Druháci, Andrea a Beátka
This week was filled with creativity and learning in our classroom. Our second graders enjoyed creating animal riddles for each other using the fun prompt "It's got…". Additionally, we dedicated time to practicing and expanding our wildlife vocabulary through engaging writing activities. Furthermore, we celebrated the accomplishments of our students at the report card assembly, where our second graders were praised for their remarkable progress. As we reflect on this semester, we are excited about the endless possibilities and growth that await us in the upcoming semester.
This week in English, students continued to learn about the human body. In particular, we learned a lot about how the lungs and heart supply and pump blood with oxygen to the limbs and brain. Moreover, we spoke about hospitals and a lot of related vocabulary like doctors, nurses, thermometer, stethoscope, injection, patient, ward, insurance, etc. We used our speaking skills to talk about what we know and what we want to know as it relates to the human body and hospital.

3. třída
Vstoupili jsme do nového měsíce i do nového pololetí. Na slavnostním assembly bylo rozdáno vysvědčení. Všichni pracovali celé pololetí s velkým nasazením a bylo to patrné na výsledcích našich studentů. Uzavřeli jsme téma lidské tělo. Prezentace byly velmi poutavé. Již známe významy vyjmenovaných slov po P. Hráli jsme si s básní Daniela Heviera, která má netradiční název ZOO NE LOGICKÁ ZAHRADA. Ve čtvrtek s námi již byla Elenka a v pondělí se moc těšíme na Káju, naše nové žákyně smaragdové třídy. Všem přejeme zasloužené jednodenní prázdniny a ahoj v pondělí. Vaši třeťáci.
This week the class continued with unit four in Incredible English. They practiced using “has got” and “hasn’t got” when talking about an individual. They also continued practicing reading to understand the plot and theme of a text. Additionally, in writing they looked at examples of informational paragraphs to deepen their understanding of the structure. Most importantly though, the class received their report cards for the first time and celebrated all their hard work.

4. třída
Týden před pololetními prázdninami jsme se zaměřili hlavně na osobnost Karla IV.. Čtvrťáci měli za úkol vyhledat si co nejvíce zajímavostí o jeho životě a ve skupinkách jsme tyto informace třídili a zaznamenávali na flipcharty. Každá ze skupin měla také za úkol výtvarně zpracovat portrét tohoto panovníka ve stylu gotických mistrů. V matematice jsme rýsovali, počítali obvod a obsah rovinných útvarů, také jsme se naučili vypočítat povrch krychle. Společně jsme zakončili třídní kolo recitační soutěže a už známe šest užších finalistů, ze kterých vzejdou čtyři reprezentanti do školního klání a dva náhradníci. Ve středu odpoledne jsme si v divadle na slavnostní assembly rozdali pololetní vysvědčení a zhodnotili uplynulých pět měsíců ve škole. V pátek nás pak všechny čeká zasloužené pololetní volno.
Krásný prázdninový víkend Vám přejí čtvrťáci.
WOW, the last week of 1st semester came and went so quickly. While it was a short week, we did quite a bit of work. In English class we learned about past simple regular verbs. It seemed easy at first but with all the different rules on how to use -ed, our heads were spinning a little bit. During English Club, we started to prepare for our February English assembly on Czech History. In groups, we reflected on everything we had learned about this last semester in our World lessons and worked together to translate that information from Czech to English. Lastly, REPORTS DAY ARRIVED! Everyone was nervous to see their results for the semester but truly had nothing to worry about. Fourth graders worked so hard this semester and deserve those amazing reports they received!

5. třída
V tomto týdnu se páťáci hůře soustředili na práci, neboť se nemohli dočkat středečního předávání vysvědčení. Navíc je v příštím týdnu čeká lyžařský výcvik, který je každoročně NEJ akcí páťáků, takže očekávání skvělých zážitků bylo cítit ve vzduchu. Přesto jsme zvládli napsat diktát a pravidelný enrichmentový test z matematiky, a ponořili jsme se do přípravy prezentací o vybraných evropských státech. Informace jsme vyhledávali na internetu i v moudrých knihách. Zkoukli jsme dokument a zaposlouchali jsme se do hymny některých zemí. Ve středu dopoledne proběhlo i u nás třídní kolo recitační soutěže a vybrat čtyři postupující nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se páťáci rozhodli poslat do školního kola, které proběhne 15. února v divadle OG, čtyři spolužáky. Palce budeme držet Joníkovi, Miušce, Borisovi a Vojtovi. Náhradníkem se stala Adélka, která se navzdory onemocnění zúčastnila soutěže online. Gratulujeme všem zúčastněným, byl to úžasný kulturní zážitek a úroveň všech přednesů byla vysoká! Při čtvrteční informatice jsme si užili legraci v improvizovaném fotokoutku ve třídě a už se těšíme, jaké fotky z našich počinů vzejdou. Držte nám palce, aby nám příští týden vyšlo počasí. Horám zdar! Saša, Pavel a páťáci :-)
This week in English, students very happily received the second to last report card of their primary school career during an assembly on Wednesday. Furthermore, we deepened our knowledge of persuasive writing by learning how to identify the features of a well written persuasive essay and even practiced outlining one ourselves. Moreover, we added new books to the library and students had the opportunity to explore different genres like comic, historical fiction, and more! It's good for children to be exposed to different types of books as it stimulates their overall interest and increases their reading comprehension and stamina.

Milí rodiče, i za celý tým Vám přejeme klidný a odpočinku plný prodloužený víkend a těšíme se na další dobrodružství v druhém pololetí!

Vaše základka.