Předprázdninové zprávy z gymnázia

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci, studenti, absolventi a příznivci OPEN GATE,

to nám to letos krásně vyšlo, jubilejní čtyřicátý pozdrav je zároveň posledním v tomto školním roce. Jen za posledních šest let jste ode mě obdrželi přes 240 pátečních zpráv, od všech dalších kolegů stovky dalších zpráv, reportáží, videí, fotografií na webu, Facebooku a Instagramu. Informujeme a sdílíme, stále a dále. A budeme v tom samozřejmě pokračovat.

Ale co by to bylo za úvod bez ohlédnutí za počasím. Stručně a výstižně vedro, vedro, vedro, včera k 38 stupňům, rekordy padaly po celé zemi. Ještě (již) nyní brzo ráno (6.30) je 23 stupňů.  Prostě je čas odjet k vodě, sladké či slané.

Ještě předtím krátké ohlédnutí za uplynulými třemi dny.

V úterý se konala další OG Earth, Kindness and Gratitude konference. Skvělé přednášky, setkání, workshopy a ještě jsme vybrali 2 500 Kč na sýčka obecného. Můžete také přispět.

http://new.birdlife.cz/sycek/?Home

Děkujeme vše organizátorům, přednášejícím, kolegům i studentům!

Když už jsme u charity a peněz, včera jsme předali vyběhané peníze za letošní Run and Help.

https://www.facebook.com/opengateschool/posts/10156317982367596

Celkem se letos zapojilo přes osmdesát škol, firem, skupin, skautů, částka je kolem 1,7 milionu korun českých. Úžasné, skvělé, děkujeme Vám i všem ostatním. Běhejte pro radost, pro zdraví a necelý rok zase pro potřebné. Díky!

Končí další školní rok. Jak již je od počátku OG tradicí, končí minimálně o den dříve, aby naši kolejní studenti nemuseli trávit hodiny v přeplněných dopravních prostředích či na ucpaných silnicích a dálnicích.

Děkujeme všem kolegům i studentům za zdárný a neopakovatelný průběh tohoto akademického roku. Děkujeme též Vám, rodičům a zákonným zástupcům, za Vaši důvěru a podporu. A v neposlední řadě obrovský dík nadaci The Kellner Family Foundation za stálou a velkorysou podporu škole i celé řadě jejích studentů. Díky Vám všem!

V pořadí již čtrnáctý školní rok OG je tedy u konce, přinesl toho jako vždy strašně moc, o většině jsme Vás již informovali. Byl samozřejmě nesmírně bohatý a zajímavý, plný úspěchů a pochopitelně i několika nezdarů, jak už to tak v životě přeci bývá. Včera proběhlo závěrečné slavnostní předávání vysvědčení a certifikátů nejlepším studentům ve sportovní hale. Většina našich studentů opět využila svého úžasného potenciálu a samozřejmě nadstandardního prostředí, které jim vytváříme, k výborným výsledkům, jak je ostatně po dlouhá léta zvykem.

Ve středu tedy dopoledne obdrželo 260 z 264 gymnazistů (již bez oktávy) letošní vysvědčení, 4 mají klasifikaci neuzavřenou, odloženou nebo si udělají opravnou zkoušku. Celkem 183 děvčat a chlapců na gymnáziu OPEN GATE (tj. téměř 70 %) prospělo s vyznamenáním, 69 z nich navíc mělo ze všech předmětů pouze výborné – certifikát, dalších 34 dostalo jiný certifikát za vynikající prospěch (95 %+) v polovině a více předmětů. Více níže.

A nyní výsledky jednotlivých tříd:

PRIMA A, celkový průměr 1,414

14 z 20 prospělo s vyznamenáním, 5 studentů obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Blaškovanová, Kubín, Maříková, Prokešová, Zethner-Möller

PRIMA B, celkový průměr 1,417

10 ze 17 prospělo s vyznamenáním, 4 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Cveček, Chovancová, Muránska, Skřivanová

SEKUNDA A, 1,403

15 z 21 prospělo s vyznamenáním, 6 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Ditzová, Hladík, Jetmarová, Mařincová, Nezval, Řeháková

SEKUNDA B, 1,439

10 z 18 studentů s vyznamenáním, 3 z nich obdrželi mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Brodová, Sedlák, Strnad

TERCIE A, 1,351

11 z 18 studentů s vyznamenáním, 7 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Dvořák, Elisová, Pokorná, Ruberto, Švejdová, Unruhová, Votlučková

TERCIE B, 1,309

13 ze 17 studentů s vyznamenáním, 6 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Deliš, Höfinghoff, Hrabal, Chára, Klímová, Švejda

KVARTA A, 1,133

18 z 20 studentů s vyznamenáním, 8 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Borovič, Burianová, Kulhánková, Kužela, Louda, Matura, Mika, Pavrovský

KVARTA B, 1,167

19 z 21 studentů s vyznamenáním, 11 z nich obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Bažantová, Borkovec, Hložková, Kratochvíla, Kubala, Neumannová, Novák, Rendlová, Sikorová, Škorpil, Vostoupal

KVINTA A, 1,257

18 z 21 studentů s vyznamenáním, 5 studentek obdrželo mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Archalousová, Cermanová, Roušarová, Steklá, Stránská

KVINTA B, 1,338

12 studentů z 18 s vyznamenáním, 1 studentka obdržela mimořádný certifikát ředitelky školy za samé výborné: Uhlířová

SEXTA A, 1,436

7 z 16 studentů s vyznamenáním, 3 certifikáty: Hrebík, Matejas, Wichert

SEXTA B, 1,489

9 ze 17 studentů s vyznamenáním, 3 certifikáty: Němcová, Pavlovec, Rott

SEPTIMA A, 1,386

16 z 19 studentů s vyznamenáním, 2 certifikáty: Čumbová, Šmejc

SEPTIMA B, 1,503

11 z 19 studentů s vyznamenáním, 5 certifikátů: Bosák, Lisichkina, Rendla, Říhová, Sušič

Gratulujeme pochopitelně úplně všem studentům OG k jejich práci, píli a výsledkům.

Je tady též loňská novinka pro ty, kteří mají 95 % a více (ekvivalent anglofonního A*) v alespoň polovině předmětů (kromě výchov). Těmto studentům patří další velká gratulace, zde je jejich seznam:

primáni: Blaškovanová, Maříková, Pokorný, Prokešová

sekundáni: Hladík, Brodová, Kodymová, Strnad

terciáni: Dvořák, Elisová, Švejdová, Votlučková

kvartáni: Borovič, Burianová, Kolářová, Kulhánková, Matura, Pavrovský, Bažantová, Hložková, Kratochvíla, Neumannová, Novák, Rendlová, Škorpil, Sikorová

kvintáni: Steklá, Macková

sextáni: Hrebík,Trpišovský, Němcová, Švarcrová

septimáni: Čumbová, Porubová, Lisichkina, Říhová

Letošní ocenění za mimořádný přínos komunitě OG obdrželi Nicolas Wichert, Lucka Míšková a Eliška Procházková. Další velká gratulace! Ostatně mrkněte se opět sami na web či FB na fota.

https://www.facebook.com/opengateschool/

Včera jsme se také rozloučili naposledy s některými kolegy. Zakladatelka projektu OPEN GATE p. Hana Halfarová otevírá novou etapu aktivního života bez pracovního poměru, kolegové Chytrý, Knížek a Hanzálek jdou do další pracovní výzvy, kolegyně Ramešová opouští pouze standardní výuku, u mimoškolních aktivit zůstane. Jejich místa nahradí nové kolegyně a kolegové a zároveň přibydou další na nové pozice. Ale o tom podrobněji až na konci srpna, v prvním poprázdninovém pozdravu z OG. 

Včera se též odpoledne konalo zasedání školské rady v novém složení, 2 zástupci zřizovatele, 2 z řad rodičů a 2 reprezentanti pedagogického sboru. V průběhu věcného a příjemného setkání a jednání jsme také schválili upravená a aktualizovaná pravidla hodnocení na gymnáziu a školní řád. Vše bude pochopitelně detailně představeno studentům i rodičům na začátku školního roku.

Do té doby za všechny své kolegy přeji krásné a pohodové léto a na zážitky bohaté prázdniny a dovolenou. Na viděnou ve školním roce 2019/20.

Za OG