Předprázdninové zprávy z gymnázia

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí příznivci školy Open Gate,

po týdnu stráveném na výletě s primány jsem zpět ve škole. Minulý týden shrnula dění závěru tohoto školního roku paní Dobešová, dnes je řada na mně, abych se s Vámi před prázdninami rozloučil.

Po dvou letech jsme absolvovali školní rok, ve kterém jsme učili celou dobu prezenčně. Přestože v době zimní vrcholící vlny covidu to úplně snadné nebylo, jsme rádi, že školy zůstaly otevřené. Společnými silami jsme vše zvládli a nyní můžeme vyhlížet zasloužený odpočinek. Věřím, že si ho zaslouží nejen studenti, ale i učitelé a vychovatelé, a zároveň jsem si jist, že po dvou měsících se všichni vrátíme zpět plní chuti do další společné práce. Přemýšlet však na konci června o tom, jak se v září opět sejdeme, je trochu předčasné. Teď si pojďme následující dva měsíce užít podle svých představ a na školu mysleme pouze minimálně.  

Léto je tradičně spojeno s odpočinkem, k němuž velmi často patří četba, a i proto Vám nabízím trojitou dávku novinových plátků. V příloze naleznete jak poslední vydání českého školního časopisu, tak toho anglického, zde je pak odkaz na školní časopis kolegů z oddělení Modern Languages.

Na závěr tradičně píši, co mi v daném týdnu udělalo radost, a dnes mám opravdu z čeho vybírat. Pondělní celoškolní akce za účasti ukrajinských dětí i úterní návštěva Dáši a zástupců Konta Bariéry na našem Run and Help byly velmi příjemným zážitkem. Mám-li však být upřímný – a doufám, že tím nikoho z Vás nezklamu – nejsilnější dojem ve mně vyvolalo včerejší závěrečné posezení s kolegy. Vzhledem k tomu, že jsme ho zorganizovali v babickém rugby clubu, byl na školní poměry neortodoxní. Učitelské týmy soutěžily v hodu sudem či pneumatikou nebo v pivní štafetě (zahrnující i nealkoholická piva). Já osobně jsem si během večera rozšířil své jazykové obzory. Ještě do včerejška jsem si byl jistý, že gáblík je slovo spojené s pitím, kolegové (společně s Googlem) mě poučili o tom, že je to termín související s jídlem. Zkrátka žádný učený z nebe nespadl a já jsem rád, že se mám stále co učit.

Přeji Vám, abyste se také Vy během prázdninových měsíců naučili alespoň pár nových věcí.