Předávání bronzových a stříbrných certifikátů Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu

Ve čtvrtek 26. září se někteří z nás zúčastnili slavnostního předávání certifikátů The Duke of Edinburgh Award (DofE Award) v Praze. Ptáte se, co je to za ocenění a za co se dá získat? Mezinárodní cena vévody z Edinburghu je program pro mládež, který motivuje mladé lidi se sebou „něco dělat“ a také být prospěšný lidem okolo sebe. Pokud chcete získat jeden z certifikátů (bronzový, stříbrný, zlatý), musíte si vybrat nejméně tři mimoškolní aktivity, kterým se budete věnovat po určitou dobu, dle pravidel každé z úrovní. Musí mezi nimi být sport, dovednost (např. hra na klavír, divadlo…) a nakonec dobrovolnictví. Každou úroveň završuje expedice. V České republice mají mladí lidé možnost účastnit se tohoto programu již 19 let. Ani na naší škole to nebylo poprvé, kdy byli studenti oceněni (viz zde ).

My všichni, kteří jsme byli ve čtvrtek v Praze na slavnostním předávání, jsme prošli všemi požadavky a program úspěšně zvládli. A to znamená, že jsme mimo jiné zlepšili naši orientaci v mapě, dokázali naplánovat trasu, zvolit dobrou obuv, odhadnout dostatek jídla a nakonec s tou několikatunovou (ve skutečnosti tak 10 - 20 kg) krosnou přejít přes různé překážky, přes kopce i pohoří, lesy a louky... Někteří z nás dokončili teprve tu první, bronzovou úroveň, jiní si však byli už pro své druhé ocenění, a to stříbrné. Žádné zlaté „Edíky“ jsme s sebou ve čtvrtek neměli, naši spolužáci ale byli na předávání zlatých certifikátů minulý školní rok a měli tu čest potkat samotného britského prince Edwarda.

Cesta na slavnostní předávání probíhala hladce. Pan Michalik i pan Kašpar nás dovedli až do nádherného Emauzského kláštera, kde se ceremonie konala. Usadili jsme se v krásném sále. Po úvodní hře na dudy nám byli představeni vážení hosté, sponzoři a patroni Ceny vévody z Edinburghu. Setkali jsme se se zástupcem velvyslankyně Velké Británie, dále pak se slavným cestovatelem, jehož expedice nesla název „Trabantem napříč Afrikou,” a také s úplně první Češkou, která pokořila Mount Everest. Potom už došlo na samotné předávání certifikátů a odznáčků. Každému oceněnému významní hosté potřásli rukou, pogratulovali, zeptali se na několik otázek týkajících se kroužků či volnočasových aktivit… Než jsme se nadáli, bylo po všem. Po ukončení předávání jsme dostali krátký rozchod a zároveň jsme byli pozváni na vyhlídkovou plavbu lodí po Vltavě.

Den to byl povedený, nakonec nám i počasí přálo a dalo by se tedy říct, že nám ho nic nezkazilo.

Fotogalerie k dispozici zde.

Dominika Kouřilová