Předprázdninový pozdrav ze základní školy

Milí rodiče,

v divadle dozněla školní hymna a rok 2019/2020 je definitivně u konce. Byl to rok, který prověřil schopnost nás dospělých i dětí přizpůsobit se měnícím se podmínkám, dovednost spolupracovat a poradit si i ve chvílích, kdy vše nejde podle našich představ.

We hope you are all well and looking forward to the summer. It has been a great year in Open Gate, albeit an unusual one due to the coronavirus situation. Our students showed their very best during that time and during the return to school and for that we are all very grateful at how adaptable they are.

Na začátku března si nikdo z nás nedovedl představit, že se po dobu dvou měsíců uvidíme jen skrz obrazovky našich počítačů, že si spolu nebudeme moci osobně popovídat, že se nebudeme scházet ve třídě na koberci za zpěvu písně ranní oázy, ale za klávesnicí. Všichni jsme se museli velmi rychle mnohému naučit. Je to zkušenost, kterou nám již nikdo nevezme, i když doufáme, že vnějšími okolnostmi daný přesun do on-line výuky takto ze dne na den už nikdy nezažijeme.

Již jsme oceňovali, jak děti novou situaci zvládly, že se i na dálku zpravidla maximálně spolupracovaly a posouvaly se v plnění cílů našeho školního vzdělávacího programu. Učitelé a asistenti jim byli velkou podporou, bez Vás rodičů bychom to však nezvládli. I díky Vám se návrat do školy na konci května obešel bez nejmenších problémů a mohli jsme si znovu v osobním kontaktu užít zbývajících pět týdnů.

Přišli jsme o Noc s Andersenem, o Školu v přírodě, o tradiční OGthlon, … Ale zároveň jsme mnohé získali. Mimo jiného vědomí, že na cestě k vzdělání někdy musíme překonat zcela nečekané překážky. A především utvrzení, že při vzájemné spolupráci jsme toho schopni.

The students of the primary school have definitely earnt a few weeks break to rest, relax and have fun and we hope that they all do just that.

Wherever you spend the summer, we hope it is full of happiness and enjoyment, and of course fine and beautiful weather.

We look forward to welcoming the students from classes one to four back in September for what I am sure will be another fine year in the primary school. We also look forward to welcoming a new group of students in September into class one.

And for class 5, a call that will always hold a special place in my heart, we all wish you the very best going forward in life. Whether you are in Open Gate or another school, we are sure you will always give your very best, and wherever you go in life, whatever you do, whoever you become, we know it will always be something special! You will be dearly missed and always welcome in the Open Gate primary school!

Ještě jednou děkujeme, za všechnu Vaši energii, kterou jste nám letos pomohli vše zvládnout.

Přejeme krásné prázdniny prožité dle Vašich představ.

„Školní rok 2019/2020 je mrtev, ať žije nový školní rok 2020/2021.“

Tým ZŠ Open Gate

P.S. V případě, že jste si nemohli vyzvednout vysvědčení nebo potřebujete osobně řešit jakoukoli jinou záležitost, pak Vám budeme rádi k dispozici i v průběhu letních prázdnin každé pondělí mezi 9. a 14. hodinou. Na konkrétním čase se můžete domluvit s paní Markétou Lepičovou, lepicova@opengate.cz