Pravidelný, tentokrát čtvrteční pozdrav ze základní školy

Milí rodiče a přátelé školy,

čekají nás dny zaslouženého volna. Tento týden byl ve znamení ukončení prvního pololetí a slavnostního předávání našeho obsáhlého vysvědčení.

Hodnocení nám hodně dává, umíme-li jej využít pro to nejdůležitější. Ne pro tuto chvíli, ale pro větší věci – ideály, náš život, něco, co nás přesahuje a bude stejně důležité za týden/rok/10 let/celý život. Něco, co se nedá vměstnat do krabiček jedniček, „efek“, červených či zlatých puntíků, procent, průměrů třídy/školy/… Děti jsou dětmi proto, že se UČÍ a VĚŘÍ, že my, učitelé a rodiče, jim můžeme být během této cesty (mnohdy strastiplné a zhusta radostné činnosti) po boku. Učí se číst (louskat slova, věty na samém začátku), rozumět (a co to tedy znamená), být dobrými lidmi (kdo jsme, co můžeme dělat pro sebe a pro ostatní, jak si užít každý den…). Děti se rády učí, protože víc vědět, znát, více věcem porozumět, přijít na kloub záhadám, posunout vědění…je naše přirozená touha. Než se „dohrabeme“ k zúročení, musíme ovládnout trivium – čtení, psaní a počítání. A protože ty nejjednodušší věci jsou těmi nejsložitějšími a hodnocení je nedílnou součástí učení, tak i mimina na 1. stupni základní školy (krotící trivium) jsou vystavená hodnocení - jak pracovala, jak se chovala, co se vlastně naučila. Potlesk náleží všem!  Děkujeme za Vaši podporu, spolupráci, za to, jak milujete své děti. Vysvědčení (= zhodnocení práce Vašich dětí ve škole) je příležitost, jak ocenit úsilí a výsledky Vašich dětí.

A protože stojí za to, podívat se, jak to bylo, když jsme byli malí nebo když byli malí naši rodiče, vybrala jsem pár „školních hodnocení“ z filmů: ????

„Nedbalý, líný, neprospívá.“

„Nepozorný, těkavý, nejeví zájem o můj předmět.“

„Učte se pilně matematiku a nevyrušujte při vyučování.“

(Škola, základ života, 1938)

„Můžete mluvit hlouposti, ale gramaticky správně.“

(Pane, vy jste vdova, 1971)

„Nezasloužíš si to, ale jelikož desáté narozeniny se nedají odkládat na dobu, až dostaneš rozum…“

(Obecná škola, 1991)

„Ty, Pepíku, štípeš holky ve škole, čuráš na zeď kostela a ještě k tomu kradeš mámě drobný z kapes. Jako dneska ráno.“

„Lumpárny házíš na bráchu a ještě k tomu jsi pokousal pana učitele. A marš studovat Písmo!“ (Anděl Páně 2, 2016)

A jaké scénáře se odehrávaly v jednotlivých třídách v uplynulém týdnu?


1. třída

V uplynulém týdnu jsme stihli spoustu zajímavých aktivit. K tématu „Moje tělo“ jsme ve skupinách vytvořili plakáty, můžete vsi je prohlédnout na síti před třídou. Jaké máme druhy zubů, a k čemu slouží? To jsme si vyzkoušeli za pomoci jablka. Ve středu přišel do první třídy na oázu s Bárou z poradenského centra opět kamarád Ferda se svými mouchami – emocemi. Tentokrát si s dětmi povídal o mouše – strachu. Někdy máme strach z něčeho reálného, co se trénováním dá překonat. Třeba jízda na tobogánu. Někdy je to strach, který má velké oči. Povídaly jsme si s dětmi o tom, kdo nebo co nám pomáhá s jeho překonáváním.
Proporce obličeje jsme kreslili ve výtvarce. Také jsme stavěli krychlové stavby z kostek a zapisovali jejich stavby. V češtině jsme si zkusili nakreslit a napsat komiks.

What an exciting week we had! We received our very first report cards! We had a wonderful afternoon hearing all about our accomplishments. We have done a lot of work over this semester and Class 1 should all be very proud of themselves. This week we learned all about what body parts a snowman has! We also reviewed all our phonics sounds so far and we are now all masters at sound swapping.

2. třída

Poslední lednový den na nás čekalo stejně jako v jiných třídách rozdávání vysvědčení. Celé pololetí jsme se na tento den těšili a dočkali jsme se. Na svá hodnocení a hlavně odvedenou práci jsme byli opravdu hrdí. Se začátkem února jsme se opět pustili do práce. Vyvodili jsme podstatná jména a ve středu jsme udělali obrovský kus práce v matematice. Před jarními prázdninami jsme se rozloučili tvořením. Každý z nás si domů nese fotografii v originálním rámečku.

Class 2 received their report cards on Monday, and they can all be very proud of themselves. They have worked hard on their speaking, reading, and writing this semester and it shows. This week Class 2 created their own animal riddles and learned a new vowel team. We also worked on our ICT skills by practicing our typing and learning what a username and password are for. We also learned about the components found in a computer. Ask a second grader to help you understand what CPU, GPU, RAM, ROM and a hard drive are. They will surely teach you a thing or two.

3. třída

Pololetí jsme slavnostně ukončili a pravou nohou můžeme vyrazit do druhé půlky školního roku. Společně jsme se pochválili za naše úspěchy a pokroky, pojmenovali jsme naše slabší místa a poučili jsme se z chyb. Poděkovali jsme si vzájemně za toleranci, laskavost a pomoc. A jelikož odpočívat budeme během pololetních a jarních prázdnin, pustili jsme se ihned do práce. Podle větných vzorců tvoříme pestrá souvětí. Odkryli jsme další z vyjmenovaných slov – dmýchat, smýkat, nachomýtnout se – a další „lahůdky“ českého jazyka. Inspirovali jsme se tanečními kreacemi ptáků a na nástěnce nám přibyli pestrobarevní opeřenci. Část Zvěromágů spolu se Sašenkou procvičovala a opakovala učivo online, ale byli jsme v kontaktu, aby se nám moc nestýskalo. Skvělá práce Sašenko! Těším se, až se za týden sejdeme ve škole. Prima prázdniny všem a hlavně to zdraví!
Saša a Sašenka.

This week we were happy to return to the classroom and revisit our Diverse Earth map. We reviewed the Life on the High Seas items we discussed online last week- submarines, fishing trawlers, Chinese junk ships and the Titanic. And we also learned about some of the dangers and mysteries of Life on the High Seas- the Bermuda Triangle, the Mariana Trench and pirates! We were able to place all of these items on our map in the classroom. It's always nice to see our map, and, therefore, our knowledge, growing week by week. What will we add next?!?
In our only class this week, class 3 students got plenty done. We went over our January collage project, which the students will showcase after spring break. We also went over our music quiz we had last week and recapped all the interesting music knowledge we acquired in the first semester. Finally, we reviewed our phonics words from the previous week with a fun game.

4. třída

Čtvrťáci se rozdělili na dvě skupiny – na střídačku bylo více dětí doma a méně ve škole – a naopak. J Obě skupiny pilně pracovaly. Hned v pondělí jsme si po slavnostní „onlajnové“ assembly rozdali vysvědčení a zhodnotili uplynulý půlrok. V úterý jsme si opět užili centra aktivit. Všechny početní operace máme opravdu v malíku a slovní úlohy řešíme s přehledem. Ve středu jsme si povídali se Standou o tom, kolik času trávíme s různými technologiemi a oslavili svátek i narozeniny našich spolužáků. No a čtvrtek, to byl malý pátek. Uteklo to jako voda a jsou tu prázdniny! My už se ale stejně těšíme, až se všichni potkáme ve škole.
Přejeme všem krásné dny volna, a aby měli vždycky důvod se na něco těšit!
Čtvrťáci, Marie, Andrejka a Martin. :-)

Breaking the seal off Unit 4 in Incredible English, we looked into different subjects we can learn at school. We also tackled the ever confusing homophones their, there, and they’re. Towards the end of the week, we went over our grammar test on units 1-3 from Incredible English and finally did some work on our 3-D maps again.

5. třída

Jarní prázdniny klepou na dveře a páťáci si týden po vysvědčení krátili nejen učením, ale i různými hrami. Hrou s názvem "Pátý přes devátý" jsme si zlepšovali postřeh, vyjadřování a formulaci myšlenek a ve čtvrtek jsme si výjimečně zasoutěžili v Kahoot kvízech. Mimo to jsme prezentovali referáty o krajích České republiky, kreslili mapy a počítali povrch kvádru. V českém jazyce a literatuře jsme se seznámili s věhlasným týmem Klapzubova jedenáctka, v gramatice pomalu končíme učivo o přídavných jménech a čekají nás zájmena. Teď nás čeká zasloužený pololetní odpočinek a po prázdninách už se těšíme na dlouho očekávaný lyžáááááááák!
Although I couldn’t be in school for lessons this week, class 5 showed again why they are such a great class by being attentive and well-behaved and full of great English during our online lessons. We got a lot of great PET practice done as well as the spelling test and Incredible English. It was also wonderful to join online to see you get your reports on Monday because you have worked so hard in semester 1!

Pořád jsou děti nedbalé, líné, nepozorné, dělající lumpárny,… stejně jako děti respektující, sebevědomé, pilné…Využijme hodnocení jako příležitost směrovat děti k posílení hodnot a usměrnění čertovských růžků. Jsme v tom s Vámi! ????

Za Vaši – naši základku